Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


informatika
  1. Imagine logo - popis príkazov a operácií
  2. Klávesové skratky
  3. Na stiahnutie


Ročenky egt z minulých IKT
2013
2016 - A triedy
2016 - B triedy
2017

 
IMAGINE LOGO - POPIS PRÍKAZOV A OPERÁCIÍ
(operácia je označená *)

Základné operácie
  
do (dopredu) nposunie sa dopredu o n pixelov
vz (vzad) nposunie sa vzad o n pixelov
vl (vlavo) notočí sa o n stupňov vľavo
vp (vpravo) notočí sa o n stupňov vpravo
smer* momentálny smer (uhol)
nechSmer nnastaví sa na uhol n stupňov
pd (peroDole)začne písať
ph (peroHore)prestane písať
bod nnakreslí kruh s priemerom n pixelov
zmazvymaze obrazovku - pozícia sa nemení
gumanastaví farbu pera na farbu pozadia
zobrazvypíše požadovaný atribút
farbaBodu* farba bodu, na ktorom stojí
vyplnvyplni farbou pera súvislý útvar rovnakej farby, na ktorom stojí
ukonciukončí vykonávanie bežiacej procedúry
  
Súradnicové operácie
  
nechPoz [x y]presunie sa do bodu [x,y]
nechXYsur x ypresunie sa do bodu [x,y]
nechXsur xpresunie sa do bodu [x,*]
nechYsur ypresunie sa do bodu [*,y]
xSur* momentálna x-súradnica korytnačky
ySur* momentálna y-súradnica korytnačky
poz* bod [x,y], na ktorom momentálne stojí
  
Atribúty pera
  
nechFp "farbanastaví farbu pera na farba
nechFp "farbaNnastaví farbu pera na odtieň farba, N = 1,...,12
nechHp nnastaví hrúbku pera na n pixelov
hp * momentálna hrúbka pera
fp * momentálna farba pera
  
Matematické operácie
  
odmocnina z* druhá odmocnina z čísla z
  
Príkazy cyklu a podmienečné prikazy
  
opakujStale [príkaz1, príkaz2, ...]donekonečna opakuje uvedené príkazy
opakuj n [príkaz1, príkaz2, ...]n-krát zopakuje uvedené príkazy
kym [podmienka] [príkaz1, príkaz2, ...]Kým platí podmienka, robí príkazy príkaz1, ...
ak podmienka [príkaz1, príkaz2, ...]ak platí podmienka, robí príkazy príkaz1, ...
  
Multimediálne prikazy
  
povedz [text]Po anglicky vysloví text


 
Klávesové skratky

Alt Gr + F   [
Alt Gr + G   ]
Alt Gr + ,   <
Alt Gr + .   >
Alt Gr + B   {
Alt Gr + N   }
Alt Gr + C   &
Alt Gr + W   |
Alt Gr + X   #
Alt Gr + ô   $
Alt Gr + P   '  jednoduchá úvodzovka
 
Na stiahnutie

test

Seminár 4. ročník: Lekcie z C++

Seminár 5. ročník: Teoretické témy maturitných otázok

Seminár 5. ročník: Praktické témy maturitných otázok - MS Officenahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk