Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Bývalí učitelia


C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  U  V  W  Z  


PhDr. Helena Pašiaková, PhD.
     
latinčina, dejepis
prvá riaditeľka EGT 1992-2017
helena.pasiakova@egt.sk

Mgr. Ľubomíra Petricová
     
francúzština
prvá zástupkyňa riaditeľky EGT 1994-2017
lubomira.petricova@egt.sk

Albrecht Stacy
     
angličtina
1998 - 1999
stacyalbrecht@hotmail.com

Argyros Leandra Alexis
     
angličtina
2014-2015


Bagačka Jaroslav
     
slovenčina, náuka o spoločnosti
1996 - 1999
j.bagacka@zoznam.sk
https://www.facebook.com/jaroslav.bagacka.9

Baker Sean
     
angličtina
2015 - 2016
..
https://www.facebook.com/sean.baker.39

Ballantyne Julie
     
angličtina
1992 - 1993, 1994 - 1995


Barlan Guy
     
francúzština
2006


Bálintová Andrea
     
slovenčina, dejepis
1996 - 2000
..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004358538792

Beckendorf Tim
     
angličtina
1994 - 1995
tlbeckendorf@lbt.org

Bednárová Dana
     
zást riaditeľky pre bilinguálne vyučovanie, angličtina
1999 - 2011
dana.bednarova@egt.sk
https://www.facebook.com/dana.bednarova.3

Béky Mário
     
školský psychológ
2011 - 2012
psycholog@egt.sk
https://www.facebook.com/mario.beky.1

nahor (up)   *   domov (home)


Bencová Janka
     
aplikovaná ekonómiaBeňušová Mária
     
nemčina
2005 - 2007


Block Paul
     
angličtina
1995 - 1997
pjblock@hotmail.com

Bockleman Jim
     
..
..
jbockelman@seward.cune.edu

Bosáková Jana
     
náboženstvo
2001 - 2012
jana.bosakova@egt.sk
https://www.facebook.com/jana.bosakova.9

Bremer Alyssa
     
angličtina, telocvik
2017 - 2018


Brndiarová Soňa
     
zemepis
2003 - 2005


Bruončová Iveta
     
chémia
1995 - 2003


Bruteničová Irena
     
nemčina
2007 - 2008


Burnside Carsten
     
angličtina, zemepis
2006 - 2009
carstenburnside@yahoo.com
https://www.facebook.com/placebodream

Cilíková Lucia
     
dejepis, geografia
2009 - 2010
luciacilikov@yahoo.com

Čajko Ladislav
     
aplikovaná ekonómia
2002 - 2021
ladi.cajko@gmail.com

nahor (up)   *   domov (home)


Čajková Iveta
     
psychológia
2002 - 2005


Chmurčiak Peter
     
dejepis
2002 - 2003


DeFaw Stephanie
     
angličtina
2002 - 2003
sdefouw@hotmail.com

Dixon Chad Frederic
     
angličtina
2011


Doellinger David
     
angličtina
1992 - 1993


Doshi Julie
     
angličtina
2006 - 2007
jdosh@hotmail.co.uk

Eckert Lisa
     
angličtina
1993 - 1995
tlbeckendorf@lbt.org

Endicott Cami
     
angličtina
1993 - 1994, 1996 - 1997
cami_e@hotmail.com
https://www.facebook.com/cami.endicott

Ernst Elle
     
angličtina
2003 - 2004


Ersland Rebecah Tabitah
     
angličtina
1998 - 2000
steffensk@hotmail.com

Everett Courtney Mae
     
angličtina
2013-2015
courtneymeverett@gmail.com
https://www.facebook.com/courtney.everett.353

Ferry Andrew Patrick
     
angličtina, ev. náboženstvo
2012-2013
..
https://twitter.com/PatrickFerry7

nahor (up)   *   domov (home)


Fiala David
     
angličtina, náboženstvo
1999 - 2000, 2005 - 2007
davidandradka@yahoo.com
https://www.facebook.com/david.a.fiala

Fiala Radka
     
angličtina
2005 - 2008
davidandradka@yahoo.com
https://www.facebook.com/radka.fiala

Fickenscher Gabriel Ruth
     
angličtina
2015 - 2016
gabriel.fickenscher@lcmsintl.org
https://www.facebook.com/gabriel.fickenscher

Freudentahl Alan
     
angličtina
2000 - 2001


Frntic Peter
     
geografia
2017 - 2018
..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017561861483

Furimská Mária
     
zást riaditeľky pre bilingválne vyučovanie
1995 - 1999


Gálová Gabriela
     
psychológia
2005 - 2007


Germanová Anna
     
základy administratívy
2000 - 2014
anka.germanova@gmail.com

Girard Hélene
     
francúzština
2008 - 2009


Grand David
     
angličtina, biológia
2004 - 2006
nategrand@hotmail.com

Grudt Nina Ellen
     
angličtina, dejepis, geografia
2013-2015
ngrudt@gmail.com
https://www.facebook.com/ngrudt

Gunderson Eric
     
angličtina
2007 - 2008
eric.s.gunderson@gmail.com
https://www.facebook.com/Eric-Gunderson-Realtor-692952884407807/

nahor (up)   *   domov (home)


Guthmann Diana
     
angličtina
1997 - 1998
dianaguthman@hotmail.com
https://www.facebook.com/diana.guthmanstephens

Hahn Laura
     
angličtina
2003 - 2004
..
https://www.facebook.com/laura.palzkill

Hartwig Heidi
     
angličtina, biológia, geografia
2009 - 2011
heidirhartwig@gmail.com

Hehejíková Ingrid
     
matematika, chémia
1995 - 1996


Helgeson Joseph Craig
     
angličtina
2011 - 2012


Helik Martin
     
psychológia
2017 - 2018


Hinkle Leigh
     
angličtina
1997 - 1998


Hlásková Viera
     
angličtina, náboženstvo
2014 - 2016
vierka.hlaskova@gmail.com

Hollerup Clair
     
angličtina, náboženstvo
1995 - 1996


Hollerup Leesa
     
angličtina
1995 - 1996


Hieber Jurgen
     
nemčinaHroboň Bohdan
     
angličtina
1992 - 1993


nahor (up)   *   domov (home)


Hudec Branislav
     
angličtina, náuka o spoločnosti
2006 - 2015


Kacián Adrián
     
matematika, fyzika
1993 - 1995
..

Kaščáková Aneta
     
matematika
1995 - 2003
aneta.kascakova@bilgym.sk

Keller Sandra
     
angličtina
2000 - 2001
kellers1613@hotmail.com

Kišová Jacqueline Mary
     
angličtina
2012


Korenková Iveta
     
náboženstvo
2011 - 2013
iveta.korenkova@egt.sk

Korte Kendra
     
angličtina
2004 - 2006
kendramkorte@raffiti.net

Kéry Klement
     
informatika
1993 - 1994
keryk@zsfranti.edu.sk

Kováč Jozef
     
informatika
2011-2013


Kováčiková - Sirkovská Oľga
     
matematika, informatika
2003 - 2011
sirkovska@egt.sk

Kovár Ján
     
informatika
2011-2013


Krenzke Amy
     
angličtina
2002 - 2003


nahor (up)   *   domov (home)


Krenzke Krista
     
angličtina
2003 - 2005
kristakrenzke@yahoo.com

Krivá Michaela
     
chémia, biológia
2005 - 2009
michaelakriva@centrum.sk

Krivuš Marián
     
náboženstvo
2001 - 2011
ecav-tisovec@post.cz

Krupchak Christopher
     
angličtina
2007 - 2008
ckrupchak@gmail.com

Kunert Grace
     
angličtina
1999 - 2000


Langenberg Emily Katharine
     
angličtina
2013-2015


Large Meghan
     
angličtina, náboženstvo
2009 - 2010
meghan.large@gmail.com

Lenz Laurie
     
angličtina, náboženstvo
2006 - 2008
laurie.lenz@cune.org

Liptak Rachel
     
angličtina, dejepis
2008 - 2011
rleeliptak@hotmail.com

Locke Stephanie
     
angličtina
2010 - 2011


Lodová Monika
     
chémia
1993 - 2005


Lund Stephanie
     
angličtina
2016 - 2019
stephanielund2545@gmail.com

nahor (up)   *   domov (home)


Ľuptáková Milana
     
nemčina
2008 - 2009
mluptakova@seznam.cz

Majerská Alena
     
nemčinaMangelsdorf Kathryn
     
angličtina
1995 - 1996


Masengarb Jennifer
     
angličtina
1996 - 1998
skola@egt.sk
Jennifer Masengarb

Mason Rebecca
     
angličtina, dejepis
2008 - 2010
mason.rebecca.j@gmail.com

Matisová Stanislava
     
výtvarná výchova
2004 - 2005


McDonald Elisabeth
     
angličtina
2003 - 2005
sobelizard143@hotmail.com

Medved Whitney
     
anglická konverzácia
2009 - 2010
wmedved@gmail.com

Mixtaj Karol
     
telocvik
1997 - 2014
mosrzmixtaj@centrum.sk

Moldenhauer Amy
     
angličtina
2000 - 2002
amymoldy@hotmail.com

Molter Mark
     
angličtina
2009 - 2010
mark@moltron.net

Mondor Krystal Marie
     
angličtina
2012-2013


nahor (up)   *   domov (home)


Muránska Mária
     
2002 - 2009Nelson Carolyn Marie
     
angličtina, estetika
2001-2002
carolyn@carolynmnelson.com

Nepšinská Adriana
     
slovenčina
2004 - 2013
mareknepsinsky@gmail.com

Norbert Jenny
     
angličtina
2020


Nouet Veronique
     
francúzština
2005 - 2006
nouet.veronique@fou.fr

Ondriaš Peter
     
angličtina, geografia
2012 - 2014
ptr.ondrias@gmail.com

Paccaud Lucas
     
francúzština
2009 - 2010
lucaspaccaud@gmail.com

Pajtíková Dominika
     
francúzština
2011 - 2012


Parobeková Valéria
     
matematikaPetrok Marián
     
telesná výchova
2016 - 2018


Polcer Rastislav
     
informatika
2011 - 2012
rpolcer@hotmail.com

Polex Rebecca
     
angličtina
2001 - 2003
rlpollex@yahoo.com

nahor (up)   *   domov (home)


Prahl Madeline
     
angličtina
2007 - 2009
madeline.prahl@gmail.com

Prugh Daniel
     
angličtina
2002 - 2003
dprugh@roanoke.edu

Ray Chelsea Nellie
     
angličtina, biológia
2011 - 2012


Ray Michael Joseph
     
angličtina, chémia
2012


Reynolds Berkley
     
angličtina, náboženstvo
1994 - 1995, 1999


Richter Eric
     
angličtina,telocvik
2009 - 2010
erichter85@gmail.com

Rieck Katherine Ann
     
angličtina, dejepis
2011-2013


Riecka Katarína
     
angličtina
2008 - 2012
kkatuska77@gmail.com

Rinne Linda
     
angličtina
2005 - 2006
lindarex1@juno.com

Rinne Nathan
     
angličtina
1996 - 1998


Rinne Rex A.
     
angličtina, ev. náboženstvo
2005 - 2006


Rinne Sheila Horton
     
..
1996 - 1998


nahor (up)   *   domov (home)


Rohlfing Freeman George
     
angličtina
2015 - 2016


Rohlfing Susan Jean
     
angličtina
2015 - 2016


Rosenbergová Vlasta
     
slovenčina
1995 - 1996, 1999 - 2002, 2004


Rosnau Anastasia Hope
     
angličtina, náboženstvo
2019 - 2021


Ruisseau Michael
     
francúzština
2014


Sandstrom Sara
     
angličtina,dejepis
1996 - 1997, 1998
snsandstrom@yahoo.com

Schwantes Carol
     
angličtina, geografia
2018 - 2019
nanschwantes@gmail.com

Louisiana Seigneurin-Baron
     
francúzštinaSelčanová-Školníková Lýdia
     
slovenčina
2002 - 2012
skolnica@post.sk

Selnick Rebeckah Eaton
     
angličtina,náboženstvo
2012


Sexton Tia
     
angličtina, geografia
2010


Skoncová Ivana
     
angličtina, evanjelické náboženstvo
yvanask@googlemail.com
2011 - 2018

nahor (up)   *   domov (home)


Sliacka Eva
     
nemčina
2005


Sprouse Lucas Andrew
     
angličtina, dejepis, geografia
2015 - 2017
lucasasprouse@gmail.com

Staton Lynda
     
angličtina
1993 - 1994
8706748888@vzwpix.com

Steffens Kevin
     
angličtina
1992 - 1993, 1995 - 2000
steffensk@hotmail.com

Štefková Andrea
     
angličtina, náboženstvo
2007 - 2017, 2018 - 2019
andrea.stefkova@egt.sk

Stein Rebekah
     
angličtina, náboženstvo
2007 - 2008
becky.stein@icms.org

Strmeň Vratko
     
angličtina
2011 - 2012
vratkostrmen@gmail.com

Stupka Ortrud
     
nemčina
1995 - 2002, 2007, 2009 - 2010
frau.ortrud@web.de

Sveholm Naomi
     
angličtina
2017 - 2018


Sveholm Nicholas
     
angličtina, dejepis, geografia, občianska náuka
2017 - 2018


Šamin Katarína
     
nemčina
2012
samin.katarina@gmail.com

Štefánik Ján
     
telocvik, biológia
1993, 1995 - 1996


nahor (up)   *   domov (home)


Tegze Julius
     
angličtina
1995 - 1997


Thompson Bryan
     
angličtina
1996 - 1997


Tokár Ján
     
Vančíková (Dunajská) Lucia
     
angličtina
2016 - 2018, 2019 - 2020
lucia.dunajska@gmail.com

Vetrák Lukáš
     
Tvorivé myslenie
2017 - 2018


Vigoda Viktor
     
geografia
2016 - 2018
viktor.vigoda@gmail.com

Vilhanová Kvetoslava
     
chémia
2009 - 2010
kvetoslavav@post.sk

Viselková Anna
     
nemčina
2011 - 2012


Weber Katrina
     
angličtina
2003 - 2005
slovakwebers@yahoo.com

Weber Reid
     
angličtina
2003 - 2005
slovakwebers@yahoo.com

Webster Garry
     
angličtina
2019 - 2020


Weiss Alexandre
     
francúzština
2009
yuccacomicaz@yahoo.fr

nahor (up)   *   domov (home)


Wendelin Greta
     
angličtina
2001 - 2003
greta.wendelin@gmail.com

West Brian
     
angličtina
2001 - 2003
greatcloud121@hotmail.com

West Erin
     
angličtina
2001 - 2003


Wolf Sharon
     
angličtina
1998 - 1999
wolfs@hotmail.com

Zacharovová Jana
     
Zamborová Mária
     
Zetterholm Kristi
     
angličtina
2009


Zúrik Mojmír
     
náboženstvoŽilík Marek
     
slovenčina, dejepis
2003-2005


Zudell-Dickey Deborah
     
angličtina, náboženstvo
2018 - 2019
dzudelldickey@gmail.com
nahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk