Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Učiteľský zbor   2017/2018


- keď voláte zo zahraničia, musíte namiesto 047 vytočiť 0042147

Mgr. Miroslava Štefániková
riaditeľka
biológia, telocvik
0908 852 995   riaditel@egt.sk   principal@egt.sk
Mgr. Jaroslava Szczyrbová
zástupkyňa riaditeľky
matematika, geografia
047 5511 706   zastupca@egt.sk   jszczyrbova@gmail.com
Mgr. Lýdia Naďová
školská spirituálka
náboženstvo
047 5511 712   lydia.nadova@egt.sk   
PaedDr. Zuzana Vojteková
vedúca PK anglického jazyka
angličtina, telocvik
047 5511 707   zuzanavojtek@gmail.com   
Mgr. Gabriela Antalová
učiteľ
biológia, chémia, umenie a kultúra
047 5511 724   gantalova@gmail.com   
Ing. Ladislav Čajko
externý učiteľ
aplikovaná ekonómia
047 5494 400   lcajko@centrum.sk   
Mgr. Alžbeta Dúbravská
učiteľ
angličtina, ruština
047 5511 733   betty.dubravska@centrum.sk   
Mgr. Dana Dúbravská
učiteľ
materská dovolenka
047 5511 713   danadebnarova@azet.sk   
Mgr. Peter Frntic
externý učiteľ
geografia
      
Ing. Erika Guzmová
učiteľ
angličtina
      
Mgr. Martin Helik
externý učiteľ
psychológia
      
Ing. Erika Hrušková
učiteľ
nemecký jazyk
      
RNDr. Jana Kobelová
učiteľ
matematika, chémia
047 5511 724   jankakob@stonline.sk   
PaedDr. Miriam Kubinská
učiteľ
slovenčina, telocvik
047 5511 713   kubinskam@gmail.com   
Mgr. Janette Ovčiariková
učiteľ
slovenčina, francúzština
047 5511 713   janette.h@zoznam.sk   
Mgr. Martina Paľová
učiteľ
ZAA, umenie a kultúra, občianska náuka
047 5511 700    martina.palova@egt.sk   
PhDr. Helena Pašiaková, PhD.
emeritná riaditeľka
latinčina, dejepis
047 5511 722    helena.pasiakova@egt.sk   
Mgr. Ľubomíra Petricová
učiteľ
slovenčina, francúzština
047 5511 734   lubomira.petricova@egt.sk   
Mgr. Marián Petrok
externý učiteľ
telesná výchova
      
Mgr. Tatiana Pohorelská
učiteľ
matematika, fyzika
047 5511 723   tatiana.pohorelska@gmail.com   
Ing. Juraj Remeň
učiteľ
informatika, chémia
047 5511 732   juraj.remen@egt.sk   
Mgr. Ivana Skoncová
učiteľ
angličtina, evanjelické náboženstvo
047 5511 733   yvanask@googlemail.com   
Mgr. Lucia Vančíková (Dunajská)
učiteľ
angličtina
047 5511 734   lucia.dunajska@gmail.com   
Mgr. Lukáš Vetrák
externý učiteľ
Tvorivé myslenie
047 5511 722       
Alyssa Bremer
učiteľ
angličtina, telocvik
      
Stephanie Lund
učiteľ
angličtina
      
Naomi Sveholm
učiteľ
angličtina
      
Nicholas Sveholm
učiteľ
angličtina, dejepis, geografia, občianska náuka
      nahor   *   späť   *   domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk