Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Pilot

Hornogemerský www portál echoviny.sk uverejnil 1. júna 2017 zaujímavý rozhovor s naším absolventom (1997) Richardom Bindasom, ktorý je pilotom národného leteckého prepravcu Spojených arabských emirátov - Etihad Airways.


text a foto: egt, echoviny.sk


 


The Pilot

The pilot The regional www portal echoviny.sk published on June 1, 2017, an interesting interview with our graduate (1997) Richard Bindas, who is the pilot of national air carrier of the United Arab Emirates - Etihad Airways.

prečítané 407xspäť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk