Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Hľadanie na stránkach EGT

hľadané slová: skolska firma spolocnost achievement jasr cajko

Počet nájdených stránok = 412

27. 05. 2014 Konferencia učiteľov EWB v Štokholme/EWB teachers conference in Stockholm. Švédsko je konštitučnou monarchiou a kráľom je Carl XVI Gustaf. Je označované za najliberálnejšiu krajinu Európy, presadzuje rodovú rovnosť a ročne prijíma veľké ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost achievement cajko

12. 04. 2011 energetic u premiérky/energetic visited Prime Minister. Úspešná študentská firma energetic, ktorá reprezentovala Slovenskú republiku aj na medzinárodnom veľtrhu študentských spoločností Trade Fair 2011, sa mala možnosť osobne stretnúť s predsedníčkou ....
Obsahuje slová: firma spolocnost achievement cajko

27. 07. 2008 EGTop vo Švédsku. Napätie, horlivé prípravy a nedočkavosť z očakávania nás sprevádzali v mesiacoch jún a júl, keď sa naša pozornosť sústredila na náš nastávajúci výlet do ....
Obsahuje slová: firma spolocnost achievement cajko

31. 12. 2017 Videogaléria. 2017 Stručný priebeh jedného školského roku na EGT*A brief course of a school ....
Obsahuje slová: skolska firma spolocnost

20. 12. 2011 Vianočná pošta a vianočné osladenie/Christmas cards and Christmas dulcification. 20. december 2011 sa v našej škole niesol v duchu vianočnej atmosféry. Školská firma égalité prišla so zaujímavým nápadom ako spríjemniť predvianočný čas na ....
Obsahuje slová: skolska firma cajko

24. 10. 2017 Školenie manažmentu v Banskej Bystrici/Management training in Banská Bystrica. Dňa 24. októbra 2017 vybraní študenti (Júlia Molentová, Dávid Filipiak, Andrea Uličná a Anna Celanová) JA firmy Pomegranate absolvovali školenie manažmentu, ktoré bolo realizované ....
Obsahuje slová: firma spolocnost jasr

30. 06. 2015 Záver školského roku/End of school year. Školský rok 2014/2015 je minulosťou. U nás, na EGT, bol naplnený rôznymi, tradičnými aj netradičnými udalosťami. Od septembrového tímbildingu prvákov na Zbojskách, pokračujúc Memoriálom ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost cajko

28. 06. 2013 Záver školského roku/Closing school year. Tak ako všetko raz skončí, skončil aj školský rok 2012/2013, popretkávaný rôznymi zaujímavými udalosťami: od slávnostného otvorenia v septembri 2012, cez aktivity školskej spoločnosti ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost cajko

29. 06. 2012 Záver školského roku/School year 2011/2012 is over. V piatok 29. júna 2012 sme v Evanjelickom gymnáziu oficiálne ukončili školský rok 2011/2012. Slávnosť začala Bohoslužbami v evanjelickom kostole. Kázeň predniesla školská spirituálka ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost cajko

30. 06. 2010 Ukončenie školského roku/End of School Year. Slávnostné ukončenie školského roku 2009/2010 začalo 30. júna 2010 bohoslužbami v evanjelickom kostole. Kázeň predniesla školská spirituálka Mgr. Jana Bosáková. V kostole sa uskutočnilo ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost cajko

22. 04. 2010 Infinity párty/Infinity Party. Školská spoločnosť EGaTe zorganizovala vo štvrtok 22. apríla 2010 študentskú Infinity párty v hippies štýle. Ako DJ nás celým večerom sprevádzal Martin Pavlovský z ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost cajko

09. 04. 2010 Banky v akcii/Banks in Action. Dňa 9. apríla 2010 sa v našej škole uskutočnila celoškolská súťaž Banky v akcii, ktorá bola organizovaná študentskou spoločnosťou EGaTe pre všetkých študentov, ktorých ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost cajko

18. 01. 2018 História študentských spoločností na EGT. Študentské spoločnosti na EGT*Student panies at EGT Pomegranate (2016-2017) G.E.T. (2016-2017) New Generation ....
Obsahuje slová: firma spolocnost cajko

27. 09. 2017 Výberové konanie do firmy Pomegranate/Election of the Pomegranate company. V stredu, 27. septembra 2017 sa uskutočnili voľby do novej študentskej spoločnosti Pomegranate. Toho roku, prebiehali trochu netradične, pretože manažment nebol volený len bývalou ....
Obsahuje slová: firma spolocnost cajko

08. 11. 2011 Kick off párty/Kick Off Party. Dňa 8. novembra 2011 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska konala Kick off party, ktorú organizovali žiaci študentskej spoločnosti égalité. Celá párty vyvrcholila už o ....
Obsahuje slová: firma spolocnost cajko

27. 04. 2011 Projekt EWB - podnikanie bez hraníc/Project Business Without Borders. Študenti Evajnelického Gymnázia v Tisovci zo študentskej spoločnosti energetic sa zúčastnili medzinárodného stretnutia troch študentských firiem v Čechách. Mendelova stredná škola s ktorou má ....
Obsahuje slová: firma spolocnost cajko

09. 12. 2010 Burza stredných škôl/Auction of High Schools. Po prvýkrát v histórii Evanjelického gymnázia v Tisovci išli na každoročne organizovanú burzu stredných škôl reprezentanti zo študentskej spoločnosti. Burza sa uskutočnila 9. decembra ....
Obsahuje slová: firma spolocnost cajko

20. 10. 2008 Valné zhromaždenie/General Assembly. Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti EGTeam sa uskutočnilo 20. októbra 2008. Na tomto zhromaždení sa rozhodovalo o budúcnosti firmy. Rozhodnúť kam a ako investovať svoje ....
Obsahuje slová: firma spolocnost cajko

08. 02. 2008 Dvanásty školský ples EGT/12th EGT Prom. Študentská spoločnosť EGTop usporiadala v piatok 8. februára 2008 dvanásty školský ples EGT. Celým večerom nás sprevádzali moderátori Michal Trebuľa zo 4. A triedy ....
Obsahuje slová: firma spolocnost cajko

24. 09. 2011 energetic úspešný v súťaži Banky v akcii/energetic successful in Banks In Action. Hoci sa na našej škole v týchto dňoch rodí nová študentská spoločnosť, energetic ešte stále zbiera úspechy. Po postupe z regionálnych kôl sa 21.-24. ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement jasr

03. 06. 2008 Programový manažér JASR na EGT/Program Manager of JASR at EGT. Dňa 3. júna 2008 sa niektorí členovia firmy EGTop stretli s pánom Adamom Šepetkom, programovým manažérom spoločnosti Junior Achievement Slovensko. Pán Šepetka na besede ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement jasr

05. 04. 2008 Napísali o nás. Portál {www.modernaskola.sk}, apríl 2008. Súboje najlepších študentských spoločností Dom umenia v Košiciach hostil 19. marca 2008 účastníkov 13. ročníka celoslovenskej súťaže študentských spoločností programu Aplikovaná ekonómia, ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement jasr

27. 05. 2017 Bez komentára. Bez komentára*No mentary needed z príhovoru piatakov pri rozlúčke s učiteľmi ...Ako ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

05. 04. 2017 Veľtrh v Košiciach/Fair at Košice. Dňa 5. apríla 2017 sa naša firma G.E.T., v zložení Aneta Vetráková, Martin Hudák, Andrea Karabová, Viktória Alexandra Hrivnaková a Ester Magyarová, zúčastnila 22. ....
Obsahuje slová: firma jasr cajko

13. 05. 2016 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. Po celoročnom úsilí JA company New Generation sa 10. mája 2016 uskutočnilo záverečné Valné zhromaždenie. V úvode Andrej Lacko privítal všetkých zúčastnených akcionárov a oznámil, ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

12. 05. 2015 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. Po celoročnom úsilí študentskej spoločnosti Eaglet sa dňa 12. mája 2015 uskutočnilo záverečné Valné zhromaždenie. V úvode Michal Kiš privítal všetkých zúčastnených akcionárov a oznámil, ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

18. 12. 2014 Eaglet v utečeneckom tábore/Eaglet in a refugee camp. Dňa 18. decembra 2014 sa členovia študentskej spoločnosti Eaglet vybrali do utečeneckého tábora v Opatovskej Novej Vsi. Aj keď sa toto podujatie organizovalo už ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

25. 07. 2014 ChallengeT v Tallinne/ChallengeT in Tallinn. 25. Európsky veľtrh študentských spoločností JA – YE, Europe Company Competition organizovalo Estónsko v hlavnom meste Tallinn 22. - 25. ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

26. 06. 2014 Slávnostné otvorenie fitness parku/Opening the fitness park. Vo štvrtok 26. júna 2014 š.s. ChallengeT oficiálne otvorila fitness park v areáli Evanjelického gymnázia v Tisovci. Na túto významnú udalosť prijal pozvanie za ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

19. 09. 2013 Think Big School/Think Big School. Vo štvrtok 19. septembra 2013 sa šestnásti študenti tohtoročnej študentskej spoločnosti ChallengeT zúčastnili projektu Think Big School v Bratislave. Projekt bol organizovaný spoločnosťami Teléfonica/O2 ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

08. 07. 2013 Together spoludržiteľom prestížnej ceny/Together got prestigious award. Podnikanie bez hraníc je program, ktorý učí medzinárodnému obchodu a dáva praktické skúsenosti potrebné na podnikanie so zahraničím. Cena FedEx Access Joint-Venture Award bola určená ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

16. 05. 2012 EGT získalo európske finále/EGT won the European final. Je to ďalší historický úspech žiakov aplikovanej ekonómie v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Do celoeurópskeho finále v počítačovej simulácii Banky v akcii postúpilo družstvo ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

10. 05. 2012 Projekt EWB/EWB Project. Počas dvoch dní (9. a 10. mája 2012) sa v rakúskom Zeltwegu, na strednej škole HTL stretli štyri študentské spoločnosti, ktoré pracujú v projekte ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

18. 05. 2010 Posledná bodka za spoločnosťou EGaTe/Last Dot after EGaTe Company. Dňa 18. mája 2010 sa členovia bývalej študentskej spoločnosti EGaTe zúčastnili rekondično-relaxačného pobytu na chate Zbojská. Vychutnali sme si saunu, jacuzzi, taktiež sme sa ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

02. 04. 2009 Banky v akcii/Banks in Action . Historický úspech žiakov EGT v počítačovej simulácii ! Našim študentom 5. ročníka Branislavovi Klimovi a Antonovi Dangovi sa podarilo prebojovať a postúpiť do ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

24. 04. 2008 Predstavitelia EGTop u prezidenta SR. Každý rok nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, ktorej program Aplikovaná ekonómia je vyučovaný na našej škole, vyhodnocuje najlepšiu - TOP ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement cajko

02. 05. 2016 New Generation u prezidenta/New Generation at President. V pondelok 2. mája 2016 sme boli ja, prezidentka New Generation spolu s učiteľom aplikovanej ekonómie Ing. Ladislavom Čajkom pozvaní do Prezidentského paláca v ....
Obsahuje slová: achievement jasr cajko

16. 11. 2010 Konferencia JASR. V dňoch 15. - 16. novembra 2010 v Žiline sa uskutočnilo jedno z najvýznamnejších podujatí, na ktorom sa stretávajú pedagógovia základných, stredných a vysokých ....
Obsahuje slová: achievement jasr cajko

12. 12. 2017 Stolnotenisový turnaj/Table-tennis tournament. V utorok 12. decembra 2017 študentská firma Pomegranate zorganizovala v telocvični základnej školy stolnotenisový turnaj. Zúčastnili sa žiaci prvého až piateho ročníka, dokonca aj ....
Obsahuje slová: skolska firma

13. 02. 2009 Valentínska pošta/St. ValentineAPOs Mail. Hoci by sme si mali lásku navzájom pripomínať počas celého roka, 14. február je špeciálny deň venovaný všetkým zaľúbeným. Školská firma EGTeam na tento ....
Obsahuje slová: skolska firma

01. 06. 2006 Coffee House II 2006/Coffee House II 2006. Dňa 1. júna 2006 školská firma EGTrade na chvíľu vstala z popola (pretože niekoľko dní predtým Valné zhromaždenie odsúhlasilo zánik firmy) a usporiadala už ....
Obsahuje slová: skolska firma

06. 05. 2013 Havaj párty/Hawaiian party. Tak ako žiadnu školskú spoločnosť, ani nás neobišla organizácia poslednej párty, ktorá sa tentoraz konala v havajskom duchu v pondelok 6. mája 2013. Program bol ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

04. 12. 2012 Videohovor s Nórmi/Video call. Školská spoločnosť Together mala 4. decembra 2012 veľmi netradičné stretnutie. Namiesto obvyklého riešenia aktuálnych tém, sa totiž spojila s partnerskou študentskou spoločnosťou UB Aurora ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

29. 11. 2012 Stolnotenisový turnaj/Table tennis tournament. Záverečným odovzdaním cien sa 29. novembra 2012 skončil dlhodobý stolnotenisový turnaj, ktorý usporiadala školská spoločnosť Together. V kategórii dievčat získala prvú cenu (stolnotenisové loptičky) Monika ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

16. 11. 2012 Stužková 5. A/Ribbon ceremony 5a. Stužková slávnosť 5. A triedy začala 16. novembra 2012 večer slávnostným nástupom párov dievčat v sprievode chlapca. Avšak ku koncu nástupu - vzhľadom na ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

25. 10. 2012 Zumba/Zumba. Školská spoločnosť Together odštartovala 25. októbra 2012 sériu akcií pod názvom ZUMBA. Precvičovalo sa v malej fitness telocvični na EGT, kde sa inštruktorkami ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

23. 10. 2012 Dražba paholkov/Auction of Grooms. V dňoch 22. a 23. októbra 2012 usporiadala školská spoločnosť Together Dražbu paholkov (v predchádzajúcich rokoch známu pod názvom Dražba otrokov). Princíp zostal rovnaký ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

18. 10. 2012 Futbalový turnaj/Soccer tournament. Vo štvrtok 18. októbra 2012 školská spoločnosť Together usporiadala školský medziročníkový futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnil aj tím pedagógov a usporiadateľov. Hralo sa za ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

05. 11. 2009 Dražba otrokov/Auction of Slaves. Dňa 4. a 5. novembra 2009 školská spoločnosť EGaTe uskutočnila tradičnú dražbu otrokov, ktorú moderovala Nikola Ballová (4. B). Spokojne môžeme povedať, že otroci ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

27. 10. 2008 Tekvica 2008/Pumpkin 2008. Prvou a taktiež otváracou akciou školskej spoločnosti EGTeam bola Tekvica 2008. Podujatie sa uskutočnilo 27. októbra 2008. Študenti prišli na výzvu EGTeam-u v krásnych, ....
Obsahuje slová: skolska spolocnost

20. 11. 2017 Retro párty - diskopríbeh/Retro Party. Na začiatku týždňa 20. novembra 2017 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala RETRO PÁRTY-DISCOPRÍBEH, ktorú zorganizovala JA firma Pomegranate. Cieľom našej párty bolo aspoň ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

11. 04. 2017 G.E.T. v TV Košice/G.E.T. in TV Košice. Študentská JA firma G.E.T. na veľtrhu školských spoločností v TV Košice 5. apríla 2017. VIDEO Firma G.E.T. v TV Košice 5. apríla 2017*Firm G.E.T. in ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

22. 11. 2016 Školenie manažmentu/Workshop for management. Za krásneho slnečného dňa 22. novembra 2016 sa traja viceprezidenti - Andrea Karabová (výroba), Stanislav Špalda (financie), Martin Hudák (ľudské zdroje) a prezidentka firmy ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

22. 03. 2016 New Generation na veľtrhu/New Generation at fair. Dňa 22. marca 2016 sa v Bratislave konal 21. ročník celoslovenského veľtrhu študentských spoločností. Naša JA firma New Generation tam samozrejme nemohla chýbať. Vycestovali ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

25. 02. 2016 New Generation vo Figare/New Generation at Figaro. Naša študentská JA firma, New Generation sa 25. februára 2016 zúčastnila na rokovaní so spoločnosťou na výrobu sladkostí Figaro a dokonca sme dostali aj ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

17. 10. 2015 Prvý východoslovenský regionálny turnaj SDA/First regional debate tournament. V dňoch 16. - 17. októbra 2015 sa naši debatéri zúčastnili prvého turnaja, kde si mohli zmerať svoje sily s ostatnými kolegami z východu. ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

07. 03. 2013 Dar/Gift. Vo štvrtok 7. marca 2013 predstavitelia školskej spoločnosti Together - účastníci víkendového veľtrhu študentských spoločností vo Viedni - slávnostne odovzdali riaditeľke Helene Pašiakovej ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

15. 10. 2012 Goodbye égalité/Goodbye égalité. Dňa 15. októbra 2012 dala bývalá študentská firma égalité poslednú bodku za svojou činnosťou. Žiaci študentskej spoločnosti sa zúčastnili na zaslúženom rekondičnom pobyte ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

29. 03. 2012 Veľkonočný futbalový turnaj/Easter Soccer Tournament. Dňa 29. marca 2012 študentská spoločnosť égalité usporiadala Veľkonočný futbalový turnaj, kde mali žiaci každého ročníka šancu zmerať si sily so svojimi spolužiakmi. Hralo ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

29. 02. 2012 Premiéra filmu/Premiere of movie. Dňa 29. februára 2012 sa konala premiéra filmu Kick out the difference, ktorá sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci. Zaujímavý film, natočený ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

30. 01. 2012 Beseda s ministrom/Debate with minister. Dňa 30.januára 2012 naša škola privítala veľmi vzácnych hostí. Piataci a študentská spoločnosť égalité sa zúčastnili na besede s ministrom zahraničných vecí Mikulášom Dzurindom. ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

18. 05. 2011 energetic-posledná bodka/energetic-last full stop. Od 17. mája 2011 do nasledujúceho dňa firma energetic absolvovala rekondičný pobyt na Prednej Hore, ktorý bol zaslúženým oddychom po roku tvrdej práce. Tento relax ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

21. 12. 2010 Vianočný punč a vianočná pošta. Od skorého rána v utorok 21. decembra 2010 mohli študenti pocítiť nádhernú vôňu vianočného punču, ktorý pripravila firma energetic.Túto dobrotu mohol ochutnať každý kto ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

13. 05. 2008 Valné zhormaždenie študentskej spoločnosti EGTop/EGTop Shareholders Meeting. Dňa 13. mája 2008 sa v priestoroch školy uskutočnilo záverečné Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti EGTop. Zhromaždenia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina akcionárov, ktorá bola oboznámená ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

30. 01. 2008 Futbalový turnaj/Soccer Tournament. Študentská spoločnosť EGTop usporiadala v stredu 30. januára 2008 futbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnili štyri mužstvá. Po napínavom a nervy drásajúcom priebehu turnaj ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

28. 03. 2006 Študentská firma na EGT/Students Firm at EGT. Od začiatku tohto školského roku pôsobí na našej škole študentská spoločnosť EGTrade vedená nasledujúcim manažmentom: Daniel Beňuch - prezident, Vratko Strmeň - viceprezident, Katarína ....
Obsahuje slová: firma spolocnost

08. 02. 2018 učiteľský zbor - staff. ucitZborP/mirkaStefanikova.jpg Mgr. Miroslava Štefániková riaditeľka*principal biológia, telocvik*biology, physical education 0908 852 995 riaditel@egt.sk principal@egt.sk ucitZborP/jarkaSzczyrbova.jpg Mgr. Jaroslava Szczyrbová zástupkyňa riaditeľky*viceprincipal matematika, geografia*mathematics, ....
Obsahuje slová: skolska cajko

11. 05. 2017 G.E.T. na národnom veľtrhu v Bratislave/G.E.T. at national fair in Bratislava. V stredu po vyučovaní sme sa vydali do Bratislavy pozbierať zopár zážitkov do nášho portfólia - firemného, ale aj toho osobného. V hlavnom meste sme ....
Obsahuje slová: firma jasr

17. 02. 2015 Innovation Camp/Innovation Camp. Dňa 17. februára 2015 sa študentská spoločnosť Eaglet zúčastnila súťaže Innovation Camp, ktorú organizovalo Junior Achievement Slovensko v NH Gate One v Bratislave. 60 študentov ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement

10. 05. 2014 Global Enterprise Project v Madride/Global Enterprise Project in Madrid. Na začiatok by som sa chcela poďakovať za túto skvelú skúsenosť Junior Achievement, spoločnosti Impact Hub za poskytnutie priestorov ale rovnako aj tým, ktorých ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement

10. 02. 2014 Aplikovaná ekonómia, materiály. O predmete Aplikovaná ekonómia Na stiahnutie O predmete Aplikovaná ekonómia aplikovaná ekonómia je určená pre ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement

05. 02. 2013 Global Enterprise Project/Global Enterprise Project. V utorok 5. februára 2013 sme my - šiesti členovia študentskej spoločnosti Together - absolvovali veľmi zaujímavú cestu do Bratislavy. Tu sa konala celoslovenská ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement

06. 03. 2011 energetic vo Viedni. V dňoch od 4. - 6. marca 2011 vycestovala študentská spoločnosť energetic do Viedne, kde reprezentovala na rakúskom veľtrhu študenstkých spoločností našu školu, ale ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement

14. 09. 2007 Banky v akcii/Banks In Action. V dňoch 12. - 14.septembra 2007 sa pod záštitou Junior Achievement SR uskutočnilo celoslovenské finále počítačovej simulácie Banky v akcii. Úlohou tímov, ktoré ....
Obsahuje slová: spolocnost achievement

13. 12. 2017 Veľtrh v Hradci Králové/A Fair in Hradec Králové. Ako aj minulý rok, tak aj tento sme mali možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu v Hradci Králové prezentujúc inovatívne nápady novej JA firmy – ....
Obsahuje slová: firma cajko

09. 05. 2017 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. Dňa 9. mája 2017 o 15-tej hodine JA firma G.E.T. začala svoje záverečné valné zhromaždenie so 72% účasťou akcionárov. Hneď prvým bodom programu bolo ....
Obsahuje slová: firma cajko

27. 04. 2017 Mentoring s ATandT/Mentoring with ATandT . Dňa 27. apríla 2017 sa piati reprezentanti našej firmy G.E.T. zúčastnili mentoringu s AT&T, ktorý mal pomôcť k príprave na finále TOP8. To čo ....
Obsahuje slová: spolocnost jasr

07. 12. 2016 Veľtrh v Hradci Králové/Fair in Hradec Králové. Ako sme Čechov na veľtrhu JA firiem „vyloupili“ Deň po Mikuláši, 7. decembra 2016 sa štyria členovia G.E.T., spolu s p. uč. Čajkom zúčastnili veľtrhu ....
Obsahuje slová: firma cajko

21. 03. 2013 Slovenský detský Oskar/Slovakian Child Oscar. Dňa 21. marca 2013 sme sa, členovia bývalej š. s. égalité – Andrej Batyás, Martin Pavlovský, Peter Dianiška, Eduard Stankovič, Tomáš Čajko, Kristína Hanusová, ....
Obsahuje slová: firma cajko

17. 12. 2012 Predvianočné posedenie/Pre-Christmas lunch. V pondelok 17. decembra 2012 sme sa všetci zo š.s. Together stretli na malom predvianočnom obede v pizzérií CSM. Vo sviatočnej nálade sme zhodnotili náš ....
Obsahuje slová: firma cajko

21. 12. 2011 Egalite v utečeneckom tábore/égalité in refugee camp. V stredu 21. decembra 2011 sa tím členov firmy égalité v zložení učiteľ Ladislav Čajko, Andrej Batyás, Patrícia Dorčáková, Denisa Valocková, Romana Blažeková, Dominika ....
Obsahuje slová: firma cajko

01. 02. 2011 Napísali o nás. Rozhovor v českom periodiku Zpravodaj JASR s naším absolventom Antonom Dangom (2009), úspešným predstaviteľom študentskej spoločnosti EGTop (2008 / 2009). text a foto: egt ....
Obsahuje slová: spolocnost jasr

20. 04. 2010 IJA-YE Skills@Work Innovation Expo 2010 v Srbsku/JA-YE Skills@Work Innovation Expo 2010 in Serbia. Potom ako študentská spoločnosť EGaTe uspela na celoslovenskom veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, dostala možnosť reprezentovať Slovensko na podujatí JA-YE Skills@Work Innovation Expo 2010, ....
Obsahuje slová: spolocnost jasr

26. 01. 2018 22. školský ples – V krajine zázrakov/22nd Prom – In the Wonderland. Dlho očakávanou a neodmysliteľnou súčasťou roka na EGT je vznešený študentský ples. Tento rok naň nebolo treba dlho čakať, uskutočnil sa už ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 01. 2018 Bývalí učitelia. A ucitZborP/stacyAlbrecht.jpg Albrecht Stacy usa angličtina*English 1998 - 1999 stacyalbrecht@hotmail. A ucitZborP/leandraArgyros.jpg Argyros Leandra Alexis usa angličtina*English 2014-2015 B ucitZborP/jaroslavBagacka.jpg Bagačka Jaroslav no slovenčina, náuka o spoločnosti*Slovak, Social studies 1996 ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

19. 10. 2017 Valne zhromaždenie/General Assembly. Dňa 19. októbra 2017 v poobedňajších hodinách sa uskutočnilo valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Pomegranate. Po dostatočnom vyplnení voľných miest v publiku, sme s ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

20. 06. 2017 Konferencia SOEN v Revúcej/SOEN Conference in Revúca. V utorok 20. júna 2017 sa v Mestskom dome kultúry v Revúcej uskutočnila záverečná konferencia projektu PlaNET Social ENTERprise (SOEN), ktorej hlavným cieľom bolo ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

15. 09. 2016 Nová študentská spoločnosť na Kráľovej holi/New student company on KingAPOs Moun. Prelomový výstup na Kráľovu hoľu s novou študentskou spoločnosťou. Vo štvrtok 15. septembra 2016 sa niektorí členovia tohtoročnej študentskej firmy a pán učiteľ Čajko rozhodli ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

22. 03. 2016 Veľtrh š.s. z pohľadu tretiakov/Fair of s.c. from 3rd yearsAPO point of view . 22. marec 2016 bol dňom, keď sme my, tretiaci, mali možnosť na veľtrhu študentských spoločností v Bratislave vidieť, ako slovenské JA študentské spoločnosti pracujú ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

29. 10. 2015 Návšteva spoločnosti AT&T/Visiting AT&T company. Študenti EGT - členovia bývalej študentskej spoločnosti Eaglet - v zložení Timotej Štefánik, Dalibor Baran, Michal Kiš, Radka Grendová a Barbora Judiaková, spoločne s ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 09. 2015 Voľby manažmentu školskej spoločnosti/Elections in school company. Vo štvrtok 17. septembra 2015 sa členovia novej študentskej spoločnosti New Generation zúčastnili volieb o pozície prezidenta, viceprezidentov pre marketing, financie, výrobu a ľudské ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

15. 09. 2015 Výstup na Muránsky hrad/Ascent of Muráň Castle. V utorok 15. septembra 2015 sa členovia novej študentskej spoločnosti New Generation zúčastnili výstupu na Muránsky hrad. Ôsmich žiakov štvrtého ročníka neodradilo ani počasie, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

18. 06. 2015 Workshop v Košiciach/Workshop in Košice. Vo štvrtok 18. júna 2015 sa osem našich tretiakov spolu s p. Čajkom v Košiciach zúčastnilo workshopu Manažérom nanečisto, ktorý zorganizovala JA Slovensko v ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

29. 04. 2015 Prezentácia SAP Slovensko/Presentation of SAP Slovakia. Je tradíciou študentských spoločností na našej škole, že sa zapájajú do všetkých projektov, ktoré poskytuje JA Slovensko n.o. V stredu 29. ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

24. 04. 2015 19. školský ples – HOLLYWOOD/19th Prom – HOLLYWOOD. Tradičná a dlho očakávaná udalosť roka sa tento rok uskutočnila o niečo neskôr ako zvyčajne (24. apríla 2015). Udalosť, o ktorej by sme mohli ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

26. 03. 2015 Eaglet na veľtrhu/Eaglet at Trade Fair. Dňa 26. marca 2015 sa š. s. Eaglet zúčastnila veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, ktorý organizovala nezisková organizácia JA Slovensko. Veľtrh študentských spoločností je ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

27. 01. 2015 Eaglet na chapeli/Eaglet at chapel. V utorok, 27. januára 2015, sa v MsKs tradične konal Chapel, ktorý bol výnimočne venovaný súčasnej študentskej spoločnosti Eaglet. V rámci tohto malého podujatia, prezident ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

09. 12. 2014 Návšteva/Visit. V utorok 9. decembra 2014 navštívil školu Ján Holčík, predseda Slovenskej evanjelickej jednoty, bývalý minister priemyslu SR, bývalý generálny dororca ECAV, ktorý v súčasnosti ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

16. 09. 2014 Voľby v študentskej spoločnosti/Elections in student company. V utorok 16. septembra 2014 sa v priestoroch Evanjelického gymnázia v Tisovci uskutočnili voľby do tohtoročnej študentskej spoločnosti s názvom Eaglet, kde sa nám ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

10. 09. 2014 Diana postúpila z Estónska do Fínska/Diana visited Finland. Ako som sa dostala do Fínska? Zhrniem môj príbeh v skratke. V apríli sme sa ako študentská spoločnosť ChallengeT zúčastnili veľtrhu študentských spoločností, kde ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

27. 06. 2014 Záver školského roku/Conclusion of the school year. Školský rok 2013/2014 na EGT oficiálne skončil v piatok 27. júna 2014 na slávnosti v evanjelickom kostole. Podujatie začalo Službami Božími s kázňou školskej spirituálky ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

23. 06. 2014 Príprava na Tallin/Preparation for Tallin. Dňa 23. júna 2014 navštívili našu školu pracovníci spoločnosti ATaT a.s. z Bratislavy a Košíc (medzi ktorými bol aj Alexander Bocko, náš absolvent z ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

15. 04. 2014 Veľtrh študentských spoločností/Trade Fair of student companies. Dňa 15. apríla 2014 sa š. s. ChallengeT zúčastnila veľtrhu študentských spoločností v Bratislave. Náš hlavný tím pozostával z nasledovných žiakov: Mária Michalove, Patrícia ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

23. 02. 2014 Tango Argentino/Tango Argentino. Popri samotnej príprave plesu sa niektorí členovia študentskej spoločnosti rozhodli nacvičiť si Tango Argentino, s ktorým zažiarili na plese. Študenti sa stretávali v popoludňajších hodinách ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

19. 12. 2013 ChallengeT priniesol Vianoce. Aj tento rok, dňa 19. decembra 2013, mali členovia š. s. ChallengeT možnosť navštíviť azylový tábor v Opatovskej Novej Vsi. Návšteve predchádzala zbierka šatstva ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 09. 2013 Voľby v študentskej spoločnosti/Elections at student company. V utorok 17. septembra 2013 sa uskutočnili voľby prezidenta a manažmentu do tohtoročnej študentskej spoločnosti ChallengeT. Voľby sa konali v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

13. 06. 2013 Návšteva Zeltwegu/Visit to Zeltweg. Napriek tomu, že naša študentská spoločnosť Together už ukončila svoju činnosť, 13. júna 2013 sme sa stretli s rakúskou spoločnosťou DeskLINE v Zeltwegu. S ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

21. 03. 2013 Together na veľtrhu/Together at Fair. Dňa 21. marca 2013 sa naša š.s. Together zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Ivana Gašparoviča, s ktorým ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

03. 03. 2013 Together vo Viedni/Together in Vienna. Začiatkom marca, 1.-3. 2013, sme sa my, členovia študentskej spoločnosti Together - Ivona Jančová, Ján Hansko a Romana Maďarová s učiteľom aplikovanej ekonómie Ing. ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

25. 01. 2013 Školský ples/Prom. Jedna z najočakávanejších udalostí roku sa síce tentokrát konala skôr ako zvyčajne (25. januára 2013), ale myslíme si, že bola lepšia, ako kedykoľvek predtým. V ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

05. 12. 2012 Mikulášske trhy/Christmas markets. V stredu 5. decembra 2012 sa študentská spoločnosť Together zúčastnila na Mikulášskych trhoch na námestí v Tisovci. Okoloidúci si v našom stánku mohli kúpiť ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

28. 11. 2012 Stretnutie v Banskej Bystrici/Meeting in Banská Bystrica. Dňa 28. novembra 2012 členovia študentskej spoločnosti Together – Ivona Jančová, Viktória Ambrozová, Ján Hansko, Martin Gonda a učiteľ aplikovanej ekonómie Ladislav Čajko mali ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

13. 11. 2012 Prezentácia o globálnom podnikaní/Presentation on Global Enterprise. V utorok 13. novembra 2012 uskutočnil pracovnk mobilného operátora O2 Telefónica pre členov študentskej spoločnosti Together prezentáciu o globálnom podnikaní. Táto prezentácia je súčasťou ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

10. 10. 2012 Valné zhromaždenie/General Assembly. V stredu 10. októbra 2012 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie školskej spoločnosti Together. Účasť akcionárov bola povinná. Na podujatí sa zúčastnili aj neakcionári. Akcia prebiehala štandardným ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

18. 09. 2012 Voľby manažmentu školskej spoločnosti/Election of management. V utorok, 18. septembra 2012 sa uskutočnili voľby prezidenta a manažmentu tohtoročnej študentskej spoločnosti Together. Tieto voľby prebehli iným spôsobom, ako tomu bolo v minulých ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

03. 07. 2012 Enterprise Without Borders/Enterprise Without Borders. Enterprise Without Borders (EWB, podnikanie bez hraníc) je projekt, do ktorého sa tento školský rok zapojilo 32 štátov z celého sveta. Študentské spoločnosti z ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

22. 06. 2012 Vysielali o nás/They broadcasted about us. Film študentskej spoločnosti égalité zaujal aj niektoré naše médiá. Slovenská spravodajská televízia TV Patriot vo svojom týždenníku 22. júna 2012 odvysielala reportáž, ktorá bola ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

31. 05. 2012 Mladý líder/Young Leader. Dňa 31.mája 2012 sa v Bratislave konala súťaž Mladý líder. Zúčastnili sa jej prezident študentskej spoločnosti égalité Andrej Batyás a hovorkyňa égalité Kristína Hanusová. Študenti ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

15. 05. 2012 égalité ukončila svoju činnosť/égalité ended its activity. V utorok 15. mája 2012 sa uskutočnilo záverečné Valné zhromaždenie školskej spoločnosti égalité. text: egt foto: Ladislav Čajko On Tuesday, May 15, 2012, the closing General Assembly ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

02. 04. 2012 égalité v Hnúšti/égalité in Hnúšťa. Šesť členov študentskej spoločnosti égalité (Tomáš Čajko,Peter Dianiška, Dominika Kubišová, Martin Pavlovský, Linda Pazourková, Zuzana Szalaiová) prezentovalo 2. apríla 2012 film Kick out the ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

15. 03. 2012 égalité na veľtrhu v Žiline/égalité at fair in Žilina. égalité, naša š.s. na veľtrhu v Žiline (15. marca 2012) bola iná, odlišná. Som veľmi rád, že duch našej školy, jej kredit a odkaz, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

11. 03. 2012 égalité vo Viedni/égalité in Vienna. Členovia školskej spoločnosti égalité sa spolu s učiteľom aplikovanej ekonómie Ladislavom Čajkom v dňoch 8. - 11. marca 2012 zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

26. 01. 2012 Koniec natáčania filmu/Last shot of movie of égalité. Vo štvrtok 26.januára 2012 sa žiaci EGT zoskupili pred školou za znenia ústrednej pesničky DVD filmu spoločnosti égalité Without you od Davida Guettu. Nádherný ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

03. 01. 2012 Výstup na Muránsky hrad/Climb on Muráň Castle. V utorok 3. januára 2012 sa niektorí členovia školskej spoločnosti égalité spolu s Ladislavom Čajkom zúčastnili výstupu na Muránsky hrad. text: egt foto: Ladislav Čajko On Tuesday, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

21. 12. 2011 égalité v pizzérii/égalité in pizzeria. Budovanie firemnej kultúry a medziľudských vzťahov je dôležitou súčasťou aj v živote našej študentskej spoločnosti. Preto sme sa stretli v stredu večer 21. ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

14. 12. 2011 Debata/Debate. Dňa 14. decembra 2011 sa na našej škole uskutočnila debata na tému Slovensko by malo zmierniť svoju azylovú politiku, na ktorej sa zúčastnili aj ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

18. 10. 2011 Valné zhromaždenie/General Assembly. V utorok 18. októbra 2011 sa na našej škole konalo Valné zhromaždenie školskej spoločnosti égalité. Účasť akcionárov bola povinná. Taktiež sa mohli zúčastniť ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

11. 10. 2011 Upisovanie akcií/Shares subscription. Dňa 11. októbra 2011 sa na našej škole počas veľkej prestávky konalo upisovanie akcii, ktoré predávali žiaci študentskej spoločnosti égalité. Žiaci si mohli ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

27. 09. 2011 Prezidentské voľby v novej školskej firme/Presidential election in new school fi. Dňa 27. septembra 2011 sa na našej škole uskutočnili voľby prezidenta a manažmentu do novej študentskej spoločnosti, ktorá sa bude volať Égalité (fr. rovnosť). ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

31. 05. 2011 energetic obdarúval/energetic gifted. Dňa 31. mája 2010 sa študentská spoločnosť energetic rozhodla obdarovať dve materské škôlky. Prvá bola škôlka v Rimavskej Píle, v ktorej sme odovzdali ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

30. 03. 2011 Trade fair 2011. Študentská spoločnosť energetic sa v dňoch 28.-30. marca 2011 v zastúpení prezidentky Lucie Klimkovej a viceprezidentov Andrey Kirschovej a Filipa Sochora zúčastnila medzinárodného veľtrhu ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 03. 2011 energetic na veľtrhu v Košiciach. Dňa 17. 3. 2011 sa v Košiciach konal 16. ročník celoslovenského veľtrhu študentských spoločností. Študentská spoločnosť energetic tam samozrejme nemohla chýbať. Od skorého rána ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

24. 02. 2011 Futbalový turnaj. Vo štvrtok 24.februára 2011 študentská spoločnosť energetic pripravila futbalový turnaj pre žiakov EGT. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev vrátane družstva energetic v ktorom si ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

22. 02. 2011 energetic - projekt tanečný koberec. Spolupráca s Materskou školou v Tisovci v minulom roku priniesla š.s. EGaTe úspech na európskom veľtrhu študentských spoločností v Belehrade. Teraz sme ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

22. 02. 2011 Naše bábkové divadlo/Our puppet show. Členovia našej študentskej spoločnosti energetic začali pracovať na bábkovom divadle, ktoré už v týchto dňoch usilovne trénujeme a pripravujeme ekologické predstavenie pre najmenších. Scenár ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

11. 02. 2011 Ples EGT. Ples je jednou z najočakávanejších udalostí roka. Tohtoročný ples (11. februára 2011) bol významný tým, že sa uskutočnil už po 15-krát. Študentská spoločnosť energetic ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

11. 12. 2010 Vianočné trhy vo Viedni/ Christmas Markets in Vienna. V sobotu 11. decembra 2010 sa uskutočnil jednodňový zájazd do Viedne organizovaný študentskou spoločnosťou energetic. Vianočné trhy, ktoré boli hlavným cieľom výletu, sa vynímali ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

21. 09. 2010 Voľby prezidenta a manažmentu školskej firmy/Election of President and Management. Dňa 21. septembra 2010 sa konali voľby prezidenta a manažmentu do novej študentskej spoločnoti EGT. Na pozíciu prezidenta sa uchádzali štyria kandidáti a to ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

12. 05. 2010 Valné zhromaždenie EGaTe/Shareholders Meeting of EGaTe. V stredu 12. mája 2010 sa v miestnosti 211 uskutočnilo záverečné valné zhromaždenie školskej spoločnosti EGaTe, ktorá na škole pôsobila od 27. októbra 2009. ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

13. 04. 2010 Exkurzia do CSM/Excursion to CSM. Dňa 13. apríla 2010 sa členovia spoločnosti EGaTe zúčastnili exkurzie do továrne CSM Tisovec. Všetci sme mali možnosť pokochať sa pohľadom na krásne oceľové ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

24. 03. 2010 Prvý kľúč k úspechu a materská škola v Tisovci/First Key To Success and Kindergarten Of Tisovec. Aj keď nadpis tohto článku znie: Prvý kľúč k úspechu .... , musím povedať, že naša študentská spoločnosť EGaTe otvorila prvú bránu už pred ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

23. 03. 2010 Pracovný obed členov spoločnosti EGaTe(zamyslenie)/Working Lunch of EGaTe Members. Byť v kolektíve s ľuďmi, ktorých si vážime bola hlavná myšlienka pracovného obeda školskej.spoločnosti EGaTe. V utorok 23.marca 2010 sme strávili príjemné popoludnie. Verím, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 03. 2010 15. ročník celoslovenského veľtrhu študentských spoločností/15th National Trade of student companies . Už v stredu ráno, 17. marca 2010, členovia študentskej spoločnosti EGaTe vycestovali školským autom a tiež autobusom do Svätého Jura, aby sa na druhý ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

07. 03. 2010 Rakúsky veľtrh študentských spoločností/Austrian Trade Fair Of Student Companies. Dňa 5. až 7. marca 2010 sa uskutočnil v poradí už 10. rakúsky veľtrh študentských spoločností, ktorý sa konal vo Viedni. Práve tento rok ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

12. 02. 2010 Štrnásty školský ples EGT/Fourteenth Prom. Všetko sa začalo už počas vianočných prázdnin, kedy členovia EGaTe-u začali s hľadaním sponzorov. Aj keď sa ich z pochopiteľných dôvodov nenašlo veľa, snažili ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 12. 2009 Vianočný filmový večer/Christmas Movie Night. Pred vianočnými prázdninami sa študentská spoločnosť EGaTe rozhodla na štvrtok, 17. decembra 2009, pripraviť pre učiteľov, študentov a členov EGaTe-u večer s vianočnou atmosférou, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

15. 12. 2009 Návšteva detského domova v Tisovci/Visit at Orphanage in Tisovec. Nachádzame sa v mesiaci december, ktorý je vianočným mesiacom a Vianoce ako také majú ľudí stmeľovať a učiť ich pomáhať si navzájom. Śtudentská spoločnosť ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

25. 11. 2009 Lets Get it Started/Lets Get it Started. Dňa 25. novembra 2009 sa konala v tisovskom MsKS celebrity show s názvom Lets get it started. Akciu zorganizovala študentská spoločnosť EGaTe. Tisovec poctili ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 11. 2009 Škriatkovská pošta/Elf Post. Každý rok študentské spoločnosti Evanjelického gymnázia v Tisovci organizujú vianočnú poštu. Preto aj tohtoročná študentská spoločnosť EGaTe pripravila vianočnú poštu avšak s niekoľkými inovatívnymi ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

27. 10. 2009 Ustanovujúce valné zhromaždenie EGaTe/Shareholders Meeting of EGaTe. Dňa 27. októbra 2009 sa konalo v miestnosti č. 211 valné zhromaždenie akcionárov študentskej spoločnosti EGaTe. Na zhromaždení sa zúčastnilo 98% akcionárov a valné ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

29. 09. 2009 Voľby prezidenta EGaTe/Election of President of EGaTe. V utorok 29. septembra 2009 sa uskutočnili voľby prezidenta študentskej spoločnosti EGaTe. Kanditáti Natália Leitnerová, Dominika Boháčiková a Peter Dlhopolec predniesli svoje prejavy a ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

17. 06. 2009 Premiéra filmu Návrat v Lučenci/Premiere of Movie Návrat (Return) in Lučenec. Tretia premiéra dokumentárneho filmu Návrat, ktorý bol vytvorený študentskou spoločnosťou EGTeam, sa uskutočnila v Lučenci. Film sa 17. júna 2009 premietal na Strednej odbornej ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

12. 06. 2009 Mladý líder/Young Leader. Súťaž Mladý líder je skvelou príležitosťou pre jednotlivcov - študentov Aplikovanej ekonómie.Táto tvorivá súťaž umožňuje: • zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné schopnosti • vymeniť si skúsenosti ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

19. 05. 2009 EGTeam v Obchodnej a hotelovej akadémii v Brezne/EGTeam at Business and Hotel High School. Miesto druhej premiéry dokumentárneho filmu Návrat, ktorý vytvorila študentská spoločnosť EGTeam bolo Brezno. Dňa 19. mája 2009, za podpory vedenia Obchodnej a hotelovej akadémie ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

12. 05. 2009 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. V utorok, 12. mája 2009 sa v budove našej školy uskutočnilo Záverečné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti EGTeam. Po otvorení a schválení programu prítomní zvolili ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

15. 04. 2009 Premiéra dokumentárneho filmu o drogovej závislosti/Premiere of Documentary Film. Streda, 15. apríla 2009 bola dňom dlho očakávanej premiéry. V kinosále MSKS v Tisovci za účasti cca 300 študentov z Evanjelického gymnázia, hostí a ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

01. 04. 2009 EGTeam na veľtrhu študentských spoločností/EGTeam At Fair of Student Companies. Prvý apríl 2009 priniesol študentskej spoločnosti EGTeam účasť na celoslovenskom veľtrhu študentských spoločností. Vybraní členovia firmy, Dušana Šaríková, prezidentka š.s, Nazarij Kľujev, viceprezident pre ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

20. 02. 2009 Trinásty ples EGT/Thirteenth EGT Prom. Študentská spoločnosť EGTeam usporiadala 20. februára 2009 13. ročník tradičného plesu EGT. Podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej sále mestského kultúrneho strediska. Okrem riaditeľky, pedagógov, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

30. 01. 2009 Gymnaziálny bál v Revúcej/High School Prom in Revúca. Zástupcovia študentskej spoločnosti EGTeam a Žiackej rady EGT spolu s Ing. Čajkom, vyučujúcim aplikovanej ekonómie, sa v piatok 30. januára 2009 zúčastnili Gymnaziálneho bálu ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

27. 01. 2009 Beach Party/Beach Party. Vonku vládne zimný čas, ale členov školskej firmy EGTeam to neodradilo a 27. januára 2009 zorganizovali v mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci Beach Party. ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

11. 12. 2008 EGTeam v domove dôchodcov/EGTeam in Old Peoples Home. V rámci plánovaných aktivít na mesiac december navštívili členovia študentskej spoločnosti EGTeam dňa 11. decembra 2008 Domov dôchodcov v Tisovci. Krátkym programom pripomenuli obyvateľom ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

09. 12. 2008 EGTeam podporuje UNICEF/EGTeam Supports UNICEF. Počas mesiaca charitatívnej činnosti, študentská spoločnosť EGTeam zorganizovala 9.decembra 2008 ďalšiu predvianočnú akciu - predaj vianočných pohľadníc UNICEF. Študenti a učiteľský zbor EGT ukázali svoju ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

07. 12. 2008 EGTeam opäť v resocializačnom centre/EGTeam in Reintegration Center Again. Druhá adventná nedeľa, 7. decembra 2008, sa stala dňom opätovnej návštevy resocializačného centra Z -Návrat Centrum, za účelom počiatočnej produkcie protidrogového dokumentu spoločnosti EGTeam. ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

24. 11. 2008 EGTeam v resocializačnom centre/EGTeam in Reintegration Center. Členovia študentskej spoločnosti EGTeam, ktorí tvoria filmový štáb pre pripravovaný dokumentárny film o drogových závislostiach, navštívili dňa 24. novembra 2008 resocializačné zariadenie Z -Návrat ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

22. 10. 2008 Predstavitelia EGTeam-u na Prednej Hore/EGTeam Representatives on Predná Hora. Dňa 22. októbra 2008 sa predstavitelia študentskej spoločnosti EGTeam stretli na Prednej Hore s vedením Odborného liečebného ústavu psychiatrického, aby dohodli podmienky a detaily ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

23. 09. 2008 Voľby vedenia školskej spoločnosti/Election of management of student company. Dňa 23.septembra 2008 sa uskutočnili voľby prezidenta novej študentskej spoločnosti na našej škole. O tento post sa uchádzali štyria kandidáti, ktorí obhajovali svoju kandidatúru ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

13. 05. 2008 European Company Competition v Štokholme/European Company Competition in Stockholm. Študentská spoločnosť EGTop, ktorá v tomto školskom roku pôsobila na našej škole ukončila svoju činnosť valným zhromaždením akcionárov dňa 13. mája 2008. Som rád, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

08. 04. 2008 Exkurzia do CSM/Excursions to the CSM. Dňa 8. apríla 2008 sa študentská spoločnosť EGTop zúčastnila exkurzie v akciovej spoločnosti Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec. Mali sme možnosť pozrieť si pracovne ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

13. 12. 2007 Coffee House/Coffee House. Študentská spoločnosť EGTop usporiadala dňa 13. decembra 2007 v podvečer podujatie, nazývané Coffee House, ktorého hlavnou ideou je: študenti, bavte sami seba. Túto formu ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

03. 04. 2007 EGprofiT na veľtrhu/EGprofiT at fair. Dňa 3. apríla 2007 sa v Košiciach uskutočnil veľtrh študentských spoločností, kde našu školu úspešne reprezentovala študentská spoločnosť EGprofiT v zložení prezidenta Davida Svačinu, ....
Obsahuje slová: spolocnost cajko

30. 10. 2012 Konferencia učiteľov AE/Conference of AE teachers. Nórske kráľovstvo je charakteristické aj tým, že významne podporuje rozvoj školstva a inovatívnych nápadov. Určite aj preto sa Konferencia učiteľov programu EWB (Entreprise ....
Obsahuje slová: achievement cajko

18. 07. 2012 Finále Social Innovation Relay/Finals Social Innovation Relay. Organizácia Junior Achievement 18. júla 2012 oznámila víťaza druhého ročníka Social Innovation Relay, globálnej výzvy, ktorú organizuje Junior Achievement a HP pre študentov stredných ....
Obsahuje slová: achievement cajko

09. 02. 2017 Social Innovation Camp/Social Innovation Camp. Vo štvrtok, 9. februára 2017 sme sa my, žiačky 3. B, Andrea Uličná a Júlia Molentová s pánom Čajkom zúčastnili programu JA Social Innovation ....
Obsahuje slová: jasr cajko

06. 02. 2018 Návšteva v Birminghame/A visit to Birmingham. Naša učiteľka Ivana Skoncová a školská spirituálka Lýdia Naďová sa v čase od 1. do 6. februára 2018 zúčastnili návštevy v Birminghame. Hlavným zámerom bolo ....
Obsahuje slová: skolska

20. 11. 2017 Prečo by si mal ísť na EGT. Prečo by si mal ísť na EGT ?*Why should you go to EGT ....
Obsahuje slová: skolska

27. 10. 2017 Reformácia – očista od nánosov a falše/Reformation - catharsis. Evanjelici na celom svete si 31. októbra 2017 pripomenú 500. výročie reformácie. Práve 31. októbra 1517 teológ Martin Luther vyvesil na dvere zámockého kostola ....
Obsahuje slová: skolska

08. 09. 2017 Tímbilding prvákov/Teambuilding of freshmen. Naši prváci spolu s piatimi učiteľmi (triedne učiteľky, americkí lektori a školská spirituálka) strávili od 6. do 8. septembra 2017 tri dni v chate ....
Obsahuje slová: skolska

30. 06. 2017 Koniec školského roku/End of school year. Oficiálny program ukončenia školského roku 2016/2017 sa uskutočnil tradične v tisovskom evanjelickom kostole 30. júna 2017. V rámci služieb Božích predniesla kázeň školská spirituálka Lýdia ....
Obsahuje slová: skolska

28. 04. 2017 Víkendová návšteva z ESŠ Prešov/Weekend visit from EUS Prešov. V sobotu 28. apríla 2017 nás navštívili kolegovia z Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Riaditeľka EGT Helena Pašiaková a školská spirituálka ....
Obsahuje slová: skolska

31. 03. 2017 Biblická olympiáda/Biblical Olympiad. Školské a seniorálne kolá Biblickej olympiády v rámci ECAV sa celoplošne uskutočnili v piatok 31. marca 2017. Za našu školu sa zúčastnilo 12 záujemcov, ....
Obsahuje slová: skolska

15. 02. 2017 Zápas a triumf/Struggles and Triumphs. Dňa 13. februára 2017 sme v rámci „chapelu“ pozerali DVD zo športovej kresťanskej organizácie - Athletes in Action, ktorá vznikla v USA v roku ....
Obsahuje slová: skolska

10. 06. 2016 Naši žiaci v USA/Our students in the USA. Tento školský rok sme mali možnosť študovať v Amerike, v štáte Missouri. Ocitli sme sa v malom mestečku Concordia, kde sme bývali na internáte ....
Obsahuje slová: skolska

03. 06. 2016 Graduation/Graduation. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava, lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá ....
Obsahuje slová: skolska

26. 04. 2016 Oheň, dobrý sluha, ale zlý pán/Fire, a good servant but a bad master. V utorok 26. apríla 2016 k nám v rámci chapel-u zavítal ďalší hosť, Dávid Vargaeštok – vojenský farár z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ....
Obsahuje slová: skolska

01. 09. 2015 Otvorenie školského roku 2015-2016/Beginning of school year 2015-2016. Školský rok 2015/2016, dvadsiaty štvrtý v histórii EGT, sa začal popoludní tropického 1. septembra 2015 v evanjelickom kostole v Tisovci. Na oficiálnom otvorení bohoslužbami poslúžili ....
Obsahuje slová: skolska

07. 11. 2014 Stužková 5. B/Ribbon ceremony of the 5B class. V piatok 7. novembra 2014 sa v spoločenskej sále mestského kultúrneho strediska uskutočnila stužková slávnosť 5. B triedy. Oficálna časť podujatia začala slávnostným nástupom žiakov. ....
Obsahuje slová: skolska

02. 06. 2014 Národné kolo biblickej olympiády/National round of Biblical Olympiad. V pondelok 2. júna 2014 sa na našej škole uskutočnilo celoslovenské kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom žiaci cirkevných a štátnych základných a ....
Obsahuje slová: skolska

15. 11. 2013 Týždeň vedy a techniky/Science and Technology Week. Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny v ktorej žije. Aj my sme si pripomenuli ....
Obsahuje slová: skolska

01. 09. 2013 Otvorenie školského roku/Opening of school year. V nedeľu 1. septembra 2013 sa začal slávnostnými Službami Božími nový, dvadsiaty druhý školský rok EGT. Rodičov a žiakov privítala školská spirituálka, konseniorka Rimavského seniorátu ....
Obsahuje slová: skolska

24. 06. 2013 Súťaž v písaní na PC/Typewriting competition. V pondelok 24. júna 2013 sa uskutočnila školská súťaž v písaní na počítači. Zúčastnili sa jej prváci, ktorí v tejto disciplíne dosahovali najlepšie výsledky. Písali ....
Obsahuje slová: skolska

23. 11. 2012 Stužková 5. B/Ribbon ceremony 5b. Stužková slávnosť 5. B triedy sa uskutočnila 23. novembra 2012 v spoločenskej sále MsKS. Moderovali ju Hana Opálková a Ondrej Malatinec. Po slávnostnom nástupe žiakov ....
Obsahuje slová: skolska

30. 10. 2012 Pamiatka reformácie/Reformation Day. V utorok 30. októbra 2012 sa v evanjelickom kostole uskutočnili slávnostné Služby Božie pri príležitosti Pamiatky reformácie. Kázeň na túto tému ako aj pripomenutie si ....
Obsahuje slová: skolska

02. 06. 2012 Graduation/Graduation. Už po šestnásty krát vypustilo EGT svojich absolventov do sveta. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - Graduation - sa uskutočnilo v sobotu, 2. júna 2012 v ....
Obsahuje slová: skolska

04. 05. 2012 Biblická olympiáda/Bible Olympiad. V piatok dňa 4. mája 2012 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila Celoslovenská biblická olympiáda. Z našej školy sa jej zúčastnili traja žiaci: Rebeka ....
Obsahuje slová: skolska

22. 12. 2011 Záver roku 2011/End of year 2011. Deň pred začiatkom zimných prázdnin, vo štvrtok 22. decembra 2011, sa na EGT uskutočnil oficiálny záver roku 2011. Začal sa reprízou prváckeho predstavenia Chrismas ....
Obsahuje slová: skolska

04. 09. 2011 Začiatok školského roku/Start of school year. Čas letí ako vtáci nedozierni ... Je to neuveriteľné, ale už dvadsiatykrát sa otvorili brány našej školy, aby mohli privítať skúsenejších, ale aj nových ....
Obsahuje slová: skolska

30. 06. 2011 Záver školského roka/End of school year. Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať ....
Obsahuje slová: skolska

01. 06. 2011 Projekt Vdýchnime našej knižnici život. Podarilo sa, čo sme už dávno plánovali. V súčasnosti prebieha realizácia projektu s názvom Vdýchnime našej knižnici život, ktorý realizujeme aj vďaka podpore ....
Obsahuje slová: skolska

28. 03. 2011 Ocenenie riaditeľke EGT/EGT principal awarded. Pri príležitosti Dňa učiteľov bola 28. marca 2011 riaditeľka školy Helena Pašiaková ministrom školstva ocenená veľkou medailou svätého Gorazda za aktívne pôsobenie ....
Obsahuje slová: skolska

06. 11. 2010 Chrámová pieseň 2010/Spiritual Song 2010. Dňa 6. novembra 2010 sa školský spevokol EGT Voice zúčastnil krajskej súťaže speváckych zborov Chrámová pieseň v Modrom Kameni. V konkurencii 5 speváckych zoskupení ....
Obsahuje slová: skolska

03. 07. 2010 400. výročie Žilinskej synody/400th Anniversary of Žilina Synod. Súčasťou osláv 400. výročia Žilinskej synody (prvá zákonodarná synoda Evanjelickej cirkvi na Slovensku - prijala zákony, ktorými položila pevné základy na vytvorenie samostatnej právnej ....
Obsahuje slová: skolska

16. 06. 2010 Premiéra muzikálu/Premiere of Musical. V stredu 16. júna 2010 sa v kinosále tisovského mestského kultúrneho strediska uskutočnila premiéra muzikálu Juraj Thurzo, ktorý sleduje životný príbeh historickej postavy slovenských ....
Obsahuje slová: skolska

25. 05. 2010 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení/Graduation. 25. máj 2010 bol dňom každoročného slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení (graduation) absolventom EGT, ktorí ešte minulý týždeň ukazovali svoje vedomosti pred maturitnými komisiami počas ....
Obsahuje slová: skolska

18. 01. 2010 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov/Prayer Week. Od 18. januára 2010 sa v spolupráci s evanjelickým zborom v Tisovci konali stretnutia v rámci Týždňa za jednotu kresťanov. Spoločné modlitby mali napomôcť ....
Obsahuje slová: skolska

02. 12. 2009 Rok tvorivosti - víťazstvo pre Tisovec/Year of Creativity - victory for Tisovec. Dňa 2. decembra 2009 sa v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k európskemu roku tvorivosti a inovácií. Aj naša škola mala na tejto udalosti svoje ....
Obsahuje slová: skolska

17. 09. 2009 Spevokol v Prešove/EGT Choir in Prešov. Ešte sme ani nestihli urobiť prvé nesmelé kroky v ústrety novému školskému roku a spevokol už bol na cestách. V poradí druhé turné v ....
Obsahuje slová: skolska

17. 07. 2009 Letný jazykový tábor/Summer Language Camp. V dňoch 12. - 17. júla 2009 sa uskutočnil 2. ročník letného jazykového tábora, ktorý organizuje Evanjelické gymnázium v Tisovci v spolupráci s miestnym ....
Obsahuje slová: skolska

26. 06. 2009 Letná biblická škola/Summer Biblical School. V dňoch 22. – 26. júna 2009 sa uskutočnila Letná biblická škola. Bola určená pre deti zo Základnej školy V. Clementisa v Tisovci. Na ....
Obsahuje slová: skolska

25. 05. 2009 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení/Graduation. V pondelok, 25. mája 2009, si na slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení (graduation) 50 žiakov našej školy prevzalo maturitné vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteľov. ....
Obsahuje slová: skolska

13. 05. 2009 Školská florbalová liga/School Floorball League. Od stredy 13. mája 2009 sa prvým zápasom medzi Florko Tisoveca Deagles začala školská liga vo florbale v školskom roku 2008/09. Ligy sa zúčastňujú ....
Obsahuje slová: skolska

28. 04. 2009 Spevokol EGT na cestách/EGT Choir on the Roads. V dňoch 23. až 28. apríla 2009 sa spevokol Evanjelického gymnázia v Tisovci EGT Voice vydal na cestu, počas ktorej navštívil niekoľko cirkevných zborov ....
Obsahuje slová: skolska

26. 03. 2009 Týždeň zdravého životného štýlu/Week of Healthy Lifestyle. Od 22. do 26. marca 2009 sa uskutočnil na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci Týždeň zdravého životného štýlu. Denne sa mohli študenti zapojiť do pestrej ....
Obsahuje slová: skolska

08. 11. 2008 Celoslovenská prehliadka speváckych zborov/Slovak National Performance of Choirs. Dňa 8. novembra 2008 sa EGT Voice (spevokol EGT) zúčastnil na celoslovenskej prehliadke speváckych zborov vo Zvolene. Vystúpili na nej zbory z Lutily, Vranova nad ....
Obsahuje slová: skolska

20. 10. 2007 Spevokol opäť zabodoval/Choir has scored again . Dňa 20. októbra 2007 sa v Modrom Kameni uskutočnila krajská súťažná prehliadka speváckych zborov Banskobystrického samosprávneho kraja s názvom Chrámová pieseň. Zúčastnilo sa jej šesť ....
Obsahuje slová: skolska

20. 06. 2007 Súťaž v písaní na PC/PC Typing Competition. V stredu, 20. júna 2007 sa uskutočnila školská súťaž v písaní na počítači. Odpisy textu na presnosť a rýchlosť boli dva. Prvý, 10 - ....
Obsahuje slová: skolska

29. 10. 2006 Spevokol EGT postúpil na celoslovenskú prehliadku. 29.októbra 2006 sa v Modrom Kameni uskutočnila krajská súťažná prehliadka spevokolov pod názvom Chrámová pieseň 2006. Zúčastnilo sa jej šesť zborov z Banskobystrického kraja. My ....
Obsahuje slová: skolska

01. 10. 2006 Živá voda pre Malawi/Living Water For Malawi. Evanjelická diakonia na Slovensku organizuje v čase od októbra 2006 do októbra 2007 finančnú zbierku pre africkú krajinu Malawi. Životné podmienky jej obyvateľov sú ....
Obsahuje slová: skolska

08. 01. 2018 Prijímacie kritériá. Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka Evanjelického gymnázia v Tisovci pre školský rok ....
Obsahuje slová: firma

09. 12. 2017 Vianočné trhy v Budapešti/Christmas markets in Budapest. V dňoch 8. - 9. decembra 2017 sme sa my, študenti EGT, vydali na vianočné dobrodružstvo do Budapešti, ktoré bolo zorganizované JA firmou Pomegranate. Návšteva ....
Obsahuje slová: firma

26. 09. 2017 Zasielanie potvrdení školy poštou - Sending confirmations by mail. Možnosť získania potvrdení školy prostredníctvom pošty EGT v snahe zjednodušiť a urýchliť vydávanie potvrdení, umožňuje ....
Obsahuje slová: firma

17. 12. 2016 Vianočné trhy vo Viedni/Vienna Christmas Markets. Sobotu 17. decembra 2016 sa uskutočnila cesta na magické trhy Viedeň organizované JA firmou G.E.T.! Účelom tejto akcie nebolo len nakupovanie, ale aj poznávanie ....
Obsahuje slová: firma

01. 12. 2016 Multi-culti food fest/Multi-Culti Food Fest. Prvý decembrový deň 2016 si JA firma G.E.T. pripravila pre našu školu Multi-culti food fest, ktorý prebiehal v budove EGT vo večerných hodinách. Cieľom tejto ....
Obsahuje slová: firma

13. 10. 2016 Projekt SOEN/Project SOEN. Vo štvrtok 13. októbra 2016 sa šiesti členovia JA firmy G.E.T., konkrétne Viktória Alexandra Hrivnaková, Matúš Koncoš, Klaudia Kováčová, Lucia Lacušková, Ester Magyarová a ....
Obsahuje slová: firma

25. 11. 2015 Na trh s kožou/Put my head above the parapet. V pondelok, utorok a stredu, 23.-25. novembra 2015 sa uskutočnila aukcia s názvom Na trh s kožou, známa aj ako dražba otrokov z minulých ....
Obsahuje slová: firma

05. 11. 2015 Mexican Fiesta/Mexican Fiesta. Dňa 5. novembra 2015 JA firma New Generation zorganizovala a uskutočnila svoju prvú veľkú akciu, ktorá sa konala v MsKS v Tisovci. Akcia sa niesla ....
Obsahuje slová: firma

27. 10. 2015 Futbalový turnaj/Soccer tournament. V utorok 27. októbra 2015 sa na ihrisku s umelou trávou uskutočnil futbalový turnaj,ktorý zorganizovala JA firma New Generation. Na turnaji sa zúčastnilo 7 ....
Obsahuje slová: firma

02. 09. 2014 Ospravedleneie nečakanej absencia žiaka. Včasné ospravedlnenie nepredvídanej absencie žiaka na vyučovaní*Prompt apology of unforeseen absence of a ....
Obsahuje slová: firma

29. 11. 2012 Návšteva z Kene/Visit from Kenya. Dňa 29. novembra 2012 sme mali na škole veľmi vzácnu návštevu - z ďalekej Kene. Boli to učitelia rôznych predmetov ako napríklad fyzika, matematika ....
Obsahuje slová: firma

12. 09. 2008 Deň eura na EGT/Day of Euro at EGT. Dvanásty september 2008 bol v EGT Dňom eura. Základné informácie o dôvodoch zavedenia eura sprostredkoval Martin Pašiak, doktorant na katedre politológie Filozofickej fakulty UK, ....
Obsahuje slová: firma

26. 03. 2006 Debatéri v Tisovci bojovali o postup na svetový turnaj/Debaters in Tisovec Compe. V dňoch 24. – 26. marca 2006 študenti Evanjelického gymnázia v Tisovci usporiadali v jeho priestoroch pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie finálový turnaj Anglickej ....
Obsahuje slová: firma

25. 01. 2006 Coffee House 2006/Coffee House 2006. Opäť, po roku, sa 25. januára 2006 v sále mestského kultúrneho strediska v Tisovci uskutočnil tradičný Coffee House študentov nášho gymnázia. Tradíciu Coffee House-ov ....
Obsahuje slová: firma

17. 12. 2017 Pomegranate v detskom domove/Pomegranate in orphanage. V nedeľu 17. decembra 2017 sme v mene študentskej spoločnosti Pomegranate odovzdali charitatívnu zbierku šatstva a hračiek, ktorú sme odštartovali začiatkom decembra. Venovaná bola ....
Obsahuje slová: spolocnost

12. 11. 2017 Týždeň vedy a techniky/Science and technology week. Toto podujatie na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom ....
Obsahuje slová: spolocnost

06. 11. 2017 Dar od Ing. Mináča/A gift from Ing. Mináč. V pondelok 6. novembra 2017 Ing. Peter Mináč v spoločnosti riaditeľa firmy PMXnet, s.r.o. Vladimíra Maslena a riaditeľky školy Miroslavy Štefánikovej odovzdal v ....
Obsahuje slová: spolocnost

20. 10. 2017 Ako si Tatranskí rytieri užili výhru/How Tatras Knights enjoyed their prize. V minulom školskom roku sa terajšia 2. A trieda zapojila do environmentálneho projektu Tatranskí rytieri, ktorý vyhlásila spoločnosť Tatry Mountain Resorts. Niekoľko voľných poobedí ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 09. 2017 Súbory na stiahnutie. studyGuideMoses201415.pdf angličtina 2. ročník: Literature study guide - Moses ........................ ageOfReason.pps angličtina 4. - 5. ročník: ....
Obsahuje slová: spolocnost

15. 09. 2017 Stretnutie s VANDROVNÍKMI/Meeting The Wanderers. V piatok 15. septembra 2017 navštívili našu školu vandrovníci. Priviedol ich primátor mesta Tisovec Peter Mináč v spoločnosti prednostu MsÚ Tibora Tokára. V škole ....
Obsahuje slová: spolocnost

04. 09. 2017 Prezident SR navštívil EGT/The President of the Slovak Republic visited EGT. V prvý deň školského roku, 4. septembra 2017, navštívíl našu školu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pri vstupe do budovy ho privítali riaditeľka Miroslava Štefániková ....
Obsahuje slová: spolocnost

03. 05. 2017 Piataci na vápenke/Fifth years at limekiln. V stredu 3. mája 2017 sa žiaci piateho ročníka spolu s pani učiteľkami Antalovou a Kobelovou zúčastnili exkurzie v miestnej vápenke Calmit. Vypočuli sme si ....
Obsahuje slová: spolocnost

08. 02. 2017 Americký veľvyslanec na EGT/US Ambassador at EGT. V stredu 8. februára 2017, sa Adam Sterling, americký veľvyslanec na Slovensku, stretol s našími tretiakmi, štvrtákmi a piatakmi. Riaditeľka Helena Pašiaková otvorila diskusiu, ....
Obsahuje slová: spolocnost

10. 12. 2016 Štrajk. Štrajk. Vážení rodičia, milí žiaci! Rozhodli sme sa zapojiť do štrajku učiteľov. Problém školstva sa dlhodobo nerieši ....
Obsahuje slová: spolocnost

21. 11. 2016 Spomienka na Nežnú revolúciu/Commemorating the Velvet revolution. Dňa 21. novembra 2016 sme si pripomenuli 27. výročie Nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti si žiaci dejepisného seminára pripravili prezentáciu o ....
Obsahuje slová: spolocnost

20. 11. 2016 História školy (history of school). História školy*History of school foto("historiaP", "", "",translate("Výstavba a otvorenie pôvodnej budovy EGT-tisovskej meštianskej ....
Obsahuje slová: spolocnost

29. 06. 2016 Výlet na Tŕstie/Trip to Tŕstie. Dňa 28. júna 2016 žiaci 2. B triedy spolu s pani učiteľkou Kubinskou, krásnym slnečným počasím, chuťou zažiť pekné dobrodružstvo a dobrou náladou vyrazili ....
Obsahuje slová: spolocnost

28. 05. 2016 Prekonaj svoj strach a príď si zahrať Bingo/Bingo at retirement home. Dňa 28. mája 2016 sme navštívili domov dôchodcov, kde sme príjemne strávili spoločný čas hraním binga. Všetko prebiehalo veľmi dobre, veľa sme sa ....
Obsahuje slová: spolocnost

05. 05. 2016 Finále projektu Tajný život vody/The finals of the project The Secret Life of Wa. Dňa 5. mája 2016 sa záverečným vyhodnotením skončil environmentálny projekt, ktorý s podporou Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti pripravilo a zrealizovalo Centrum ....
Obsahuje slová: spolocnost

28. 04. 2016 New Generation v Nitre/New Generation in Nitra. Dňa 26.- 28. apríla 2016 sme sa ako členky JA Company New Generation - Katarína Hrušková, Juliána Paľková, Erika Katonová, Katarína Sujová a Anna ....
Obsahuje slová: spolocnost

23. 03. 2016 Tajný život vody/Secret life of water. V dňoch 21. až 23. marca 2016 sme na našej škole realizovali aktivity v rámci vzdelávacieho projektu Tajný život vody. Tento projekt pre školy ....
Obsahuje slová: spolocnost

14. 03. 2016 Napísali o nás. Článok na portále www.doba.sk o čokoláde Slice vyrobenej školskou spoločnosťou New Generation. VIDEO New Generation - promo čokolády Slice*New Generation - promo of Slice chocolate, ....
Obsahuje slová: spolocnost

24. 02. 2016 Stolnotenisový turnaj/Ping-pong tournament. V stredu 24. februára 2016, sa uskutočnil ping pongový turnaj, ktorý zorganizovala naša študentská spoločnosť New Generation. Chlapci ,ale aj dievčatá, z rôznych ročníkov prišli ....
Obsahuje slová: spolocnost

23. 02. 2016 New Generation v ATandT/New Generation at ATandT. V utorok 23. februára 2016 sa členovia našej firmy zúčastnili workshopu prezentačných schopností v spoločnosti AT&T v Košiciach. Celý workshop sa niesol v hesle ....
Obsahuje slová: spolocnost

20. 11. 2015 Školenie manažmentu/Management course. Dňa 20. novembra 2015 sa traja členovia New Generation, JA firmy, zúčastnili školenia manažmentu v Banskej Bystrici. Tí traja šťastní neboli nik iný ako ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 11. 2015 Innovation camp/Innovation camp. V stredu 18. novembra 2015 sa naša JA company New Generation zúčastnila Innovation Campu v Bratislave, kde sa 120 študentov zo stredných škôl ....
Obsahuje slová: spolocnost

14. 10. 2015 Návšteva domova dôchodcov/Visit at Retirement home. Dňa 14. októbra 2015 boli členovia študentskej spoločnosti New Generation na návšteve v domove dôchodcov. Hlavným dôvodom našej návštevy bol fakt, že október je ....
Obsahuje slová: spolocnost

13. 10. 2015 Valné zhromaždenie/General Assembly. V utorok 13. októbra 2015 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti New Generation. Podujatie začalo novou hymnou š.s., ktorú zložila Patrícia Zvarová a zaspievali ....
Obsahuje slová: spolocnost

30. 09. 2015 Upisovanie akcií/Selling of shares. Ako už býva zvykom, aj v tento deň, 30. september 2015, pre žiakov možno obyčajný, no pre členov š.s. jeden z najzaujímavejších v roku, ....
Obsahuje slová: spolocnost

29. 05. 2015 Konferencia v Bratislave/Conference in Bratislava. 29. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnila neformálna celoslovenská konferencia pod názvom Cesty k dobrej škole. Konferenciu už druhý rok organizoval časopis Dobrá škola ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 04. 2015 Fínsky vzdelávací systém/Finnish education system. V európskom projekte Erazmus Vzdelávame sa v Európe, vzdelávame sa pre Európu je zapojených 9 učiteľov našej školy, ktorí sa budú vzdelávať ....
Obsahuje slová: spolocnost

31. 03. 2015 4. A úspešne pomohla/Juniors from 4A helping people in need. Dňa 31. marca 2015 uplynul presne rok od momentu, kedy sme my, žiaci 4. A, zúčastnili školenia KomPrax. Školenie KomPrax – Kompetencie pre prax, ....
Obsahuje slová: spolocnost

03. 03. 2015 Florbalový turnaj/Floorball tournamen. Dňa 3. marca 2015 študentská spoločnosť Eaglet usporiadala florbalový turnaj pre žiakov a učiteľov EGT, kde mohli hráči v priateľskej ale dynamickej atmosfére preukázať ....
Obsahuje slová: spolocnost

10. 02. 2015 Valentínske Potešenie/ValentineAPOs Day sale. Dňa 10. februára 2015 v budove školy počas veľkej prestávky, študentská spoločnosť Eaglet usporiadala predaj ručne zdobených sklenených pilníkov na nechty s valentínskymi symbolmi, ....
Obsahuje slová: spolocnost

16. 12. 2014 Predaj vianočných medovníkov a vianočné posedenie/Sale of Christmas gingerbreads. Čas Vianoc sa blíži a tak sa študentská spoločnosť Eaglet rozhodla spríjemniť túto vianočnú atmosféru predajom medovníkov. Akcia sa konala 16. decembra 2014, počas ....
Obsahuje slová: spolocnost

02. 12. 2014 Stolnotenisový turnaj/Table tennis tournament. Študentská spoločnosť Eaglet odštartovala december v ping-pongovej atmosfére. Športové oddelenie zorganizovalo ping-pongový turnaj v telocvični základnej školy. Zúčastnilo sa 14 hráčov, z toho 2 ....
Obsahuje slová: spolocnost

28. 11. 2014 Masky na tvárach/A Facade of Faces. V piatok 28. novembra 2014 sa uskutočnili triedne rodičovské združenia. Ich súčasťou bola premiéra predstavenia Masky na tvárach (A Facade of Faces) ako ďalšieho ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 11. 2014 Addams párty/Addams Party. Dňa 18. novembra 2014 študentská spoločnosť Eaglet, privítala študentov a učiteľov EGT na svojom prvom veľkom podujatí. Táto akcia sa uskutočnila podvečer, v mestskom ....
Obsahuje slová: spolocnost

13. 11. 2014 Dražba otrokov/Auction of Slaves. Ako to býva zvykom, aj tento rok si študentská spoločnosť Eaglet vyhradila dva dni, 12.-13. novembra 2014, počas ktorých sa uskutočnila tzv. Dražba otrokov, ....
Obsahuje slová: spolocnost

11. 11. 2014 Eaglet na školení/Eaglet at workshop. Dňa 11. novembra 2014 sa členovia Eaglet zúčastnili školenia manažmentu študentských spoločností v programoch aplikovanej ekonómie a podnikania v cestovnom ruchu, ktoré sa konalo ....
Obsahuje slová: spolocnost

08. 10. 2014 Valné zhromaždenie/General assembly. Dňa 8. októbra 2014 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti Eaglet, na ktorom akcionárom predniesli niekoľko návrhov vedenia a fungovania tejto novej spoločnosti. Účasť ....
Obsahuje slová: spolocnost

02. 10. 2014 Ako sa nezamestnať/How to not employ oneself. Vo štvrtok 2. novembra 2014 navštívil školu projektový manažér projektu Edujobs.sk spoločnosti Profesia Martin Menšík. Žiakom štvrtého a piateho ročníka prednášal o situácii a ....
Obsahuje slová: spolocnost

01. 10. 2014 Upisovanie akcií/Selling of shares. Ako býva tradíciou študentských spoločností, aj tohtoročná študentská spoločnosť Eaglet dňa 1. októbra 2014 uskutočnila upisovanie svojich akcií. Uskuzočnilo sa počas veľkej prestávky v ....
Obsahuje slová: spolocnost

19. 09. 2014 Posolstvo EGT). /* */ Posolstvo EGT*EGT Message Vysvetlenie:*Explanation: Preto:*Therefore, v oblasti hodnotenia ....
Obsahuje slová: spolocnost

03. 06. 2014 Career Day/Career Day. Dňa 3. júna 2014 sa členovia bývalej študentskej spoločnosti ChallengeT, Mária Michalove, Janka Strýčeková, Anna Švantnerová a Peter Vlček, zúčastnili workshopu v Košiciach v ....
Obsahuje slová: spolocnost

14. 05. 2014 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. Dňa 14. mája 2014 sa v budove EGT uskutočnilo Záverečné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti ChallengeT. V úvode Anna Švantnerová oznámila, že prítomní akcionári majú ....
Obsahuje slová: spolocnost

06. 05. 2014 Veľkonočný futbalový turnaj/Easter Soccer Tournament. Dňa 6. mája 2014 sa na umelom ihrisku za školou konal Veľkonočný futbalový turnaj pod záštitou študentskej spoločnosti ChallengeT. Počasie nám na tretí ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 04. 2014 Napísali o nás. Www portál student.dnes24.sk o študentskej spoločnosti ChallengeT, 18. apríla 2014. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 04. 2014 Anička pocestuje do Madridu/Anička will travel to Madrid. V januári 2014 sa niektorí členovia š.s. ChallengeT zapojili do projektu spoločnosti Télefonica/O2, Global Enterprise. Študenti sa zúčastnili prezentácie o globalizácii, absolvovali kvíz o ....
Obsahuje slová: spolocnost

01. 04. 2014 Exteriérový fitness park v Mediation garden/Outdoor fitness in Meditation Garden. Dňa 1. apríla 2014 študentská spoločnosť ChallengeT zrealizovala svoju druhú etapu projektu Unlimited, montáž exteriérových strojov. Ako sme už spomínali v predošlých článkoch, myšlienkou nášho ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 03. 2014 Návšteva veľtrhu vo Viedni/Visiting Trade Fair in Vienna. Študentská spoločnosť ChallengeT sa počas víkendu, 14. - 17. marca 2014 zúčastnila veľtrhu študentských spoločností vo Viedni. Žiaci vyrazili z Tisovca v piatok ....
Obsahuje slová: spolocnost

12. 03. 2014 Fitness park v Meditation garden/Fitness area in the Meditation Garden. S pomocou spoločnosti Dextrade s.r.o. sa v priebehu minulého týždňa (12. marca 2014) študentskej spoločnosti ChallengeT podarilo zrealizovať project Unlimited. Podstata projektu je vytvoriť exteriérové ....
Obsahuje slová: spolocnost

11. 03. 2014 Absolventi (graduates) Lucia. Lucia (absolventka EGT 2000)*Lucia (EGT graduate 2000) Moje štúdium na EGT bolo pre ....
Obsahuje slová: spolocnost

22. 02. 2014 Tisovski rodaci, natives Milan Kraus. Tisovskí rodáci (Tisovec natives) Milan Kraus (1924-2006) Narodil sa 20. augusta 1924 v Tisovci ....
Obsahuje slová: spolocnost

16. 02. 2014 Dokumentátny film o drogových závislostiach - Documentary movie on drug. Dokumentárny film o drogových závislostiach*Documentary film on drug addiction Dokumentárny film Návrat ....
Obsahuje slová: spolocnost

14. 02. 2014 Školský ples/Prom. Symbolicky, na Deň svätého Valentína (14. februára 2014), usporiadala študentská spoločnosť ChallengeT osemnásty školský ples. Po slávnostnom otvorení nasledovali orchestrálne skladby a prvé tanečné kolo. V ....
Obsahuje slová: spolocnost

13. 02. 2014 Égeťáci pomáhali vyčariť úsmev/EGT pupils helped conjure a smile. Radosť, ktorú dáš, sa ti vráti. V duchu tohto hesla sa výprava EGT vo štvrtok 13. februára 2014 zúčastnila realizácie projektu Komprax. Komprax - kompetencie ....
Obsahuje slová: spolocnost

16. 01. 2014 Globalizácia-Teléfonica O2/Globalization-Teléfonica O2. Vo štvrtok 16. januára 2014 sa študentská spoločnosť ChallengeT zúčastnila prezentácie o globalizácií s konzultantom pánom Jozefom Benkom, analytikom z Teléfonica/O2. Študenti získali podrobnejšie ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 12. 2013 Predvianočné stretnutie š.s./Pre-Christmas meeting of school company. Keďže sa blíži čas Vianoc, dňa 18. decembra 2013 sa študentská spoločnosť ChallengeT rozhodla netradične stretnúť a rozlúčiť sa v tomto roku v pizzérii ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 12. 2013 Ping-pongový turnaj/Ping-pong tournament . December sa v študentskej spoločnosti ChallengeT niesol aj v ping-pongovovej atmosfére. Športové oddelenie organizovalo stolnotenisový turnaj, ktorý sa konal počas veľkých prestávok. Niektoré zápasy ....
Obsahuje slová: spolocnost

06. 12. 2013 Tisovské vianočné trhy/Tisovec Christmas markets. V piatok 6. decembra 2013, sa š. s. ChallengeT zúčastnila Vianočných trhov na námestí v Tisovci. Atmosféra bola úžasná sprevádzaná príjemnou vianočnou hudbou. Okoloidúci ....
Obsahuje slová: spolocnost

04. 12. 2013 Predaj vianočných medovníkov/Sale of Christmas gingerbread. Kedže sa blíži čas Vianoc, š.s. ChallengeT dňa 4. decembra 2013 uskutočnila predaj vianočných medovníkov. Akcia sa konala na chodbe druhého poschodia. Žiaci mali ....
Obsahuje slová: spolocnost

28. 11. 2013 Návšteva spoločnosti Dextrade/Visiting Dextrade company. Vo štvrtok, 28 novembra 2013, sa predstavitelia š.s. ChallengeT stretli so spoločnosťou Dextrade s.r.o., ktorá je obchodným zástupcom spoločnosti Colmex s.r.o. pre Slovenskú rebubliku. ....
Obsahuje slová: spolocnost

27. 11. 2013 Futsalový turnaj/Futsal tournament. Dňa 27. novembra 2013 sa v telocvični SOŠ Tisovec konal futsalový turnaj pod záštitou študentskej spoločnosti ChallengeT. Podujatia sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov okrem ....
Obsahuje slová: spolocnost

21. 11. 2013 ChallengeT na konferencii Fresh/ChallengeT at conference Fresh. Dňa 21. novembra 2013 sa štyria členovia školskej spoločnosti ChallengeT zúčastnili marketingovej konferencie Fresh, ktorá sa konala na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v ....
Obsahuje slová: spolocnost

19. 11. 2013 Country párty/Country Party. Dňa 19. novembra 2013 študentská spoločnosť ChallengeT uskutočnila v mestskom kultúrnom stredisku ďalšiu svoju akciu - Country párty. Podujatie sa nieslo v duchu kovbojov a ....
Obsahuje slová: spolocnost

24. 10. 2013 Dražba otrokov/Auction of Creatures. V stredu a vo štvrtok, 23. a 24. októbra 2013, sa uskutočnila Auction of Creatures, v minulosti známa ako Dražba otrokov. Princíp zostáva rovnaký, vydražený subjekt ponúkne ....
Obsahuje slová: spolocnost

22. 10. 2013 Videohovor so Španielmi/Video call with Spaniards. Dňa 22. októbra 2013 sa ako každý utorok stretla študentská spoločnosť ChallengeT. Toto zasadnutie bolo iné, ako tie ostatné. Spojili sme sa s našimi, ....
Obsahuje slová: spolocnost

15. 10. 2013 Valné zhromaždenie/General Assembly. V utorok 15. októbra 2013 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti ChallengeT. V úvode Anna Švantnerová oznámila, že prítomní akcionári majú 86% všetkých hlasov, ....
Obsahuje slová: spolocnost

03. 10. 2013 Upisovanie akcií/Selling shares. Dňa 3. októbra 2013 študentská spoločnosť ChallengeT uskutočnila upisovanie akcií spoločnosti pod vedením Romany Dianiškovej a Dominiky Rybárovej. Upisovanie sa uskutočnilo na druhom poschodí ....
Obsahuje slová: spolocnost

24. 06. 2013 Together v Google/Together at Google. Dňa 24. júna 2013 sa členovia našej školskej spoločnosti Together ako TOP manažérský tím zo Slovenského veľtrhu študentských spoločností zúčastnili exkurzie do firmy ....
Obsahuje slová: spolocnost

16. 05. 2013 Finančný dar/Financial gift. V novembri 2012 skupina učiteľov z Kene prišla na Slovensko, aby sa priučili nášmu spôsobu učenia a práce so študentami. Navštívili rôzne miesta Slovenska a ....
Obsahuje slová: spolocnost

13. 05. 2013 Futbalový turnaj/Soccer tournament. Každoročne študentská spoločnosť organizuje futbalový turnaj. Tento rok nebol výnimkou a študentská spoločnosť Together usporiadala v poradí už druhý futbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil ....
Obsahuje slová: spolocnost

29. 04. 2013 Liga nápadov a inovácií/League of Ideas and Inovations. Dňa 29. apríla 2013 sa študentská spoločnosť Together zúčastnila Ligy nápadov a inovácii v Žiline, ktorú organizuje žilinská študentská spoločnosť People For Quality. Najprv ....
Obsahuje slová: spolocnost

15. 04. 2013 Florbalový turnaj/Floorball tournament. V pondelok 15. apríla 2013 študentská spoločnosť Together zorganizovala už druhé kolo florbalovej súťaže. Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov. Počas celého podujatia vládla super atmosféra ....
Obsahuje slová: spolocnost

11. 04. 2013 Together v Košiciach/Together in Košice. Vo štvrtok 11. apríla 2013 sme sa - siedmi študenti školskej spoločnosti Together - zúčastnili ako diváci vzdelávacieho programu Vzdelávanie v cestovnom ruchu v ....
Obsahuje slová: spolocnost

04. 04. 2013 Ladies Night/Ladies Night. Vo štvrtok 4. apríla 2013 sa uskutočnila akcia Ladies Night, ktorú zorganizovala študentská spoločnosť Together. Dievčatá, ktoré chceli byť aspoň jeden večer obsluhované pánskou obsluhou ....
Obsahuje slová: spolocnost

12. 12. 2012 Výlet do Viedne/Trip to Vienna. Študentská spoločnosť Together zorganizovala v stredu 12. decembra 2012 výlet na Vianočné trhy do Viedne. Výnimočnosťou tohto výletu bola skutočnosť, že členovia firmy pripravili ....
Obsahuje slová: spolocnost

30. 11. 2012 Zbierka nepotrebného oblečenia/Collection of old clothes. Od 26. do 30. novembra 2012 sa v škole uskutočnila zbierka nepotrebného oblečenia organizovaná š.s. Together. Žiaci EGT, rovnako ako aj zamestnanci školy, počas ....
Obsahuje slová: spolocnost

30. 11. 2012 Týždeň zdravej výživy/Week of healthy diet. Študentská spoločnosť Together dbá o zdravie svojich spolužiakov nielen formou rôznych športových podujatí, ale taktiež zdravou stravou. Práve preto sme sa rozhodli zorganizovať akciu ....
Obsahuje slová: spolocnost

20. 11. 2012 Stretnutie s IT konzultantom/Meeting with IT consultant . Dňa 20. novembra 2012 sa konalo ďalšie zasadnutie našej spoločnosti. Na rozdiel od ostatných, bolo obohatené o návštevu pána Stanislava Scholtza, bývalého študenta EGT, ....
Obsahuje slová: spolocnost

19. 10. 2012 Prezentácia SIR/Presentation of SIR. Dňa 19. októbra 2012 sme sa my, žiaci piateho ročníka, členovia bývalej študentskej spoločnosti égalité, zúčastnili prezentácie pre členov HP Slovakia. Zámerom bolo predstaviť projekt ....
Obsahuje slová: spolocnost

06. 07. 2012 Youth Forum. V dňoch 2.- 6. júla 2012 sme sa (žiaci 4. B triedy, Andrej Batyás, Milica Majorčíková a Zuzana Szalaiová) už po druhý krát zúčastnili ....
Obsahuje slová: spolocnost

19. 06. 2012 égalité vyhralo súťaž HP SIR/égalité won HP SIR. Dňa 19. júna 2012 sa členovia firmy égalité – Andrej Batyás, Hanka Opálková, Dominika Kubišová, Daniela Sochorová a Eduard Stankovič zúčastnili národného kola v ....
Obsahuje slová: spolocnost

11. 05. 2012 Green Future/Green Future. Pozdrav od bulharskej študentskej spoločnosti Green Future. Sme veľmi vďační všetkým za ich podporu a prispetie k dosiahnutiu nášho cieľa ukázať mladým ľuďom ....
Obsahuje slová: spolocnost

24. 04. 2012 Retro párty/Retro Party. Dňa 24. apríla sa v mestskom kultúrnom stredisku konala Retro párty, ktorú zorganizovala študentská spoločnosť égalité. Touto akciou sme sa vám snažili priblížiť dnes ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 04. 2012 égalité v Brezne/égalité in Brezno. Dňa 17. apríla 2012 sa študentská spoločnosť égalité zúčastnila už druhej prezentácie svojho filmu Kick out the difference, na ktorej študentom Obchodnej a hotelovej ....
Obsahuje slová: spolocnost

02. 03. 2012 Návšteva Ľuboša Schwarzbachera/Visit of Ľuboš Schwarzbacher. V piatok 2. marca 2012 sme na našej škole privítali vzácneho hosťa, hovorcu ministra zahraničných vecí, Ľuboša Schwarzbachera, ktorý je absolventom nášho gymnázia. Pán Schwarzbacher ....
Obsahuje slová: spolocnost

01. 03. 2012 Bill Pienias/Bill Pienias. Vo štvrtok 1. marca 2012 zavítala na EGT vzácna návšteva, Bill Pienias, úspešný americký podnikateľ, ktorý vybudoval úspešné spoločonsti v štyroch rôznych odvetviach ako ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 02. 2012 Školský ples/Prom . Školský ples je jednou z najočakávanejších a najkrajších udalostí roka. V piatok 17.februára 2012 to bol už v poradí 16. ročník. Študentská spoločnosť égalité pripravila ....
Obsahuje slová: spolocnost

15. 02. 2012 Stretnutie s konzultantmi/Meeting with consultants. Dňa 15. februára 2012 sa na našej škole uskutočnilo stretnutie, na ktorom študentská spoločnosť égalité privítala konzultantov z O2 Telefonica. Stretnutie prebiehalo veľmi zaujímavo a ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 01. 2012 Videohovor/Video call. Dňa 17.januára 2012 sa ako každý utorok konalo zasadnutie študentskej spoločnosti égalité. Toto stretnutie však malo o niečo iný priebeh ako tie ostatné. Firme ....
Obsahuje slová: spolocnost

07. 12. 2011 Mikulášsky florbalový turnaj/Floorball tournament. Dňa 7. decembra 2011 študentská spoločnosť égalité usporiadala Mikulášsky florbalový turnaj, kde mali žiaci každého ročníka šancu zmerať si sily so svojimi spolužiakmi. Turnaj sa ....
Obsahuje slová: spolocnost

27. 10. 2011 Dražba otrokov/Vendue of slaves. Dňa 26 a 27 októbra 2011 sa na našej škole počas veľkej prestávky konala dražba otrokov. Žiaci si mohli vydražit otroka zo študentskej spoločnosti ....
Obsahuje slová: spolocnost

19. 10. 2011 Burza stredných škôl/Exchange of High Schools. Dňa 19. októbra 2011 sa členovia študentskej spoločnosti égalité – Andrej Batyás, Kristína Hanusová, Dominika Adamove a Zuzana Szalaiová zúčastnili Burzy informácií stredných škôl ....
Obsahuje slová: spolocnost

10. 05. 2011 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. V utorok 10. mája 2011 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti energetic. Na tomto zhromaždení boli všetci akcionári vyzbrojení hlasovacími lístkami a pripravení schváliť ....
Obsahuje slová: spolocnost

01. 02. 2011 Firemný konzultant. Každá študentská spoločnosť má vlastného firemného konzultanta. Dňa 1. februára 2011 navštívili pravidelné utorkové stretnutie členov energetic-u generálny riaditeľ Ing. Ján Klimko a ....
Obsahuje slová: spolocnost

20. 12. 2010 energetic v domove dôchodcov/energetic in Old Peoples Home. Študentská spoločnosť energetic zorganizovala v pondelok 20. decembra 2010 návštevu domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Tisovci. Ako program mali pripravenú zábavnú hru Bingo, ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 12. 2010 energetic na Základnej škole v Lučenci/energetic at Elementary School in Lučenec. Dňa 17. decembra 2010 žiačky 4. ročníka Iveta Králiková, Ivona Krekáčová a Laura Jalovecká navštívili základnú školu v Lučenci. Ich zámerom bolo propagovať evanjelické ....
Obsahuje slová: spolocnost

30. 11. 2010 energetic párty/Energetic Party. V utorok 30. novembra 2010 sa uskutočnila dlho očakávaná akcia našej školskej firmy energetic pod názvom energetic párty, o ktorej boli študenti EGT vopred ....
Obsahuje slová: spolocnost

30. 11. 2010 Stolnotenisový turnaj/Table Tennis Tournament. Študentská spoločnosť energetic zorganizovala na škole turnaj v stolnom tenise, ktorý pozostával z viacerých kôl a prebiehal počas celého novembra. Do turnaja sa celkovo ....
Obsahuje slová: spolocnost

17. 10. 2010 Workshop onkologickej výchovy/Workshop on Oncological Education. V dňoch 15. až 17. októbra 2010 Liga proti rakovine uskutočnila ďalší z pravidelných workshopov pre študentov a vyučujúcich zapojených do projektu Onkologická výchova. ....
Obsahuje slová: spolocnost

27. 05. 2010 Uvarme si spoločenstvo/Lets Cook Up Community. Vo štvrtok 27. mája 2010 sa v tisovskom mestskom kultúrnom stredisku uskutočnila záverečná recepcia projektu Uvarme si spoločenstvo. Do tejto akcie bol zapojený cirkevný ....
Obsahuje slová: spolocnost

29. 03. 2010 Lan párty/Lan Party. V pondelok, 29. marca 2010, usporiadala študentská spoločnosť EGaTe ďalšiu svoju školskú akciu - lan párty (lan = local area network, počítačová sieť) Išlo ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 03. 2010 Návšteva útulku pre psov/Visit to Dog Pound. Vo štvrtok, 18. marca 2010, sa žiačky-členky spoločnosti EGaTe zúčastnili našej poslednej oficiálnej akcie a to návštevy útulku pre psov v Lučenci. Pre Michaelu ....
Obsahuje slová: spolocnost

16. 03. 2010 Napísali o nás. Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft - Štajerská ekonomická spoločnosť 16. marca 2010. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: spolocnost

10. 03. 2010 Basketbalový turnaj/Basketball Tournament. V stredu, 10. marca 2010 sa konal basketbalový turnaj, ktorý zorganizovala študentská spoločnosť EGaTe. Podujatia sa zúčastnili tri tímy, ktoré pozostávali zo žiakov 5., ....
Obsahuje slová: spolocnost

09. 03. 2010 Lan párty/Lan Party. V pondelok, 29. marca 2010, usporiadala študentská spoločnosť EGaTe ďalšiu svoju školskú akciu - lan párty (lan = local area network, počítačová sieť) Išlo ....
Obsahuje slová: spolocnost

05. 03. 2010 Prednáška Iva Samsona/Ivo SamsonAPOs Lecture . V piatok, 5. marca 2010, prišiel do školy nezávislý analytik Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Ivo Samson, PhD. Žiakom 5. ročníka prednášal ....
Obsahuje slová: spolocnost

04. 03. 2010 EGaTe v breznianskych školách/EGaTe at Schools in Brezno. Študentská spoločnosť EGaTe dňa 4. marca 2010 navštívila základné školy s materskou školou Pionierska 2 a Pionierska 4 v Brezne, kde prezentovali svoj finálny ....
Obsahuje slová: spolocnost

15. 02. 2010 Valentínska pošta/ValentineAPOs Post. Deň svätého Valentína prišiel aj na našu školu. Dňa 15. februára 2010 mali študenti ale aj profesori možnosť zakúpiť si valentínsku poštu, ktorá sa ....
Obsahuje slová: spolocnost

16. 12. 2009 Hodina deťom/An Hour for Children. Základnou myšlienkou verejnej zbierky Hodina deťom je spájať všetkých ľudí, teda oslovovať nielen jednotlivcov, ale aj organizácie, spoločnosti a médiá, aby sa či už ....
Obsahuje slová: spolocnost

14. 12. 2009 EGaTe na návšteve detí v nemocnici/EGaTe Visited ChildrenAPOs Clinic. V tomto predvianočnom období, dňa 14. decembra 2009 sa štyria členovia študentskej spoločnosti EGaTe rozhodli navštíviť detské oddelenie fakultnej nemocnice v Žiari nad Hronom. ....
Obsahuje slová: spolocnost

11. 09. 2009 Konferencia mladých lídrov/Young Leaders Conference. Konferencia mladých lídrov ( KML ) je skvelou príležitosťou pre jednotlivcov - študentov aplikovanej ekonómie, aby si zlepšili svoje schopnosti, ako sú tvorivosť, komunikatívnosť, ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 06. 2009 Základné kolo súťaže Banky v akcii/Basic Round of Competition Banks in Action . Vo štvrtok, 18. júna 2009 sa elektronickou formou (internet) uskutočnili základné kolá súťaže počítačovej simulácie Banky v akcii, kde Dominika Kamenská a Katarína Kandová ....
Obsahuje slová: spolocnost

22. 04. 2009 Florbalový zápas/Floorball Match. Popularita floorbalu na našej škole sa potvrdila mimoriadnou účasťou študentov na zápase organizovanom študentskou spoločnosťou EGTeam. Pekné, slnečné počasie prilákalo v stredu, 22. apríla ....
Obsahuje slová: spolocnost

26. 03. 2009 Predaj euro peňaženiek/Selling Euro-Billfolds. Študentská spoločnosť EGTeam uskutočnila 25. - 26. marca 2009 ďalšiu zo svojich akcií. Tentoraz to bol predaj euro peňaženiek, ktoré si záujemcovia mohli kúpiť ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 03. 2009 Futbalový turnaj/Soccer Tournament. Študentská spoločnosť EGTeam usporiadala 18. marca 2009 futbalový turnaj. Spomínaného turnaja sa kvôli písomným maturitám zúčastnili iba 3 tímy z 1., 3. ročníka a ....
Obsahuje slová: spolocnost

08. 12. 2008 EGTeam v detskom domove/EGTeam in Orphanage. V rámci decembrovej charitatívnej činnosť študentskej spoločnosti EGTeam navštívili členovia firmy 8. decembra 2008 detský domov v Tisovci, aby obdarovali deti mikulášskymi darčekmi. Hračky, ....
Obsahuje slová: spolocnost

01. 12. 2008 Mikulášska pošta/SantaAPOs Post. Študentská spoločnosť EGTeam dňa 5. decembra 2008 usporiadala mikulášsku poštu, ktorá bola študentom doručovaná prostredníctvom tradičných mikulášskych poslov. Myšlienka akcie bola jasná: potešiť študentov ....
Obsahuje slová: spolocnost

00. 12. 2008 Mikulášska pošta/SantaAPOs Post. Študentská spoločnosť EGTeam dňa 5. decembra 2008 usporiadala mikulášsku poštu, ktorá bola študentom doručovaná prostredníctvom tradičných mikulášskych poslov. Myšlienka akcie bola jasná: potešiť študentov ....
Obsahuje slová: spolocnost

19. 11. 2008 Floorballový turnaj/Floorball Tournament. Študentská spoločnosť EGTeam usporiadala 19. novembra 2008 svoju ďalšiu akciu - medziročníkový turnaj vo floorballe (kolektívna hra pochádzajúca zo Švédska, podobná pozemnému hokeju).Turnaj sa ....
Obsahuje slová: spolocnost

14. 11. 2008 Dražba otrokov/Auction of Slaves. Vo štvrtok ( 13. novembra ) a v piatok ( 14. novembra 2008 ) sa počas veľkých prestávok uskutočnila ďalšia akcia študentskej spoločnosti ....
Obsahuje slová: spolocnost

11. 11. 2008 Diskusia o ľudských právach/Discussion On Human Rights. Dňa 11. novembra 2008 sa v Rimavskej Sobote na diskusii o ľudských právach zúčastnilo sedem štvrtákov z našej školy. Hlavným predmetom diskusie bola diskriminácia, ....
Obsahuje slová: spolocnost

01. 10. 2008 Celoslovenské kolo súťaže Banky v akcii/Slovak Final Round of Banks in Action. V dňoch 29. septembra – 1. októbra 2008 sa v Moravskom Svätom. Jáne (obec pri slovensko - rakúskej hranici medzi Gbelmi a Malackami) konalo ....
Obsahuje slová: spolocnost

01. 09. 2008 Otvorenie školského roku 2008-2009/School Year 2008-2009 Was Opened. Dňa 1. septembra 2008 sa slávnostnými Službami Božími začal 17. školský rok na našej škole. Na otvorenie školského roku prišli nielen žiaci a rodičia, ....
Obsahuje slová: spolocnost

21. 06. 2008 Celoslovenské finále Team SAP 2008/Slovak Finals of Team SAP 2008. V dňoch 18. - 21. júna 2008 sa v Budmericiach uskutočnilo celoslovenské finále v počítačovej simulácii trhu Team SAP 2008 ( MESE ). Študentskú ....
Obsahuje slová: spolocnost

19. 03. 2008 Veľtrh študentských spoločností. V stredu 19. marca 2008 sa členovia EGTop-u zúčastnili veľtrhu študentských spoločností v Košiciach. V Dome umenia svoje doterajšie pôsobenie prezentovalo ďalších 19 firiem, ....
Obsahuje slová: spolocnost

25. 02. 2008 Pojazdný bufet EGTop/EGTop Mobile Buffet. Pre študentov, ale aj pre profesorov, ktorí si radi pochutia na čerstvom a chutnom pečive, pripravila študentská spoločnosť EGTop pojazdný bufet. Bufet ponúka viac ....
Obsahuje slová: spolocnost

18. 12. 2007 Volejbalový turnaj/Volleyball tournament. Študentská spoločnosť EGTop zorganizovala 18. decembra 2007 svoje ďalšie tohtoročné podujatie - školský volejbalový turnaj. Súťaže sa zúčastnili družstvá jednotlivých ročníkov, ktoré medzi sebou ....
Obsahuje slová: spolocnost

05. 12. 2007 EGTop-Mikuláš/EGTop-Saint Nicolas. Dňa 5. decembra 2007 študentská spoločnosť EGTop zorganizovala mikulášsku akciu pre deti z detského domova v Tisovci. Deti sme potešili divadlom, piesňami, hrali sme ....
Obsahuje slová: spolocnost

29. 11. 2007 Black and White párty/Black and White Party. Dňa 29.novembra 2007 študentská spoločnosť EGTop usporiadala Black and White Párty pre študentov EGT. Bola to diskotéka, ktorá sa niesla v čierno-bielom duchu. Tomu ....
Obsahuje slová: spolocnost

22. 11. 2007 Dražba otrokov-dozvuky/Slaves vendue-aftermathes. Vo štvrtok, 22. novembra 2007, vydražil jeden člen učiteľského zboru akcionárku spoločnosti EGTop, Mirku Macíkovú zo 4. A triedy, s úmyslom využiť ju na ....
Obsahuje slová: spolocnost

21. 11. 2007 Dražba otrokov/Vendue of Slaves. Dňa 21. novembra 2007 študentská spoločnosť EGTop usporiadala tradičnú dražbu otrokov. Kúpený otrok musí počas určenej doby slúžiť svojmu majiteľovi. text a foto: egt On November ....
Obsahuje slová: spolocnost

23. 10. 2007 Valné zhromaždenie/Shareholders meeting. Dňa 23.októbra 2007 sa v miestnosti č.209 uskutočnilo valné zhromaždenie akcionárov študentskej spoločnosti EGTop. Na zhromaždení bola prítomná nadpolovičná väčšina akcionárov študentskej spoločnosti, ktorí ....
Obsahuje slová: spolocnost

28. 09. 2007 Beseda s publicistom a politikom/Discussion with the publicist and politician. Dňa 28. septembra 2007 navštívíli našu školu publicista a spisovateľ Ľuboš Jurík a politik a spisovateľ Jozef Banáš (otec Adely Banášovej). Zúčastnili sa na ....
Obsahuje slová: spolocnost

26. 05. 2007 EGprofiT na súťaži MESE/EGprofit At MESE Competition . Študentská spoločnosť EGprofiT nie je taká vynikajúca len preto, že uspokojuje svojich zákazníkov, ale aj preto, že získavame prestížne ocenenia v rôznych súťažiach. Tentokrát sme ....
Obsahuje slová: spolocnost

31. 01. 2007 Coffee House 2007/Coffee House 2007. Dňa 31. januára 2007 v sále mestského kultúrneho strediska v Tisovci uskutočnil tradičný Coffee House študentov nášho gymnázia. Tradíciu Coffee House-ov zaviedli na gymnáziu ....
Obsahuje slová: spolocnost

12. 12. 2006 Darujme seba. Projekt Darujme seba sa zrodil z iniciatívy študentky Veroniky Simonidesovej, ktorá priniesla reklamný inzerát mobilného operátora Orange Darujte Vianoce 2006 a spýtala sa, či ....
Obsahuje slová: spolocnost

22. 11. 2006 EGprofiT - basketbalový turnaj/EGprofiT - Basketball Tournament. Jednou z prvých akcií novovzniknutej študentskej spoločnosti bol medziročníkový basketbalový turnaj. Zúčastnili sa ho družstvá jednotlivých ročníkov, v ktorých hrali chapci aj dievčatá zároveň. Z ....
Obsahuje slová: spolocnost

14. 11. 2006 Študentská spoločnosť EGprofiT 2006-2007/Student Company EGprofiT 2006-2007. Vznikla 14. novembra 2006 na ustanovujúcom Valnom zhromaždení. Tvoria ju žiaci štvrtého ročníka. Vedenie spoločnosti má nasledovných členov: Dávid Svačina - prezident, Richard Maliniak - viceprezident, ....
Obsahuje slová: spolocnost

23. 10. 2006 Prednáška Kuba - ostrov neslobody/Cuba - Island Of Nonfreedom. Dňa 23. októbra 2006 sa na našej škole konala prednáška politológa a ekonóma Ing. Mgr. Martina Pašiaka - nášho bývalého žiaka - ktorý momentálne ....
Obsahuje slová: spolocnost

29. 05. 2017 Cyklus Absolventi EGT/Cycle EGT Alumni. Na chapeli 29. mája 2017 sa žiakom a učiteľom predstavil ďalší zo série absolventov EGT - Mgr. Roman Veverka (2008). Roman skončil štúdium teológie ....
Obsahuje slová: achievement

07. 01. 2016 Riaditeľka Helena Pašiaková ocenená prezidentom SR/Helena Pašiaková awarded by t. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 7. januára 2016 ocenil najvyššími štátnymi vyznamenaniami 15 osobností krajiny. Medzi ocenenými bola i riaditeľka našej školy Helena Pašiaková. ....
Obsahuje slová: achievement

19. 12. 2012 Napísali o nás. Mesačník In medias res organizácie Junior Achievement Slovensko, 19. decembra 2012. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: achievement

28. 11. 2012 Napísali o nás. In medias res, mesačník Junior Achievement Slovensko, november 2012. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: achievement

30. 03. 2012 Napísali o nás. Napísali o nás, In medias res, mesačník Junior Achievement Slovensko, marec 2012. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: achievement

23. 03. 2012 Projekt Global Enterprise/Project Global Enterprise. V dňoch 21.-23. marca 2012 som sa zúčastnila na finále workshopu o globálnom podnikaní v Paríži. Na projekte som bola spolu s dvomi študentmi ....
Obsahuje slová: achievement

01. 04. 2011 Napísali o nás. Mesačník In medias res organizácie Junior Achievement Slovensko, marec-apríl 2011. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: achievement

01. 05. 2010 Napísali o nás. Napísali o nás, mesačník Junior Achievement Slovensko -In medias res, máj 2010. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: achievement

01. 04. 2010 Napísali o nás. Mesačník Junior Achievement Slovensko, apríl 2010. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: achievement

03. 04. 2009 Anton a Braňo v Bruseli/Anton and Braňo in Brussels . Jedinečná skúsenosť, stretnutie sa s významnými osobnosťami politickej či business scény a krásy Bruselu, všetko toto utkvelo v pamäti Antonovi Dangovi a Branislavovi Klimovi, ....
Obsahuje slová: achievement

01. 04. 2009 Napísali o nás. Mesačník Junior Achievement Slovensko, apríl 2009. text a foto: egt ....
Obsahuje slová: achievement

27. 06. 2008 Ukončenie školského roku 2007-2008/End of School Year 2007-2008. V piatok, 27. júna 2008, naša škola slávnostne ukončila školský rok 2007/2008. Podujatie sa uskutočnilo v evanjelickom kostole. Začalo sa kázňou. Nasledovalo oficiálne záverečné ....
Obsahuje slová: achievement

30. 05. 2008 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení/Graduation. V piatok, 30. mája 2008, sa za pekného letného počasia uskutočnilo tradičné odovzdávanie maturitných vysvedčení (graduation)absolventom EGT. Na podujatí sa, okrem iných hostí, zúčastnil ....
Obsahuje slová: achievement

23. 02. 2017 Workshop s AT&T/Workshop with AT&T. Dňa 23. februára 2017 sa prezidentka firmy Anet Vetráková a viceprezidentka pre marketing Viktória Alexandra Hrivnaková zúčastnili workshopu v Košiciach. Workshop s AT&T bol ....
Obsahuje slová: jasr

17. 10. 2017 Návšteva v Brusseli/Visit to Brussels. V dňoch 16.-17. októbra 2017 sme sa ja - členka minuloročnej firmy G.E.T. Ester Magyarová - spolu s pánom učiteľom Ladislavom Čajkom vybrali navštíviť ....
Obsahuje slová: cajko

02. 07. 2017 Konferencia TEDx/TEDx Conference. Dňa 2. júla 2017 sa tri členky víťazného tímu (Viktória Alexandra Hrivnaková, Andrea Karabová, Ester Magyarová) spolu s pánom učiteľom Čajkom zúčastnili TEDx konferencie ....
Obsahuje slová: cajko

17. 02. 2017 Školský ples/Prom. Krásny 21. školský ples - Ako v rozprávke je za nami a my sa môžeme s hrdosťou pokochať prenádhernými fotkami a vychutnať si slasť ....
Obsahuje slová: cajko

12. 10. 2016 Valné zhromaždenie/General Assembly. Dňa 12. októbra 2016 sa v priestoroch EGT uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy G.E.T. S účasťou 69% akcií sme mohli toto zasadnutie úspešne ....
Obsahuje slová: cajko

27. 09. 2016 Voľby manažmentu novej školskej firmy/Elections of management of new school comp. Dňa 27. septembra 2016 v učebni číslo 211 prebiehali konkurzy na jednotlivé pozície do tohtoročnej školskej firmy s názvom G.E.T. Hoci medzi kandidátmi bolo ....
Obsahuje slová: cajko

05. 09. 2016 Otvorenie školského roku 2016-2017/Opening of school year 2016-2017. Slávnostným otvorením v evanjelickom kostole 4. septembra 2016 začal ďalší školský rok na EGT. Nasledujúci deň, 5. septembra, sa žiaci v kinosále MsKS zoznámili ....
Obsahuje slová: cajko

29. 01. 2016 Sen noci svätojánskej - 20. školský ples/A MidsummerAPOs Night Dream. V piatok 29. januára 2016 sa konal jubilejný, dvadsiaty školský ples. Očakávania boli vysoké, tak bolo veľa práce, ale členovia firmy sa nevzdali. Tohtoročný ples ....
Obsahuje slová: cajko

15. 12. 2015 New Generation v migračnom tábore/New Generation in migration camp. Osem zástupcov JA firmy New Generation spolu s p. Čajkom sa 15. decembra 2015 vybralo do migračného tábora v Opatovskej Novej Vsi, aby sme ....
Obsahuje slová: cajko

25. 05. 2015 Rozlúčkový futbal/Farewell Soccer. V pondelok 25. mája 2015 popoludní, už po maturitách a graduation, sa uskutočnil tradičný rozlúčkový futbalový zápas - piataci versus zvyšok školy. Absolventský tím ....
Obsahuje slová: cajko

05. 10. 2013 Together na Zbojskách/Together on Zbojská. V dňoch 4. a 5. októbra 2013 sa naša š.s.Together stretla spolu možno naposledy. Podobne ako predošlé firmy, aj my sme sa zúčastnili rekondičného ....
Obsahuje slová: cajko

14. 05. 2013 Záverečné valné zhromaždenie/Closing General Assembly. V utorok 14. mája 2013 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom sa s našou š.s. Together stretli aj akcionári. Manažment opísal celú našu činnosť ....
Obsahuje slová: cajko

16. 04. 2013 Together v CSM/Together in CSM. Dňa 16. apríla 2013 sa naša š.s. Together zúčastnila prehliadky závodu CSM v Tisovci. Náš učiteľ, pán Čajko, nám predstavil celý výrobný proces firmy, ....
Obsahuje slová: cajko

19. 12. 2012 Together v azylovom tábore/Together in asylum camp. Dňa 19. decembra 2012 sme ako zástupcovia š.s. Together na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci navštívili azylový tábor v Opatovskej Novej Vsi. Na našej škole ....
Obsahuje slová: cajko

03. 12. 2012 Florbalový turnaj/Floorball tournament. V telocvični SOŠ Tisovec sa 3. novembra 2012 konal florbalový turnaj pod záštitou š.s. Together. Účasť bola nesmierne vysoká, čo dokazuje aj fakt, že súťažiaci ....
Obsahuje slová: cajko

04. 10. 2012 Burza stredných škôl/Market of high schools. Dňa 4. októbra 2012 sa štyria žiaci nášho gymnázia zúčastnili na burze stredných škôl v Rimavskej Sobote, kde ich čakala neľahká úloha - presadiť ....
Obsahuje slová: cajko

06. 06. 2012 Finále Banky v akcii/Banks in Action - finals. Tímy égalité one (Danka Sochorová a Domča Ťažká) a égelité deux (Peter Dianiška a Martin Pavlovský) z firmy égalité sa 6. júna 2012 zúčastnili ....
Obsahuje slová: cajko

16. 12. 2011 Florbalový turnaj/Floorball tournament. V piatok 16. decembra 2011 EGT zorganizovalo florbalový turnaj pri príležitosti 20. výročia založenia školy. Podujatie sa uskutočnilo v telocvični Strednej odbornej školy v ....
Obsahuje slová: cajko

30. 09. 2011 Stretnutie amerických dobrovoľníkov/Reunion of US volunteers. V týždni od 26. do 30. septembra 2011 navštívili našu školu americkí dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri začiatkoch budovania školy, či už finančne alebo osobnou ....
Obsahuje slová: cajko

29. 09. 2011 11. ročník Memoriálu Petra Šóšika/11th year of Memorial of Peter Šóšik. V rámci osláv 20. výročia založenia EGT sa vo štvrtok 29. septembra 2011 za pekného letného počasia uskutočnil 11. ročník Memoriálu Petra Šóšika, behu ....
Obsahuje slová: cajko

28. 01. 2011 Nácvik bábkového divadla v Poprade. Dňa 28.januára sa členovia našej firmy energetic Monika Rečníková, Aďa Kleinová, Lenka Hucíková, Mima Podolinská, Dominika Kňažková, Anežka Kvetková, Ján Ďurej a p.Čajko zúčastnili ....
Obsahuje slová: cajko

19. 11. 2010 Stužková slávnosť 5. A/Ribbon Ceremony of 5A Class. Uskutočnila sa 19. novembra 2010 v spoločenskej sále tisovského mestského kultúrneho strediska. text: egt foto: Ing. Ladislav Čajko was held on November 19, 2010, in ....
Obsahuje slová: cajko

24. 06. 2010 Workshop o IKT/Workshop on Information Technologies. Počas týždňa od 21.do 24. júna 2010 sa na našej škole konal workshop z informatiky, kde sa žiaci 2. ročníka naučili veľa zaujímavých a ....
Obsahuje slová: cajko

26. 05. 2010 EGaTe opäť v tisovskej škôlke/EGaTe Again in Tisovec Kindergarten. V stredu 26.mája 2010 navštívili niektorí členovia bývalej študentskej firmy EGaTe tisovskú škôlku, kde bola v januári prvýkrát predstavená naša ekohra. Keď sme po ....
Obsahuje slová: cajko

06. 10. 2009 EGaTe - konkurz na posty manažmentu/EGaTe - Tender for Management Positions. V utorok 6. októbra 2009 sa pre členov školskej firmy EGaTe uskutočnil konkurz na posty viceprezidentov. Spomedzi kandidátov vyberala tých správnych 4-členná porota pozostávajúca ....
Obsahuje slová: cajko

23. 04. 2009 EGTeam na Prednej Hore/EGTeam on Predná Hora. Primárke, MUDr. Márii Martinove, PhD., vďačí EGTeam za veľmi veľa. Celá myšlienka filmu Návrat, konzultácie scenára, odborná pomoc a nakoniec aj živé vstupy do ....
Obsahuje slová: cajko

18. 03. 2009 EGTeam na Prednej Hore/EGTeam in Predná Hora . Dňa 18. marca 2009 členovia EGTeam-u absolvovali ďalšiu návštevu Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore. Tento krát bolo cieľom návštevy schválenie dokumentu - ....
Obsahuje slová: cajko

25. 01. 2009 EGTeam v Lučenci/EGTeam in Lučenec. Dňa 25. januára 2009 navštívil filmový štáb pripravovaného dokumentu o drogách Lučenec. Cieľom návštevy bolo filmovanie klipu s hudobnou skupinou Odraz. Táto skupina so ....
Obsahuje slová: cajko

12. 12. 2008 EGTeam na Prednej Hore/EGTeam on Predná Hora. Dvanásty december 2008 sa stal dňom ďalšej návštevy Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore. Cieľom tejto návštevy bolo sfilmovanie odbornej časti pripravovaného dokumentárneho ....
Obsahuje slová: cajko

29. 04. 2007 Spevokol EGT obsadil tretie miesto/EGT Choir Has Taken Third Place . Spevokol EGT v zložení Martin Čelko, Daniel Beňuch, Mária Kozová, Michal Pavlík, Marián Krivuš, Ľuboslava Riapošová, Veronika Simonidesová, Richard Maliniak, Marek Šibal, Erika Smugalová, ....
Obsahuje slová: cajko


Počet nájdených stránok = 412

© 2009  - 2018 EGT


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk