Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Hľadanie na stránkach EGT

hľadané slová: genius

Počet nájdených stránok = 3

26. 06. 2015 Vyhodnotenie matematických súťaží/Evaluation of math and logical competitions. Ako už býva dobrým zvykom, na konci školského roka sú žiaci, ktorí dosiahli výnimočné úspechy v rôznych oblastiach, odmenení diplomom, či vecným darčekom. Naši ....
Obsahuje slová: genius

24. 10. 2013 Šikovná matematička/Clever mathematician. V tomto roku bolo do matematickej súťaže Genius Logicus zapojených mnoho žiakov z našej školy, ktorí si zmerali a spočítali svoje vedomosti z matematiky. Každý ....
Obsahuje slová: genius

08. 07. 2009 Aj takítogéniovia žijú medzi nami/Even Such Geniuses Are Living among Us. Je smutné, že medzi žiakmi EGT sa nájdu géniovia (avšak so sociálnym inteligenčným kvocientom oscilujúcim okolo hodnoty hlboko pod 100), ktorí si na konci ....
Obsahuje slová: genius


Počet nájdených stránok = 3

© 2009  - 2018 EGT


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk