Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Cyklus Absolventi EGT

Na chapeli 29. mája 2017 sa žiakom a učiteľom predstavil ďalší zo série absolventov EGT - Mgr. Roman Veverka (2008). Roman skončil štúdium teológie na pražskej Univerzite Karlovej.
Rozprával o svojej práci mentora programu Teach for Slovakia, programu, ktorého cieľom je urobiť čo najviac pre slovenské školstvo.
Spomenul aj to, že k jeho úspechom podstatnou mierou prispelo aj štúdium na EGT, kde "veľa získal pod vedením schopných pedagógov, duchovných pastierov a inšpiratívnych spolužiakov".
Na margo, Roman bol v Tisovci spolu s manželkou Zuzanou, taktiež absolventkou našej školy a s potenciálnou žiačkou našej školy, dcérou Esterkou :-)


text a foto: egt


         


Cycle EGT Graduates

At chapel on May 29, 2017, another of the EGT graduates - Mgr. Roman Veverka (2008) - was introduced to pupils and teachers. Roman finished a theology study at Charles Univarsity in Prague.
He talked about his work as a mentor of the Teach for Slovakia program, the aim of which is to do as much as possible for Slovak education.
He spoke that to his achievements significantly contributed also EGT's study, "where he gained a lot under the leadership of competent educators, spiritual pastors and inspirational classmates.
By the way, Roman visited Tisovec with his wife Zuzana, who is a graduate of our school as well and with a possible pupil of our school, daughter Esterka :-)

prečítané 555xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk