Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Symboly školy

Dva farebné varianty loga

 

 

 

Neoficiálna hymna EGT

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk