Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        Laudatio Sapientiae (Chvála múdrosti) je prestížny titul, ktorý svojim žiakom udeľuje EGT od roku 2009.
Ocenenie získava jeden absolvent z maturitného ročníka, ktorý počas celého päťročného štúdia dosahoval výborné študijné výsledky, angažoval sa v mimoškolských (duchovných, športových, kultúrnych,...) aktivitách, reprezentoval školu v rôznych oblastiach a pod.
Titul sa obyčajne udeľuje na slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení - graduation.
Portréty všetkých doterajších laureátov Laudatio Sapientiae sa nachádzajú aj v aule budovy Evanjelického gymnázia.


                     

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk