Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Imatrikulácie

Tohtoroční tretiaci si na 6. októbra 2022 pripravili imatrikulácie pre našich prváčikov na tému Retro. Tretiaci uviedli podujatie prepracovaným vystúpením junioriek "Poupata" na Československej spartakiáde 1985. V ďalšom priebehu mali nachystaných mnoho zábavných hier a disciplín (napr. futbal na ihličkových podpätkoch, pivný pingpong, klasické kŕmenie naslepo, ...), vrátane tomboly a samozrejme pohostenia.
Na imatrikulácie sa prišli pozrieť aj učitelia a naši starší spolužiaci. Večer sa konala After-party, kde sme si poriadne zatancovali všetci spolu.

Všetky fotky:

text a foto: egt

2 minúty z imatrikulácie


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                             


Matriculation

On Thursday 6th of October, 2022, our third year students organized matriculation for our freshmen with theme Retro. The third years introduced the remake of junior girls performance "Buds" at the Czechoslovakian Spartakiad in 1985. In the next course, they had many fun games and disciplines prepared (e.g. soccer in stiletto heels, beer ping pong, classical blind feeding, ...), including a raffle and, of course, refreshment. Teachers and elder students also came to take part. When the main program ended there was an After-party where the students were altogether dancing till the night.

All photos:

prečítané 611xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk