Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Tisovskí rodáci (Tisovec natives)

Branislav Kriška (1931-1999)

Branislav Kriška sa narodil v Tisovci, v rodisku našej amatérskej opery. Absolventské predstavenie Janáčkovej akadémie mal v Košiciach. Najprv spolupracoval ako asistent so svojim profesorom J.Munclingerom na Musorgského Boris Godunov (1952), potom bol s J. Šeregijom spolurežisérom Auberovej Nemej z Portici (1954). V roku 1970 vydal knihu Giacomo Puccini.
Časť jeho tvorby presunul do Srbska a Slovinska, ale ťažisko jeho tvorby bolo v opere Slovenského národného divadla, tam pôsobil v rokoch 1966-1971 najprv ako dramaturg a v roku 1972 sa stal šéfrežisérom SND BA.
Na VŠMU začal pôsobiť v roku 1972. V roku 1979 začal vyučovať opernú réžiu a v 1984 dostal docentúru. Pre seba si nechával diela, ktoré ostatní obchádzali. Posledné roky svojho života hosťoval hlavne v Banskej Bystrici a Košiciach, kde do posledných dní vo svojej ťažkej chorobe dokončoval svoju tvorbu, v snahe za sebou zanechať len to najlepšie. Tak, ako to bolo pre neho samozrejmé po celý jeho život.
Ako sa vyjadril divadelný vedec a kritik Ladislav Čavojský: Jeho inscenácie, vytvorené prevažne v spolupráci s výtvarníkmi Jánom Hanákom, Ladislavom Vychodilom a Helenou Bezákovou mali jednoduché tvary, čisté línie, vyladenú farebnosť, vysokú výtvarnú štylizovanosť aj v operách z dedinského prostredia. Nič, ani folklór neprebral do svojich inscenácií v surovom tvare. Dramatickú atmosféru budoval svietením. Lúč svetla bol na Kriškovom javisku vždy nielen krásny, efektný, ale bol aj šíriteľom myšlienky, posolstva. Vždy striehol, aby pomer emócie a racionality bol v predstavení, pod ktoré sa podpísal, v rovnováhe.


Branislav Kriška režíroval tieto opery:

1989 Príhody líšky Bystroušky
1987 Zo života hmyzu
1984 Mister Scrooge
1984 Hostina
1983 Obliehanie Bystrice
1982 Stravinského Osud zhýralca
1982 Dido a Aeneas
1979 Rozsudok
1978 Skamenený
1978 Káťa Kubanovová
1975 Martin a slnko (spoluautor libreta)
1974 Bartókov Modrofúzov zámok
1974 Hájnikova žena
1974 Falošný Stanislav
1974 Deň vlády
1973 Vec Makropulos
1973 Hra o láske a smrti
1970 Svätopluk 1970 Ifigenia v Aulide
1969 Belliniho Norma
1968 Donizettiho Lucia z Lammermooru
1967 Udatný kráľ
1967 Peter a Lucia
1967 Tajné manželstvo
1966 Orfeus a Euridika
1963 Krejčího Zmätok v Efeze
1963 Vzkriesenie
1961 Prokofievove Zásnuby v kláštore
1958 Jej pastorkynenahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk