Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Prijímacie skúšky pre 2017-2018

V pondelok 10. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnili prijímacie skúšky do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018.
Deviatakov a ôsmakov, uchádzačov o štúdium na EGT, privítala riaditeľka školy Helena Pašiaková.
Po vypočutí informácií a organizačných pokynov týkajúcich sa priebehu prijímacích skúšok žiaci odišli do tried, aby sa pokúsili získať čo najväčší počet bodov v psychologických, náboženských, matematických testoch a v skúške zo slovenského jazyka.
Počas testovania Helena Pašiaková poskytla v mestskom kultúrnom stredisku rodičom sprevádzajúcim svoje deti dodatočné informácie.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na titulnej strane tejto www stránky, pravdepodobne v priebehu utorka.


text a foto: egt


         


Entrance exams for 2017-2018

On Monday, April 10, 2017, entrance exams for the first grade of the school year 2017/2018 were held at our school.
The nine and eight year pupils from elementary schools, applicants for study at our school, were welcomed by EGT pricipal Helena Pašiaková who also gave the information and organizational instructions concerning the course of entrance examinations. Then the pupils went to classrooms to try to gain as many points in the psychological, religious, mathematical test and the test of the Slovak language.

The results of entrance tests will be published on this website probably in the course of Tuesday.

prečítané 1432xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk