Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Lyžiarsky

V dňoch 9. - 13. januára 2023 sme sa my, druháci, zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Ski Čertovica. Bolo to jedno z tých dobrodružstiev, čo človeku prídu do života len zriedka, no zanechajú v ňom bohaté dedičstvo krásnych spomienok. Jedno z tých dobrodružstiev, ktoré sa zhodou úžasných učiteľov, spolužiakov a veľa snehu blížilo k dokonalosti väčšmi než čokoľvek iné na svete.
Týždeň sme odštartovali cestou autobusom z Tisovca na Čertovicu. Počasie nám od začiatku dňa vôbec neprialo, a preto sme sa, žiaľ, v pondelok na svah nedostali. Napriek tomu sme sa vôbec nenudili. Vybalili sme si kufre, oboznámili sme sa s programom na celý týždeň, porozprávali sme sa o histórii lyžovania a prvý deň bol za nami.
Utorok sa niesol v znamení lyžovania a snowboardovania doobeda i poobede. Podľa našich výkonov sme boli rozdelení do štyroch družstiev - troch lyžiarskych skupín a jednej skupiny snowboardistov. Každé družstvo bolo vedené jedným inštruktorom, učiteľom EGT, ktorý nám formou cvičení vysvetľoval ako zlepšiť naše zručnosti. Bol to beh na dlhú trať, ale dôležité bolo, že sme sa okamžite začali snažiť. Večerom sme všetci sledovali napínavé slalomové víťazstvo Petry Vlhovej, a deň sme ukončili hraním stolných hier.
V stredu doobeda sme všetci lyžovali a snowboardovali. Poobede nastala zmena, a tak sa na svah vydalo len pár dobrovoľníkov s dozorom pani riaditeľky. Zvyšní študenti oddychujúc na chate pracovali na projektoch, ktoré sa následne odprezentovali v ten večer. Úlohou projektov bolo priblížiť spolužiakom zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon.
Vo štvrtok sme boli opäť dvakrát na svahu. Každý lyžiar pokračoval vo vylepšovaní svojich zručností, pokým začiatočníci na snowboarde už dávno vedeli, ako snowboard funguje. Večer sme ako dve triedy druhákov súťažili proti sebe - odpovedali sme na vedomostné otázky a hrali hry, ktoré sa bodovali. Víťaznú triedu nepoznáme, pretože sme zhodnotili, že čím dlhšie sa ako ročník poznáme, tým viac sa máme radi, takže víťaza nepotrebujeme. Znie to ako klišé, ale priala by som si, aby ste mohli vidieť, čo všetko je za touto jednoduchou vetou. Vlastne, súvetím.
Po súťaži sa spánok k našim očiam ani nepriblížil. Večierka (ne)platila, a preto sme pokračovali v hraní stolných hier a nekončiacimi návštevami medzi izbami.
Na záver lyžiarskeho, v piatok, sme si najskôr pobalili kufre a následne strávili necelé doobedie na svahu. Lyžovalo a snowboardovalo sa po samom, ale i v menších skupinkách. Napokon sme sa po týždni vydali na cestu do Tisovca, hoci mnoho z nás chcelo v lyžiarskom výcviku pokračovať. Totiž, nielen dobre bolo, ale aj málo!
V mene celého ročníka ďakujem pani riaditeľke Miroslave Štefánikovej, pánovi učiteľovi Jánovi Štefánikovi, pani učiteľke Zuzane Vojtekovej a Terke Fekiačovej! Z každého z vás vyžarovala príjemná energia, pravý pocit podpory a úplnej radosti. Viedli ste nás k tomu, aby sme sa nebáli bádať a objavovať naše lyžiarske či snowboardové schopnosti, a povzbudzovali ste nás, aby sme opúšťali staré vychodené chodníky.
Náš lyžiarsky výcvik mal naozaj svoje čaro, a preto verím, že na svah zavítame všetci čoskoro zas!

text: Iveta Ďurišová, 2. B
foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

               


Ski week

The ski week was held from January 9 to January 13, 2023, at SKI Čertovica. It was one of those adventures that rarely comes to your life but leaves behind a wealthy bunch of beautiful memories. One of those adventures, thanks to teachers, classmates, and lots of snow, came closer to perfection than anything else in this world.
The week started when we got on the bus from Tisovec to Čertovica. The weather was not good from the beginning of the day since it was raining, so we could not ski on Monday. Nevertheless, we were not bored at all. We unpacked our suitcases, got to know the program for the whole week, and talked about the history of skiing. And somehow, the first day was behind us.
We went skiing and snowboarding on Tuesday morning and afternoon. According to our performances, we were divided into four teams - three ski groups and one group of snowboarders. Each team was led by an instructor, an EGT teacher, who explained how to improve our skills through showed exercises. It took us some time to do well in those exercises, but the important thing was that we started trying right away. We watched the exciting slalom victory of Petra Vlhova in the evening, and we ended the day by playing board games.
We again went skiing and snowboarding on Wednesday morning as well. There was a slight change of program in the afternoon, so only a few volunteers went to the slope again, with our principal in charge. Meanwhile, the rest of the students had a rest in the cottage and worked on projects which we presented later that evening. The projects were supposed to tell students more about three skiing types - downhill skiing, cross-country skiing, and biathlon.
On Thursday, we went to the slope two times again. Each skier continued improving their skills, while the snowboarding people already knew how the snowboard worked. A funny competition took place in the evening in which two classes of the second year competed against each other. We do not know which class won. Instead, we agreed that the longer we know each other as a class, the more we like each other. There is absolutely no point in competing and then choosing a winner between us. It sounds like a simple sentence, but I wish you could see what is behind it. Sleep did not come close to our eyes after the competition. The bedtime was (not) settled, so we continued to play board games and make endless visits between the rooms.
On Friday, at the end of the ski training, we packed our suitcases and spent almost the whole morning on the slopes. We were skiing and snowboarding either alone or in smaller groups. We set off to Tisovec around 11 a.m., although many of us wanted to continue our ski week. And to be honest, we had such a great time, but the time flew quickly!
On behalf of the second-year students, I am very grateful to our principal, Miroslava Štefániková, Mr. Ján Štefánik, Mrs. Zuzana Vojteková, and Terka Fekiačová! There was a pleasant energy coming from each of you, a genuine sense of support & total joy. You have guided us not to be afraid to discover and improve our skiing and snowboarding abilities. You even encouraged us to leave behind the old paths.
Our ski week had its charm, which is why we all should go skiing together someday again!

prečítané 9289xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk