Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Tisovec očami Američana


text a foto: Whitney Medved, americká lektorka 2009/2010


nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk