Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Kolín Cup 2022

V sobotu 19. novembra 2022 sa naše žiačky Ivana Kyseľová a Petra Porubiaková (obe 3. B), Tímea Morová a Tamara Morová (obe 1. A) zúčastnili na súťaži v taekwonde Kolin Cup 2022 v českom Kolíne s medzinárodnou účasťou 216 pretekárov.
Dievčatá v súťaži tímov juniorky predviedli pekné technicky zosúladené vystúpenie a získali skvelé 2. miesto.
V kategórii individual juniorky v hodnotení súťažných zostáv - poomsae, si Ivanka Kyseľová vybojovala vynikajúce 1. miesto a Tímea Morová skončila tesne pred medailovými pozíciami na peknom 4. mieste. Tamara Morová obsadila 6. miesto a v kategórii seniorky získala Petra Porubiaková 5. miesto.
Dievčatá trénujú v Taekwondo klube Hnúšťa, pod hlavičkou ktorého sa zúčastnili aj na súťaži.

Gratulujeme našim šikovným žiačkam!

text: egt
foto: taehantkd.com


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

         


Kolín Cup 2022

On Saturday, November 19, 2022, our students Ivana Kyseľová and Petra Porubiaková (both 3B class), Tímea Morová and Tamara Morová (both 1A) took part in the Kolin Cup 2022 taekwondo competition in the Czech Republic in Kolín with the international participation of 216 competitors.
In the junior team competition, the girls gave a nice technically coordinated performance and won a great 2nd place.
In the category of individual juniors in the evaluation of competitive teams - poomsae, Ivanka Kyseľová won an excellent 1st place and Tímea Morová finished just before the medal positions in a nice 4th place. Tamara Morová got 6th place and Petra Porubiaková took 5th place in the senior category.
The girls train in the Taekwondo club Hnúšťa, under which they also participated in the competition.

prečítané 7799xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk