Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


Graduation

They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. (Jer 17:8)

The twentieth Graduation in the history of EGT was held a day after the school leaving exams, on Friday June 3, 2016.
The ceremonial parade of the guests, teachers and graduates moved to the church from in front of the school building. The program in the Lutheran church began with the ceremonial Church Service and a sermon given by the Bishop of Western District Milan Krivda.
After the sermon the principal Helena Pašiaková introduced the guests of the event. Then the official part of Graduation followed, traditionally moderated by the four year students - Anna Luptáková and Andrej Lacko.
The school leaving certificates were given to the graduates, the student anthem Gaudeamus sounded and afterwards the three students received from the hands of the geust of the event Bishop of WD Milan Krivda, Ján Holčík and Jennifer Masengarb, prestigious EGT awards: Laudatio Sapientiae - František Latinák and Laudatio Industriae - Lívia Vančíková and Timotej Štefánik.
Then on behalf of graduates thanked František Latinák and Bibiána Dianišková and M.D. Mária Hanáčková did so on behalf of parents.
EGT spiritual leader Lýdia Naďová addressed the graduates with the words of her own and of the class teacher Dana Dúbravská.
At the end of the official part the principal Helena Pašiaková together with the class teachers have rewarded graduates who were throughout the study representing the school in various fields.
After the program in the church a meeting of graduates, family members and teaching staff - Goblet of Wine took part in Tisovec town hall.

text and photo: egt

Graduation 2016


The fastest way to view the pictures on a touch screen: tap the last thumbnail, then by taping move backward through the pictures!

                                                                                               


Graduation

Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava, lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. (Jer 17,8)

Už dvadsiate slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v histórii EGT sa uskutočnilo deň po ukončení maturít, v piatok 3. júna 2016.
Po zoradení pred budovou školy sa slávnostný sprievod hostí, učiteľov a absolventov presunul do kostola. Program v kostole začal slávnostnými bohoslužbami, kde kázeň predniesol biskup Západného dištriktu Milan Krivda.
Po kázni riaditeľka školy Helena Pašiaková predstavila prítomným hostí podujatia. Nasledovala oficiálna časť Graduation, ktorú tradične moderovali štvrtáci - Anna Luptáková a Andrej Lacko.
Po odovzdaní vysvedčení zaznela študentská hymna a po nej prevzali z rúk biskupa ZD Milana Krivdu, Ing. Jána Holčíka a bývalej učiteľky na EGT Jennifer Masengarbovej prestížne ocenenia EGT Laudatio Sapientiae - František Latinák a Laudatio Industriae - Lívia Vančíková a Timotej Štefánik.
Za absolventov predniesli poďakovanie František Latinák a Bibiána Dianišková:

... Ďakujem Bohu, ktorý bol počas našich piatich rokov na tejto škole stále našim ochrancom a priateľom – za to, že nás všetkých spojil a dal možnosť vytvoriť jednu veľkú milujúcu rodinu. William Shakespeare raz povedal, že sme podriadení času a čas velí ísť vpred! Preto aj my musíme ísť ďalej. Naše spoločné cesty sa rozchádzajú, no spomienky tie ostanú navždy. Tisovec, ten nás tu počká, vždy tu bude. A v ňom, v obklopení malebnej prírody a zelených kopcov, aj budova, ktorú všetci tak dobre poznáme – EGT...

Potom sa prítomným, hlavne však absolventom, prihovorila svojími slovami a slovami triednej učiteľky Dany Dúbravskej školská spirituálka Lýdia Naďová.
Za rodičov, rovnako ako na novembrovej stužkovej 5. B, vyslovila poďakovanie MUDr. Mária Hanáčková.
V závere oficiálnej časti ešte riaditeľka Helena Pašiaková spoločne s triednymi učiteľkami odmenili absolventov, ktorí sa počas celého štúdia reprezentovali školu v rôznych oblastiach.
Po ukončení programu v kostole sa na tisovskej radnici uskutočnilo stretnutie absolventov, príbuzných a učiteľského zboru - Čaša vína.
Video inaccessible in your country? Try here.

read 18987xback   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk