Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Niektorí naši žiaci na štúdiách v zahraničí


Kristián v Írsku (2008/2009)
Zuzana v USA (20011/2012)

 


nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk