Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Yes Green projekt v Prahe

V dňoch 28. marca - 1. apríla 2022 sa žiaci EGT zúčastnili ďalšieho stretnutia partnerských stredných škôl v rámci projektu Yes Green. Hostiteľom podujatia bolo pražské Mensa gymnázium, ktoré je zhodou okolností iba o rok mladšie, ako naša škola. Témou podujatia bola Ekológia moderných miest.
Účastnici boli ubytovaní v hoteli Energie, ktorý leží na kraji Prahy, v takmer lesnom prostredí, neďaleko pražského Letiska Václava Havla.
V pondelok žiaci predstavovali pripravené prezentácie a absolvovali ice breaking - prvotné zoznamovanie. V utorok nasledovala návšteva národného parku České Švajčiarsko v Ústeckom kraji. V stredu prebiehali workšopy na hostiteľskej škole. Vo štvrtok návšteva starobylého banského mesta Kutná Hora a v piatok, pod vedením našich českých priateľov, prehliadka Prahy.

Ďalšie fotky:

text: egt
foto: egt, Mensa gymnázium


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                       


Yes Green project in Prague

From March 28 to April 1, 2022, EGT students attended another meeting of partner high schools within the Yes Green project. The host of the event was the Prague Mensa Gymnazium, which is, by chance, only a year younger than our school. The theme of the event was Ecology of modern cities.
The participants were accommodated in the Energie Hotel, which is located on the outskirts of Prague, in an almost forest environment, not far from Prague's Václav Havel Airport.
On Monday, the students presented the prepared presentations and completed the ice breaking - initial acquaintance. On Tuesday, a visit to the National Park of Czech Switzerland in the Ústí nad Labem Region followed. Workshops at the host school took place on Wednesday. On Thursday, a visit to the ancient mining town of Kutná Hora and on Friday, under the guidance of our Czech friends, a tour of Prague.

Next images:

prečítané 3687xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk