Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Tatranskí rytieri - film

V pondelok 5. júna 2017 sa uskutočnil chapel, na ktorom žiaci 1. A prezentovali svoj film Návrat sysľa, ktorý vznikol ako vyvrcholenie projektu Tatranskí rytieri, do ktorého boli prváci zapojení.
Cieľom projektu je viesť ľudí k zodpovednému prístupu k prírode.


text: egt


Návrat sysľa - projekt Tatranskí rytieriTatras Knights - movie

On Monday, June 5, 2017, a chapel was held on which the pupils of 1A class presented their film The Return of the Gopher, which has originated as the culmination of the project Tatras Knights, in which the first years students were involved.
This project aims to lead people to a responsible approach to the nature.

prečítané 311xspäť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk