Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


Ubytovanie a stravovanie žiakov


Ubytovanie v Školskom internáte pri Strednej odbornej škole v Tisovci

vedúca internátu: Mgr. Ing. Miroslava Hecková
telefonický kontakt: 0911 047 391
Adresa: Školský internát pri SOŠ, Jesenského 902, 98061 Tisovec
Žiadosť o prijatie do internátu


Niekoľko fotiek internátuStravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole Vladimíra Clementisa v Tisovci

vedúca jedálne: p. Janette Balážiková
telefonický kontakt: 047 / 5493 309
Zápisný listok do jedálne ZŠ
Viac informácií na www stráne ZŠ...
Stravovanie v reštaurácii Centrál v Tisovci

prevádzkárka: p. Silvia Remperová
telefonický kontakt: 0903 268 539, 0903 293 924up   *  back   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk