Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Overenie, či si žiakom EGT

Kompletné rodné čísloPrípadné problémy hláste na skola@egt.sk


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk