Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


YES GREEN Project - Estonia

Tereza, Dominika, Lukáš and Tatiana, pupils of the third year, participated in the YES GREEN Erasmus+ project in Narva, Estonia from November 25 to 29, 2019. In addition to our Lutheran High School in Tisovec, other countries were involved, namely the Czech Republic, Lithuania, Bulgaria, Italy and Estonia. The theme of the project was Sustainable Development. It was held in the environmental spirit.
Our adventure began early on Sunday morning departing from Vienna to Tallinn, where we got on the train to Narva. When we arrived there in the evening, our host families awaited us. The families were very nice. They prepared their typical meals for dinner and tried to make a daily program. We met many new friends at school, tried out new programs and worked in multicultural groups. Students prepared typical dances for us and held a singing contest in which we could vote for our favorites.
We also took part in many excursions, such as to the Meresu Spa near the Baltic Sea, the Old Town of Tallinn, and the Herman Fort in Narva.
We rate the whole experience at five stars and recommend everyone to participate in future Erasmus projects.

text: Tereza Fedorová, 3. A
photo: Mgr. Gabriela Antalová, Mgr. Alžbeta Dúbravská


The fastest way to view the pictures on a touch screen: tap the last thumbnail, then by taping move backward through the pictures!

                   


Projekt YES GREEN - Estónsko

Tereza, Dominika, Lukáš a Tatiana, žiaci tretieho ročníka sa v čase od 25. do 29. novembra 2019 zúčastnili projektu YES GREEN Erasmus+ v estónskej Narve. Okrem našej školy - Evanjelického gymnázia v Tisovci, tam boli zapojené aj iné krajiny, a to Česko, Litva, Bulharsko, Taliansko a Estónsko. Téma projektu bola Trvalo udržateľný rozvoj. Niesla sa v enviromentálnom duchu.
Naše dobrodružstvo sa začalo v nedeľu skoro ráno odletom z Viedne do Tallinu. Tam sme nasadli na vlak a vo večerných hodinách pricestovali do Narvy, kde nás čakali naše hostiteľské rodiny. Rodiny boli veľmi milé. Na večeru nám pripravovali ich typické jedlá a snažili sa nám spraviť program na každý deň.
V škole sme spoznali veľa nových kamarátov, vyskúšali si prácu v rôznych nových programoch a pracovali v multikultúrnych skupinkách. Študenti si pre nás pripravili typické tance a spevácku súťaž, v ktorej sme mohli hlasovať za našich favoritov.
Taktiež sme sa zúčastnili mnohých výletov a exkurzií ako napríklad v Meresuu Spa pri Baltskom mori, v starom meste v Talline či v Hermanovej pevnosti v Narve.
Náš pobyt hodnotíme na päť hviezdičiek a všetkým odporúčame, aby sa do projektov Erasmus zapojili.

read 2018xback   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk