Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


KRABICE POŽEHNANIA sú na ceste

V piatok 28. októbra 2022 v poobedňajších hodinách pán Bevan Stein vyzdvihol v našej škole KRABICE POŽEHNANIA, ktoré osobne doručí do rúk partnerskej evanjelickej cirkvi na Ukrajine, konkrétne rodinám v Černihive a v okolí Charkova.
Podarilo sa nám vyzbierať prostriedky na zabezpečenie 3 krabíc. Nákup tovaru, jeho rozdelenie do krabíc a aj pozdravy pre ukrajinské rodiny, ktoré im pán Beaven Stein odovzdá, pripravili žiaci EGT s podporou učiteľov. Jedna krabica zabezpečí základné životné potreby jednej rodine približne na jeden mesiac.
Spoločne s našimi krabicami sme odovzdali aj krabicu, ktorú pripravila Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.
Veľké ďakujem patrí všetkým žiakom, rodičom, učiteľom aj zamestnancom školy, ktorí prispeli do zbierky a pomôžu tak rodinám postihnutým vojnou na Ukrajine.
Ďakujeme za Vašu štedrosť a za to, že Vám nie sú ľahostajní ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Nech Vám Boh Vašu štedrosť odplatí svojím požehnaním!

text a foto: egt

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

         


BOXES OF BLESSING are on their way

On Friday afternoon, October 28, 2022, Mr. Bevan Stein picked up the BOXES OF BLESSING at our school. He will personally deliver them to the hands of the partner Lutheran Church in Ukraine, to the families in Chernihiv and the vicinity of Kharkiv.
We managed to raise funds to secure three boxes. The purchase of goods, their distribution into boxes and also greetings for Ukrainian families were prepared by EGT students and teachers. One box will provide the necessities of life for one family for approximately one month.
Along with our boxes we handed over a box prepared by the Lutheran Elementary School of Zlatica Oravcová in Rimavská Sobota.
Thank you all dear contributors: students, parents, teachers and staff of our school. Your generous contributions will help the families affected by the war in Ukraine.
We thank you for your generosity and for the fact that you are not indifferent to people who depend on the help of others. May God repay your generosity with His blessing!

prečítané 866xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk