Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Čo mi dalo EGT ? (a moje ďalšie kurikulum...)

Matej (absolvent EGT 2006)

Na EGT som prišiel asi ako každý prvák – mal som ledva 15 a viac ako moja profesionálna budúcnosť ma zaujímala prítomnosť – život bez bezprostredného dozoru rodičov a snaha vyrovnať sa s novým prostredím.
Za tých 5 rokov som sa ale napriek tomu naučil toľko, že z toho ťažím a ešte budem ťažiť celý svoj život – výborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, argumentovať, nebáť sa postaviť sa pred dav ľudí a povedať, čo si myslím. K tomu samozrejme veľkou mierou prispelo aj to, čo som robil po škole. Ale mimoškolské aktivity k "pravému" životu na EGT vždy patrili.Pracovne v Istanbule

Na univerzitu som vstupoval s pocitom, že svet je pre mňa doširoka otvorený – a on naozaj bol. Bakalárske štúdium filozofie som absolvoval v Prahe, odskočil som si na Erazmus do Toulouse v južnom Francúzsku, získal som titul Master of Arts na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti – len aby som sa vrátil opäť do Prahy na doktorské štúdium.
Momentálne robím výskum v oblasti politickej filozofie na London School of Economics. Ako každý akademik teda píšem články, príležitostne vediem semináre, diskutujem s ľuďmi podobného zamerania nad čajom či pivom a prezentujem svoje výsledky na konferenciách: naposledy v Istanbule, Pavii či Warwicku.Popri tom všetkom sa ale snažím zachovať si obstojný prehľad o tom, čo sa deje u nás doma – na Slovensku. Produktom tejto snahy sú potom občasné (a väčšinou frustrované) články pre denník Sme.


Matej Cíbik M.A.     

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk