Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Maturity zo SJL

Niekoľko obrázkov z maturity zo slovenského jazyka a literatúry 12.-14. júna 2017.


text a foto: egt


                   


A levels of Slovak

Some pictures of A levels of Slovak language and literature held on June 12-14, 2017.

prečítané 418xspäť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk