Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Ukážky maturitných oznámení absolventov EGT


5 A, 20055 B, 20055 A, 20065 A, 20075 B, 20085 A, 20095 B, 20095 A, 20105 A, 20115 B, 20115 A, 20125 B, 20125 A, 20135 B, 20135 A, 20165 A, 2018 


nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk