Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Večera Vďakyvzdania

Vo štvrtok 24. novembra 2022 sa uskutočnila tradičná školská Večera vďakyvzdania. V reštaurácii Centrál sme si pripomenuli a uctili americký sviatok Deň vďakyvzdania. Okrem učiteľov a zamestnancov EGT sa na podujatí zúčastnili emeritná riaditeľka Helena Pašiaková, emeritná zástupkyňa Ľubomíra Petricová a zástupca tisovskej primátorky Dušan Kojnok.
Americká lektorka Clara Richová program obohatila príhovorom a modlitbou.
Ďakujeme za príjemne strávené chvíle aj hosťom, ktorí prijali naše pozvanie.

text a foto: egt

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

         


Thanksgiving Dinner

On Thursday, November 24, 2022, the traditional school Thanksgiving Dinner took place. At the Centrál restaurant, we remembered and celebrated the American holiday Thanksgiving Day. In addition to teachers and employees of EGT, the event was attended by principal emeritus Helena Pašiaková, viceprincipal emeritus Ľubomíra Petricová and deputy mayor of Tisovec Dušan Kojnok.
American teacher Clara Rich enriched the program with her speech and prayer.
We also thank the guests who accepted our invitation for a pleasant time.

prečítané 7855xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk