Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Čo mi dalo EGT ? (a moje ďalšie kurikulum...)

Lucia (absolventka EGT 2000)

Moje štúdium na EGT bolo pre mňa smerodajné. Do Tisovca ma pritiahla láska ku angličtine, ale našla som tam oveľa viac: prostredie, ktorého cieľom bolo formovať nie len intelekt, ale aj charakter a duchovný rozmer mladého človeka, zapálených pedagógov, ktorí sa nebáli našich otázok a motivovaných a zvedavých spolužiakov, s ktorými sme sa navzájom posúvali viac a viac dopredu.
EGT mi otvorilo dvere do sveta, keď mi pomohlo nájsť hosťovskú rodinu v USA. Bronsonovci sa stali mojimi životnými mentormi a inšpiráciou v živej viere a “praktickej“ sociálnej citlivosti voči chudobnejším a slabším okolo nás. Ročné štúdium v USA mi dalo nielen veľké množstvo vedomostí a plynulú angličtinu, ale najmä množstvo neoceniteľných skúseností, z ktorých čerpám doteraz.S manželom v Oxforde

Po skončení štúdia na EGT som sa rozhodla študovať diplomaciu na Univerzite Mateja Bela a potom európske štúdie a medzinárodné vzťahy na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti.
CEU je škola, ktorá stavia na kritickom myslení a angažovanej vede, a jej intelektuálne prostredie ma oslovilo natoľko, že som prijala možnosť urobiť si v Budapešti doktorát z politických vied s užším zameraním na politickú ekonómiu.
Dnes mám možnosť prezentovať svoj výskum na prestížnych konferenciách a univerzitách sveta a pracovať v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch, v rámci ktorých skúmame otázky trhu práce, pracovnej migrácie, či sociálnej inklúzie Rómov. Snažím sa porozumieť a vysvetliť spoločenské fenomény a problémy a prispievať k lepšiemu pochopeniu procesov a zmien v Európe a na Slovensku.
Spolu s kolegami sa tiež snažíme formulovať odporúčania pre politikov a efektívne ich komunikovať doma aj v zahraničí.


Odkaz pre mladších spolužiakov: Nebojte sa výziev a ťažkých a veľkých otázok. Naša spoločnosť potrebuje, aby sme mali odvahu sa ich pýtať, a silu, pracovitosť a vytrvalosť hľadať na ne odpovede.


Mgr. M.A. Lucia Mýtna Kureková, PhD     

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk