Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


Russian


Hodnotenie a klasifikácia ruského jazyka


Installation of Russian keyboard

Nainštaluje na PC fonetické rozloženie ruskej klávesnice, t.j. napr. slovenské l sa napíše ako ruské l, slovenské r sa napíše ako ruské r, atď.

1. Stiahnite do nejakého priečinka, napr X, toto:
2. Spustite v priečinku X program ruskaKlavesnica.exe
3. Spustite v priečinku X program Setup.exe
4. Vyskúšajte písať nejaký dokument ruskou klávesnicou

V prípade problémov kontaktujte sieťového administrátora alebo počítačovo zdatnejšieho spolužiaka.
Downloads

Požiadavky na úroveň B1up   *   back   *   home
RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk