Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


PERCENTÁ DANE V PROSPECH EGT TISOVEC

Vážení rodičia a priatelia EGT,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy zodpovedajúcej percentám Vami zaplatenej dane za rok 2021. Darcami môžu byť fyzické aj právnické osoby.
Vďaka Vašej ochote pomôcť, poukážu jednotlivé daňové úrady určitú finančnú čiastku, ktorá prispeje k rozvoju a k zlepšeniu podmienok záujmových aktivít Vašich detí na našej škole.

 
Percentá dane je možné darovať počas celého roka 2022.


Informácie o spôsobe poskytnutia percent dane našej škole

Pri Evanjelickom gymnáziu sme založili občianske združenie Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec, ktoré patrí medzi prijímateľov percent Vami zaplatenej dane za rok 2021. Ak sa teda rozhodnete percentá dane našej škole venovať, je dôležité, či ich chcete darovať ako:


zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:
Postup nájdete na stránke www.rozhodni.sk (Pozor! Obvykle sú, ako väčšina podobných slovenských webov, "zaspatí", neaktuálni, čiže nedajte sa mýliť starými dátumami). V tomto návode spomínané tlačivá (editovateľné pdf súbory) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane si môžete stiahnuť z našej stránky (v "našom" Vyhlásení sú totiž predvyplnené naše údaje):

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb

Potvrdenie o zaplatení dane


fyzická osoba:
Postup nájdete na stránke www.rozhodni.sk. Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania vypísať sú uvedené nižšie (v na konci odseku pre právnické osoby).


právnická osoba:
Postup nájdete na stránke www.rozhodni.sk.


Naše údaje, ako príjimateľa percent z dane:
obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec
sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tisovec, 98061, Jesenského, 836
právna forma: Občianske združenie
identifikačné číslo (IČO/SID): 37894706


Viac informácií o percentách z dane Vám ochotne poskytne Ing. Hana Homoľová, zástupkyňa riaditeľky pre ekonomické a technické veci, na tel. čísle 047/5511704 alebo prostredníctvom emailovej adresy hanka.homolova@egt.sk.Mgr. Miroslava Štefániková
riaditeľka školy

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk