Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

25. výročie EGT

Milí absolventi Evanjelického gymnázia v Tisovci,,

v tomto školskom roku si pripomíname 25. výročie existencie školy. Sprievodné akcie sa konajú počas celého školského roku. Vyvrcholením osláv bude slávnosť v piatok 23. júna 2017 s týmto navrhovaným programom:

• cca 9,00 zastavenie sa u Julinho pamätníka
•  9,30 - 10,30 SB v kostole, liturgovať by mali absolventi EGT - farári
• 11,00 - 12,30 program - akadémia v kinosále
• 12,30 - 15,00 recepcia pre oficiálnych hostí, spoločenská sála MsKS
• 16,00 - stretnutie učiteľov s absolventmi EGT - pokračovanie recepcieZ kapacitných dôvodov musíme recepciu rozdeliť na dve časti. Navyše, keď budeme mať oficiálnych hostí, ako hostitelia sa im budeme venovať. Veľmi neradi by sme opomínali vás, milí naši absolventi, na ktorých sa veľmi tešíme, lebo vy ste naše dielo a chceme si vás užiť.

Z organizačných a kapacitných dôvodov vás prosíme o registráciu na slávnosť. Ak sa chcete zúčastniť slávnostnej recepcie, je potrebné bezhotovostne zaplatiť registračný poplatok 5,00€ - za seba aj za každú dospelú osobu, ktorá vás bude sprevádzať (platobné údaje - IBAN: SK94 0900 0000 0003 8285 1782, VS: 25, SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: meno a priezvisko v čase štúdia na EGT). Poplatok kryje náklady na recepciu.

Ak budete chcete pokračovať v stretnutí, môžete sa neformálne stretnúť po triedach alebo po ročníkoch v piatok v noci, sobotu, nedeľu. Ak by bol záujem o ďalšie akcie, určite si hovorcov, organizátorov a my vám môžeme pomôcť s organizáciou, napr. diskotéky, plesu, opekačky, prípadne iných aktivít.

Vo štvrtok 22. júna podvečer plánujeme vernisáž vašich umeleckých diel, fotografie, výtvarné diela a iné umelecké výrobky. Zároveň plánujeme koncert v kostole. Prosíme, umelci prihláste sa na adrese betty.dubravska@centrum.sk do 10. mája 2017. Budeme veľmi radi, ak nás potešíte svojím umením.

Vaše spomienky na školské roky v EGT sú pre nás cenným materiálom. Prosíme, napíšte ich alebo urobte video a pošlite na adresu helena.pasiakova@gmail.com. Uložíme ich pre ďalšie generácie.


Veríme, že prijmete pozvanie na oslavy 25.výročia nášho égété.


Tešíme sa na vás.


      V mene učiteľov a zamestnancov EGT

                        Helena Pašiaková  helena.pasiakova@gmail.com
nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk