Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        






Kalendár akcií  2017/2018



04.09.2016slávnostné Služby Božie pri príležitosti otvorenia nového školského roka
04.09.2016plenárne a triedne rodičovské združenie
06.09.2016poučenie BOZP
06.09.2016stretnutie žiakov 1. ročníka s primátorom mesta Tisovec
07.09.2016účelové cvičenie OZ a Ž 2. ročník
08.09.2016účelové cvičenie OZ a Ž 1. ročník
12.09.2016Deň holokaustu a prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie
12.09.2016pedagogická rada
12.-14.09.2016Exkurzia do koncentračného tábora Oswienčim
16.09.2016žiaci voľný deň - náhrada za 04.09.2016
16.09.2016vzdelávanie slovenských učiteľov – čitateľská gramotnosť individuálna práca v škole pre zahraničných učiteľov
19.-23.09.2016Týždeň športových aktivít
26.09.201616. ročník memoriálu Petra Šóšika
26.09.2016Európsky deň jazykov
sept. 2016preteky v cezpoľnom behu - okresné kolo
07.10.2016pedagogická konferencia – Vladimír Burjan, Juraj Hipš
14.-18.10.2016Týždeň zdravého životného štýlu
11.10.2016imatrikulácia – slávnosť prijímania nových študentov
27.10.2016slávnostné Služby Božie pri príležitosti pamiatky reformácie
28.-31.10.2016jesenné prázdniny
02.11.2016nástup do školy
07.-13.11.2016Týždeň vedy a techniky na škole
11.11.2016stužková slávnosť V.B
18.11.2016stužková slávnosť V.A
18.11.2016riaditeľské voľno (učitelia náhrada za 04.09.2016)
21.11.2016Deň boja za slobodu a demokraciu
24.11.2016pedagogická rada
24.11.2016Deň vďakyvzdania - večera
05.12.2016Deň boja proti AIDS
12.12.-16.12.2016tvorivá dielňa Christmas Story 1. ročník
16.12.2016rodičovské združenie - triedne, Christmas Story
12.12.- 16.12.2016plavecký výcvik – 2. ročník
19.12.2016Deň otvorených dverí
19.12.2016Chapel - Predstavenie Christmas Story pre EGT
20.12.2016Big test – ANJ 3.-5. ročník
21.12.2016slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou, kapustnica
dec. 2016školské kolo olympiád
dec. 2016súťaž Genius Logicus
22.12.2016riaditeľské voľno
23.12.2016-05.01.2017včítane vianočné prázdniny
09.01.2017nástup do školy
16.01.2017Deň Jullie Ballantyne - koncert
18.-19.01.2017Big test – ANJ 1.-2. ročník
25.01 2016uzavrieť známky za 1. polrok
26.01. 2017klasifikačná porada
30.01.- 03. 02. 2017lyžiarsky kurz - termín môže byť zmenený podľa snehových podmienok
do 27.01.2017uzavrieť známky za 1. polrok
30.01.2017klasifikačná porada
31.01.2017koniec 1. polroka
03.02.2017polročné prázdniny
07.02.2017vyhodnocovacia porada
17. alebo 24.02.2017 školský ples
27.02.-03.03.2017jarné prázdniny
14.03.2017písomné maturitné skúšky zo SJL KD 8-12
15.03.2017písomné maturitné skúšky z ANJ KD 8-12
16.03.2017písomné maturitné skúšky z MAT
23.-24.03.2017školská konferencia v Bardejove
marec 2017súťaž Klokan
07.04.2017Deň narcisov
10.04.2017prijímacie skúšky KD
12.04.2017slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou
13.04.-18.04.2016včítane - veľkonočné prázdniny
22.04.2017Deň Zeme
24.-28.04.2017písomné maturitné skúšky z bilingválnych predmetov
26.04.2017pedagogická rada
apríl 2017súťaž Genius Logicus a Pangea
máj 2017KOZaŽ, Zbojská - 3. ročníka
04.05.2017štátna jazyková skúška – písomná časť
11.05.2017klasifikačná porada pre 5. ročník
22.05.2017 – 26.05.2017ústne maturitné skúšky 5. ročníkam, KOZaŽ pre 1. a 2.ročník – podľa rozvrhu maturít
26.05.2017Graduation 10:00 hod. slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, čaša vína
25.05.2017slávnostné Služby Božie– Vstúpenie Krista Pána
05.06.2017slávnostné Služby Božie– Svätodušný pondelok
01.06.2017veľký test z ANJ 4. ročník
15.06.2017veľký test z ANJ pre 1., 2. a 3. ročník
09.06.2017riaditeľské voľno žiaci IV.A
12.06.2017riaditeľské voľno žiaci IV.B
08.06.2017uzavrieť známky zo SJL
08.06.2017klasifikačná porada pre 4 ročník
12.-14.06.2017ústne maturitné skúšky zo SJL v 4. ročníku
19.-22.06.2017tvorivé dielne v prírodovedných predmetov pre 3. ročník, IKT workshop pre 2. ročník, debatný workshop 1. ročník
23.06.2017uzavrieť známky za 2. polrok
23.06.201725. výročie založenia EGT
26.06.2017klasifikačná porada
26.-29.06.2017čistenie tried, odovzdávanie učebníc a iné triednické práce, triedne výlety – individuálne podľa rozvrhu tried
30.06.2017slávnostné Služby Božie, odovzdanie vysvedčení
10.-14.2017anglický tábor



nahor   *   späť   *   domov

LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY




PARTNERI





ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk