Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Tatranskí rytieri - film

V pondelok 5. júna 2017 sa uskutočnil chapel, na ktorom žiaci 1. A prezentovali svoj film Návrat sysľa, ktorý vznikol ako vyvrcholenie projektu Tatranskí rytieri, do ktorého boli prváci zapojení.
Cieľom projektu je viesť ľudí k zodpovednému prístupu k prírode.


text: egt

Návrat sysľa - projekt Tatranskí rytieriTatras Knights - movie

On Monday, June 5, 2017, a chapel was held on which the pupils of 1A class presented their film The Return of the Gopher, which has originated as the culmination of the project Tatras Knights, in which the first years students were involved.
This project aims to lead people to a responsible approach to the nature.

prečítané 399xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk