Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Kontakty

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec
www.egt.sk

riaditel 047 5511 700,   0908 852 995
riaditel@egt.sk
sekretariát 047 5511 700
skola@egt.sk
zástupca 047 5511 706
zastupca@egt.sk
jszczyrbova@gmail.com
vedúca PK anglického jazyka
047 5511 707
zuzanavojtek@gmail.com
ekonómka 047 5511 704
hanka.homolova@egt.sk
knižnica 047 5511 709
zuzana.smitalova@egt.sk
admin
047 5511 703
igor.babela@egt.sk
fax 047 5511 788
vedúca internátu pri SOŠ Mgr. Irena Milecová
0911 047 391
vedúca jedálne pri ZŠ Janette Balážiková
047 5493 309
vedúca reštaurácie Centrál Mgr. Silvia Remperová
0903 268 539,   0903 293 924
taxovia@stonline.skďalšie kontakty


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk