Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Videogaléria

2022  

Stručný priebeh jedného školského roku na EGT    

  

    

2022  

Študentské simulované voľby - otváranie volebnej urny    

2022  

Rozlúčka piatakov    

  

    

2021  

Graduation - celá slávnosť    

2021  

Graduation - zostrih    

  

    

2020  

Graduation 5. A - celá slávnosť    

2020  

Graduation 5. A - zostrih    

2020  

Graduation 5. B - celá slávnosť    

2020  

Graduation 5. B - zostrih    

  

    

2019  

Vianočný príbeh - úplná nezúmovaná verzia    

2019  

Vianočný príbeh - skrátená zúmovaná verzia    

2019  

Záver školského roku    

2019  

Športové hry evanjelických gymnázií    

2019  

Graduation    

2019  

Lyžiarsky    

2019  

Andrej v Čo ja viem    

  

    

2018  

Koledníci    

2018  

Záver kalendárneho roku-spevokol    

2018  

Stužková 5. A - Gaudeamus    

2018  

Záver školského roku    

2018  

Graduation    

2018  

Rozlúčka piatakov    

2018  

Lyžiarsky    

2018  

Ples    

  

    

2017  

Ukážky z Vianočného príbehu    

2017  

Expedícia DofE    

2017  

Prezident SR navštívil EGT    

2017  

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení    

2017  

Rozlúčka piatakov    

2017  

Posledný chapel piatakov    

2017  

Futbalový zápas EGT proti SOŠ    

2017  

Školská firma G.E.T. v TV Košice    

2017  

80. výročie tisovskej ZUŠ    

2017  

Školská firma G.E.T. v TV Rimava    

2017  

Lyžiarsky výcvik    

  

    

2016  

Vianočný koncert ZUŠ Tisovec s účasťou EGT    

2016  

Vianočný príbeh    

2016  

Stužková 5. A    

2016  

Stužková 5. B    

2016  

Odhalenie pamätnej tabule Eni Vacvalovej    

2016  

Graduation    

2016  

Rozlúčka piatakov    

2016  

Školská firma New Generation v TV Markíza    

2016  

Stretnutie 5. B po 10 rokoch    

2016  

Divadelné predstavenie dramatického krúžku O hlúpej žene    

2016  

Lyžiarsky    

2016  

Deň Julie Ballantyne    

2016  

Udelenie štátneho vyznamenania riaditeľke Helene Pašiakovej    

  

    

2015  

Vianočný koncert ZUŠ s účasťou EGT    

2015  

Vianočný príbeh    

2015  

Na trh s kožou - dražba otrokov New Generation    

2015  

Stužková 5. B    

2015  

Stužková 5. A - verzia 5. A    

2015  

Stužková 5. A - egt verzia    

2015  

Futbalový turnaj New Generation     

2015  

Wycliffova misia    

2015  

Imatrikulácia    

2015  

Memoriál Petra Šóšika    

2015  

Záver školského roku    

2015  

Rozlúčkový futbal    

2015  

Graduation    

2015  

Julio a Romea    

2015  

Rozlúčka piatakov 2015    

2015  

Ako si chcela žena muža zabť    

2015  

Lyžiarsky výcvik    

  

    

2014  

Masky na tvárach - Vianočný príbeh    

2014  

Addams párty školskej spoločnosti Eaglet    

2014  

Stužková 5. B    

2014  

Imatrikulácia    

2014  

Memoriál Petra Šóšika    

2014  

Graduation    

2014  

Rozlúčka piatakov    

2014  

Rozlúčkový florbalový zápas    

2014  

Rozlúčkový futbalový zápas    

2014  

Školský ples    

2014  

Zo života krúžku sebaobrany na EGT    

  

    

2013  

Ukážka z Christmas story na Dni otvorených dverí    

2013  

Stužková 5. A    

2013  

Country Party š.s. ChallengeT - úvodný tanec členov firmy    

2013  

Stužková 5. B    

2013  

Imatrikulácia prvákov    

2013  

Voľby v študentskej spoločnosti ChallengeT    

2013  

Memoriál Petra Šóšika    

2013  

Slávnostné otvorenie školského roku 2013/2014    

2013  

Slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013    

2013  

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení    

2013  

Rozlúčka piatakov so školou    

2013  

Rozlúčkový futbal    

2013  

Dokumentárny film STV Hodina dejepisu(aj so žiakmi EGT o maďarsko-slovenských vzťahoch    

  

    

2012  

Školská spoločnosť Together v utečeneckom tábore    

2012  

Gaudeamus Igitur na stužkovej 5. B    

2012  

Gaudeamus Igitur na stužkovej 5. A    

2012  

Zostrih z Memoriálu Petra Šóšika    

2012  

IDEA Youth Forum Mexico - debata Slovensko vs. Palestína    

2012  

Záver školského roku    

2012  

Spevácke vystúpenie učiteľského zboru na 20. výročí založenia EGT    

2012  

Oslavy 20. výročia založenia EGT    

2012  

Fragmenty z graduation    

2012  

Rozlúčka piatakov - v zborovni    

2012  

Š.s. égalité na veľtrhu vo Viedeni    

2012  

Film Kick out the difference š.s. égalité    

2012  

Trailer k filmu Kick out the difference š.s. égalité    

2012  

Propagácia filmu Kick out the difference š.s. égalité    

  

    

2011  

Stretnutie amerických dobrovoľníkov po 20 rokoch    

2009  

Film Návrat š.s. EGTeam o drogových závislostiach    

2008  

Coffee House    

2007  

Spevácke vystúpenie učiteľov EGT na otvorení šk. roku 2007/2008    

  

    

2006  

Anketa medzi učiteľmi a zamestnancami    

2006  

Coffee House I - 25. januára 2006    

2006  

Coffee House II - 1. júna 2006    

2006  

Imatrikulácie    

2006  

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - 1. časť    

2006  

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - 2. časť    

2006  

Slávnosť v kostole 2. marca 2006    

  

    

2005  

Imatrikulácie    

2005  

Príprava stužkovej    

  

    

2004  

Imatrikulácie    

2003  

Imatrikulácie    

2002  

10. výročie vzniku EGT    

2002  

Memoriál Petra Šóšika - beh     nahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk