Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


What EGT has given to me ? (and my further curriculum...)

EGT gave us colors (retrospection of a senior)

V poslednom čase som počul mojich spolužiakov dosť často spomínať slovo inštitúcia. Pravdepodobne to bude tým že v týchto dňoch si väčšina z nás vyberá z rôznych fakúlt, univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií. Správne miesto pre naše štúdium si nevyberieme bez toho, aby sme poznali študijný plán fakulty, jej program a ciele. Inštitúcie predsa poznáme podľa ich programov a sú charakteristické svojímobsahovým zameraním. Vznikajú vždy na miestach, kde niečo zmysluplné existuje a pomáha naplniť ich obsahové zameranie. Príkladom takéhoto niečoho sú hodnoty, v ktoré ľudia veria a chcú ich odovzdať ďalšej generácii.
Jednou z inštitúcií, ktorá tieto hodnoty zdôrazňuje, je EGT. Jej ambíciou je poskytnúť informácie o živote Ježiša Krista spred tisícok rokov dnešnému človeku, študentovi. Myslím, že po piatich rokoch nášho putovania s EGT je namieste otázka: splnilo alebo nesplnilo EGT túto úlohu ? Alebo sa môžeme opýtať aj inak: poskytuje EGT podnetný priestor pre znovuzrodenie a rast osobností schopných prezentovať hodnoty kresťanstva v každodennom živote?5A class in 2007

Vzhľadom na vlastnú skúsenosť sa odvážim povedať ÁNO. Päť rokov je dlhá doba. Dlhá doba v porovnaní s dĺžkou našich mladých životov. Prišli sme do Tisovca nerozhodní, ničím výnimoční. Boli sme produktom rovnakých základných škôl, rovnakých televíznych programov, rovnakého slovenského stereotypu, rovnakej výchovy rodičov s rovnakým historickým pôvodom. Ale teraz cítime, že sme rozdielni.
Máme vlastné názory, ciele, prijali sme princípy, ktoré chceme v živote využiť, pretože SÚ dobré. J. A. Komenský raz povedal, že škola je dielňou ľudskosti. Jeho slová naplnilo EGT. O pár mesiacov opúšťame túto inštitúciu s mierou lásky, nádeje, porozumenia, tolerancie a viery.

Chceme odovzdať ďalej to svetlo, ktoré sme získali na EGT. Chceme pokračovať v mene spravodlivosti, hľadať hlbší význam existencie. Toto bude naše poslanie. Nech je svetlo Ježiša Krista naším príkladom.


5A class     

up   *  back   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk