Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

A bola svadba...

V sobotu 3. júna 2017 sa naša učiteľka Lucia Dunajská, teraz už Vančíková, vydala. Stalo sa tak na čistinke za Penziónom na Ráztočnom pri Klenovci, kde učitelia a prváci EGT nemohli chýbať. Nevesta bola naozaj krásna a koláče chutné!
Všetci teda prajeme novomanželom veľa šťastia v spoločných (k)rokoch!


text a foto: Lea Domská, 1. B


             


And it was wedding...

On Saturday June 3, 2017, our teacher Lucia Dunajská, now Vančíková, got married. It happened in the meadow at Penzión na Ráztočnom near Klenovec, where teachers and first years of EGT could not be missed. The bride was so beautiful and cakes tasty!
We all wish them luck in their common steps!

prečítané 948xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk