Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


What EGT has given to me ? (and my further curriculum...)

Jakub (EGT graduate 2008)

Štúdium na EGT bolo prvé obdobie kedy som bol systematicky preč z domu, čo zvýšilo moju samostatnosť. Na vyučovaní som sa naučil hovoriť po anglicky (aj písať a čítať) a celkovo som získal nadpriemerné stredoškolské vzdelanie. Po vyučovaní bol čas na rôzne aktivity ako napr. debatný klub a športy. Za najdôležitejší však považujem fakt, že medzi spolužiakmi na EGT bolo množstvo zaujímavých ľudí. Za päť rokov som sa od nich všeličo naučil a vďačím im za veľa dobrých vecí, ktoré ma stretli.Somewhere in glen near Čierny Balog

Po EGT som študoval matematiku na Jacobs University Bremen v Nemecku. Odtiaľ som išiel na London School of Economics do Anglicka kde som pokračoval v matematike. Po škole som skoro rok pracoval v Južnej Kórei v Samsungu. Od 2013 som PhD študent na University of Warwick v Anglicku. Venujem sa teórii grafov a kombinatorike, čiže matematike. V budúcnosti plánujem zostať v akadémii.


Jakub Sliačan     

up   *  back   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk