Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Miss Slovensko 2018 (aj) v réžii absolventov EGT

Ako sme avizovali v predchádzajúcom článku, naša absolventka (2016) Radka Grendová postúpila do finále Miss Slovensko 2018.
Finále sa uskutočnilo 28. apríla 2018 a Radka v ňom získala titul 1. vicemiss a dodatočné ocenenia Miss Drive a Miss Príjemný hlas.
Navyše, členom poroty bol aj mladý módny dizajnér Michal Kováčik, absolvent EGT 2010.

text: egt, teraz.sk
foto: Ján Zemiar, slovenka


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

       


Miss Slovakia 2018 (even) under the baton of EGT alumni

As we have announced in the previous article, our graduate (2016) Radka Grendová moved to the finals of the competition Miss Slovakia 2018.
The final took place on April 28, 2018, and Radka has won a title of the 1st vicemiss and additionally the prizes Miss Drive and Miss Pleasant Voice.
In addition, the member of the jury was also a young fashion designer Michal Kováčik, EGT alumnus 2010.

prečítané 8034xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk