Tisovec Lutheran High School      
bilingual Slovak-English

        


Graduation

On Friday, May 27, 2022, EGT after two years organized finally respiratorless graduation ceremony. Among the invited guests were the mayor of Tisovec Irena Milecová, the senior of the Rimava Seniorat Viktória Lisáková and a supervisor of the Tisovec church staff Juraj Maťko.
As part of the service, a sermon was given by Mrs. Lisáková. The school principal Miroslava Štefániková later spoke to the participants. This was followed by the ceremonial handing over of graduation certificates and the awarding of laudatio awards to the most successful graduates. Kristína Stieranková received the prestigious title laudatio sapientiae, which was not awarded last school year, for her exemplary Christian attitude, excellent academic results, representation of the school in the cultural, spiritual, social and sports fields and active extracurricular work in international cooperation.
The speeches of the graduates Lukáš Novota and Ester Koroncziová and a speech of the parent, Mrs. Šulková, followed.
After the celebration in the church, the traditional Goblet of wine followed in the social hall of the Town Cultural Center.

All photos:

text and photo: egt

The fastest way to view the pictures on a touch screen: tap the last thumbnail, then by taping move backward through the pictures!

                                     


Graduation

V piatok 27. mája 2022 EGT zorganizovalo po dvoch rokoch konečne bezrúškové a bezrespirátorové slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Medzi pozvanými hosťami boli aj primátorka Tisovca Irena Milecová, seniorka Rimavského seniorátu Viktória Lisáková, tisovský zborový dozorca Juraj Maťko.
V rámci bohoslužieb predniesla slávnostnú kázeň pani seniorka Lisáková. Neskôr sa zúčastneným prihovorila riaditeľka školy Miroslava Štefániková. Nasledovalo slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení a udeľovanie ocenení laudatio najúspešnejším absolventom. Prestížny titul laudatio sapientiae, ktorý v minulom školskom roku nebol udelený, tohto roku získala Kristína Stieranková za príkladný kresťanský postoj,výborné študijné výsledky,za reprezentáciu školy v kultúrnej, duchovnej, sociálnej a športovej oblasti a aktívnu mimoškolskú prácu v medzinárodnej spolupráci.
Nasledovali príhovory absolventov Lukáša Novotu a Ester Koroncziovej a prejav rodiča, pani Šulkovej.
Po ukončení slávnosti v kostole nasledovala tradičná Čaša vína v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska.

Všetky fotky:

read 3421xback   *  home


RARITIES

SCHOOL


Tisovec Lutheran High School, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk